Manja slova Veća slova RSS
MINISTARSTVO NAUKE
Rimski Trg br. 46
81 000 Podgorica                                                                                      
Crna Gora

E-mail adresa za prijem elektronske pošte: arhiva@mna.gov.me


Прикажи Ministarstvo nauke Crne Gore на већој мапи

KABINET MINISTRA

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

 

(+382) 20 482 145

(+382) 20 234 116 

kabinet@mna.gov.me

Đurđina Bulatović
Šefica Kabineta ministra

(+382) 20 234 116

(+382) 69 517 368

djurdjina.bulatovic@mna.gov.me

Slađana Jovanović
Tehnički sekretar

(+382) 20 482 145

 

sladjana.jovanovic@mna.gov.me

Dragana Vukotić
Savjetnik za odnose sa javnošću

(+382) 20 234 116

dragana.vukotic@mna.gov.me

 

SEKRETAR MINISTARSTVA

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Smiljana Prelević

(+382) 20 405 303 

smiljana.prelevic@mna.gov.me 

 

 

 

DIREKTORAT ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Darko Petrušić
Generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost

(+382) 020 234 148

darko.petrusic@mna.gov.me 

 

 

 

NEZAVISNI SAVJETNIK MINISTARSTVA NAUKEdr Nina Radulović
Nezavisni savjetnik Ministarke, i član NID Savjeta

(+382) 20 642 399

 (+382) 67 235 694
dr.ninaradulovic@gmail.com
nina.radulovic@mna.gov.me

 

 

 

DIREKTORAT ZA INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Branka Žižić

(+382) 20 405-331

branka.zizic@mna.gov.me

 

 

 

DIREKCIJA ZA NACIONALNE PROGRAME

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Jelena Šaranović
Načelnica Direkcije za nacionalne programe

(+382) 20 405-315  

jelena.saranovic@mna.gov.me

Tijana Čađenović

Kontakt osoba za saradnju sa NVO sektorom

(+382) 20 405-345 

tijana.cadjenovic@mna.gov.me

Nevena Pavlović 

(+382) 20 405-370

nevena.ulicevic@mna.gov.me

Zorana Lakićević

(+382) 20 405-315

zorana.lakicevic@mna.gov.me 

 

 

 

DIREKCIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU I EVROPSKE INTEGRACIJE

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

mr Smilja Kažić- Vujačić

Načelnica Direkcije za međunarodne saradnju i evropske integracije

(+382) 20 405-351
(+382) 067 869 870

smilja.kazic@mna.gov.me

Snežana Vukotić

(+382) 20 405-326

snezana.vukotic@mna.gov.me

Ivana Lagator

(+382) 20 405-371  

ivana.lagator@mna.gov.me

Martina Lukić

(+382) 20 405-334

martina.lukic@mna.gov.me
 

 

 

DIREKCIJA ZA EU OKVIRNE PROGRAME ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Milena Milonjić 

Načelnica Direkcije za EU Okvirne programe za istraživanje i

inovacije

(+382) 20 405-307

milena.milonjic@mna.gov.me

 

 

 

DIREKCIJA ZA INOVACIJE I INFRASTRUKTURU

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi

Načelnica Direkcije za inovacije i infastrukturu

(+382) 67 314 178

marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me

dr Ivan Tomović  - Samostalni savjetnik I                        

(+382) 67 314 178

ivan.tomovic@mna.gov.me

Marina Roganović
 (+382) 20 234-577 marina.roganovic@mna.gov.me

 

 

 

SLUŽBA ZA FINANSIJKE, KADROVSKE I OPŠTE POSLOVE

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Anđela Radulović

Načelnica, Kontakt osoba za slobodan pristup informacijama

(+382) 20 405-339

andjela.grujicic@mna.gov.me

Milena Ivanović

(+382) 20 405-350

milena.ivanovic@mna.gov.me

Snežana Jovanović

(+382) 20 405-305

snezana.jovanovic@mna.gov.me

 

SLUŽBA ZA STATISTIKU I DIGITALIZACIJU

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Sonja Lojpur

(+382) 20 405-341

sonja.lojpur@mna.gov.me

Goran Savković
Saradnik I za tehničku podršku

(+382) 20 405-352

goran.savkovic@mna.gov.me

Marko Kaluđerović

Samostalni savjetnik III za statistiku i digitalizaciju

(+382) 20 405-338

marko.kaludjerovic@mna.gov.me

 

ARHIVA

Ime i prezime

Kontakt telefon

Kontakt e-mail

Brankica Kalezić

(+382) 20 

brankica.kalezic@mna.gov.me