Manja slova Veća slova RSS
>

Predstavnici IAEA nastavili susrete i prezentovali mogućnosti saradnje

Predstavnici IAEA nastavili susrete i prezentovali mogućnosti saradnje
Datum objave: 15.05.2013 16:49 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo nauke

U sklopu posjete delegacije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Crnoj Gori, predstavnici IAEA obišli su Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI), gdje su razgovarali sa direktoricom te institucije Nadom Medenicom. Nakon posjete CETI - ju predstavnike Agencije primila je sekretarka Ministarstva nauke Smiljana Prelević.

Sastanak je bio posvećen sagledavanju dosadašnje saradnje koju Crna Gora ima sa Agencijom iz Beča, ali i mogućnostima za njeno unapređenje u narednom periodu. Obostrano je konstatovano da su dosadašnje aktivnosti realizovane u skladu sa prioritetima koje Crna Gora ima u saradnji sa IAEA, kao i da dosadašnja saradnja ima zadovoljavajući stepen. Sekretarka Prelević je posebno istakla da je pregled saradnje sa IAEA detaljno i uspješno prezentovan tokom pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u Poglavlju 25 "Nauka i istraživanje" , tematska oblast : EUROATOM, koje je otvoreno i privremeno zatvoreno u Briselu, 18. decembra prošle godine.

Takođe je konstatovano da postoji prostor za unapređenje saradnje naše zemlje sa svim Odjeljenjima Međunarodne agencije za atomsku energiju, posebno na osnovu informacija koje su eksperti IAEA dobili od crnogorskih institucija tokom prethodna dva dana posjete.

Ministarstvo nauke, kao nacionalna kontakt institucija za saradnju Crne Gore sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju nastaviće i u narednom periodu da pruža punu podršku daljem razvoju saradnje sa Agencijom u Beču, kroz promociju njenih programa, ali i kroz izradu novog Okvirnog programa za zemlju (Country Programme Framework) u kome će, zajedno sa ostalim institucijama iz Crne Gore, definisati nacionalne prioritete za saradnju, za period 2014-2020. godine. Imajući u vidu dva strateška projekta koja realizuje Ministarstvo nauke - Uspostavljanje Centra uspješnosti i Naučno-tehnološkog parka, a sa ciljem obezbjeđenja odgovarajuće podrške Agencije iz Beča na ovome planu, eksperti IAEA su sugerisali da se ova tematika nađe i u novom Okvirnom programu za zemlju.

U Ministarstvu nauke, u okviru posjete predstavnika IAEA, organizovana je i prezentacija programa Odjeljenja za nuklearne nauke i aplikacije i Odjeljenja za tehničku saradnju, na kojoj su eksperti IAEA, Sandra Steyskal i Jean Pierre Cayol, predstavnicima crnogorskih naučnih institucija, predstavili mogućnosti buduće saradnje.

Ovdje možete preuzeti prezentacije IAEA programa:

 Montenegro NA Presentation

 

 TC Presentation