Manja slova Veća slova RSSMINISTARSTVO NAUKE
Rimski Trg br. 46
81 000 Podgorica                                                                                      
Crna Gora

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mna.gov.me


Прикажи Ministarstvo nauke Crne Gore на већој мапи

KABINET MINISTRA:

Telefon: (+382) 20 482 145; 234 116
Fax: (+382) (0) 20 234 168
E-mail: kabinet@mna.gov.me

Brankica Kalezić, saradnik u Kabinetu ministra
Telefon: (+382) 20 482 145
E-mail: brankica.kalezic@mna.gov.me

mr Đurđina Bulatović, savjetnik u Kabinetu ministra
Tel: (+382) 20 234 116
Mob: (+382) 69 517 368
E-mail: djurdjina.bulatović@mna.gov.me

Aleksandra Stanković, savjetnica za odnose s javnošću
Tel: (+382) 20 234 116
Fax: (+382) 20 234 168
E-mail: aleksandra.stankovic@mna.gov.me

SEKRETAR MINISTARSTVA:

Smiljana Prelević

Telefon: (+382) 20 405 303
Fax: (+382) (0) 20 405 334
E-mail: smiljana.prelevic@mna.gov.me

DIREKTORAT ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

dr Darko Petrušić

Generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost

Telefon: 020 234 148, fax: 020 234 168
E-mail: darko.petrusic@mna.gov.me


NEZAVISNI SAVJETNIK MINISTARSTVA NAUKE
 
dr Nina Radulović

Nezavisni savjetnik Ministra
Član Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost

tel: +382 20 642 399
mob: +382 67 235 694
E-mail: dr.ninaradulovic@gmail.com


* ODSJEK ZA NACIONALNE PROGRAME:

Jelena Šaranović

Načelnica Direkcije za nacionalne programe

Telefon: (+382) 20 405-315
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: jelena.saranovic@mna.gov.me

Tijana Radović

Kontakt osoba za saradnju sa NVO sektorom 

Telefon: (+382) 20 405-345
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: tijana.cadjenovic@mna.gov.me

Nevena Ulićević

Telefon: (+382) 20 405-370
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: nevena.ulicevic@mna.gov.me

Branka Žižić

Telefon: (+382) 20 405-331
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: branka.zizic@mna.gov.me

mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi

Telefon: (+382) 20 405-315
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me

Sonja Lojpur

Telefon: (+382) 20 405-341
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: sonja.lojpur@mna.gov.me 

 

* ODSJEK ZA MEĐUNARODNE PROGRAME I EVROPSKE INTEGRACIJE

mr Smilja Kažić- Vujačić

Načelnica Direkcije za međunarodne programe i evropske integracije

Telefon: (+382) 20 405-351
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: smilja.kazic@mna.gov.me

Snežana Vukotić

Telefon: (+382) 20 405-326
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: snezana.vukotic@mna.gov.me

Milena Milonjić

Telefon: (+382) 20 405-307
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: milena.milonjic@mna.gov.me

Ivana Lagator

Telefon: (+382) 20 405-371
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: ivana.lagator@mna.gov.me

Martina Lukić

Telefon: (+382) 20 405-307
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: martina.lukic@mna.gov.me

Zorana Lakićević

Telefon: (+382) 20 405-315
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: zorana.lakicevic@mna.gov.me 

 

SLUŽBA ZA KADROVSKE, OPŠTE POSLOVE I FINANSIJE

Snežana Jovanović

Telefon: (+382) 20 405-305
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: snezana.jovanovic@mna.gov.me

Milena Ivanović

Telefon: (+382) 20 405-350
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: milena.ivanovic@mna.gov.me

Anđela Grujičić

Telefon: (+382) 20 405-334
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: andjela.grujicic@mna.gov.me

Goran Savković

Savjetnik I za tehničku podršku

Telefon: (+382) 20 405-352
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: goran.savkovic@mna.gov.me

Marina Roganović

Telefon: (+382) 20 405-350
Fax: (+382) (0) 20 405-334
E-mail: marina.roganovic@mna.gov.me
 

ARHIVA

Telefon: (+382) 20 482 145;
Fax: (+382) (0) 20 234 168