Manja slova Veća slova RSS
>

Rok za prijavu na K O N K U R S „Studentska ljetnja škola CERN 2016“ produžen do 20. januara

Rok za prijavu na K O N K U R S „Studentska ljetnja škola CERN 2016“ produžen do 20. januara
Datum objave: 12.01.2016 12:14 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo nauke informiše zainteresovane kandidate da je Konkurs za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2016“ produžen do srijede, 20. januara, do 12:00 sati. Prvobitan rok bio je četvrtak, 14. januar. Razlog produžetka je veliko interesovanje i rok koji se u velikoj mjeri poklopio sa novogodišnjim i božićnim praznicima.

Napominjemo da je neophodno da kandidati koji potrebnu dokumentaciju u produženom roku budu slali putem poste, istu pošalju skeniranu i elektronskim putem na adresu: Ministarstvo nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (sa naznakom: za program „Studentska ljetnja škola CERN 2016“).

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) potpisanog 01. oktobra 2007. godine, a u skladu sa dogovorom postignutim u CERN-u prilikom posjete crnogorske delegacije ovoj Instituciji u decembru 2014. godine, i posjete delegacije CERN-a Crnoj Gori, tokom festivala “Otvoreni dani nauke” u septembru 2015. godine, Ministarstvo nauke objavljuje

 

K O N K U R S

za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2016“

1. Predmet Konkursa

Studentska ljetnja škola CERN-a održava se svake godine u trajanju od 8-13 nedjelja tokom jula i avgusta i obuhvata teoretsku obuku, učešće na radionicama, seminarima, izložbama kao i eksperimentalni rad.

Predmet ovog Konkursa je selekcija četiri kandidata od strane Ministarstva nauke, od kojih će CERN izvršiti finalnu selekciju i u saradnji sa Ministarstvom nauke finansirati kandidate sa pravom učešća na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2016“, u trajanju od 8 nedjelja.

Najbolji crnogorski studenti imaće priliku da se uključe u svakodnevni rad CERN-ovih velikih istraživačkih timova koji realizuju interdisciplinarna istraživanja, slušaju predavanja, posjete CERN-ove laboratorije i postrojenja, kao i opremu kojom raspolaže ova institucija, učestvuju na radionicama s naučnicima koji su lideri u svojim oblastima istraživanja.

Pravo učešća imaju studenti iz sljedećih oblasti:

• fizike i
• inženjerskih nauka/ICT.

Pravo učešća za oblast fizike imaju studenti Univerziteta Crne Gore – Prirodno-matematičkog fakulteta (Studijskog programa za fiziku); pravo učešća za oblast inženjerskih nauka/ICT imaju studenti Univerziteta Crne Gore – Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Donja Gorica - Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije i Univerziteta Mediteran – Fakulteta za informacione tehnologije.

2. Neophodni uslovi za apliciranje

Kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove:

a. Da je crnogorski državljanin;
b. Da je student treće/četvrte/pete godine studija (student na bachelor ili master studijama) na jednom od sljedećih fakulteta: Univerzitet Crne Gore – Prirodno-matematički fakultet (Studijski program za fiziku); Univerzitet Crne Gore – Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Donja Gorica - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije i Univerzitet Mediteran – Fakultet za informacione tehnologije;
c. Da do sada nije učestvovao na ovoj ili sličnim školama i programima koje organizuje CERN, odnosno da u prethodnom periodu nije bio angažovan u CERN-u u periodu dužem od tri mjeseca; i
d. Da odlično poznaje engleski jezik (nivo B2), dok je znanje francuskog jezika poželjno.

3. Finansijski okvir

Ministarstvo nauke i CERN pokriće troškove učešća izabranih kandidata i to:

a. Putne troškove;
b. Troškove boravka i smještaja za vrijeme trajanja Studentske Ljetnje škole (90 švajcarskih franaka po danu).

4. Procedura prijavljivanja i selekcija kandidata

 Zainteresovani kandidati dužni su da dostave:

• Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
• Potvrdu o studiranju sa transkriptom ocjena;
• CV – Europass forma na engleskom jeziku;
• Dva pisma preporuke na engleskom jeziku;
• Transkript ocjena na engleskom jeziku; i
• Potvrdu o znanju engleskog jezika (i francuskog jezika ukoliko posjeduje znanje istog).

Navedena dokumentacija podnosi se u štampanoj formi Ministarstvu nauke, najkasnije do 20. januara 2016. godine, do 12h, na adresu: Ministarstvo nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (sa naznakom: za program „Studentska ljetnja škola CERN 2016“). Napominjemo da je neophodno da kandidati koji potrebnu dokumentaciju u produženom roku budu slali putem poste, istu pošalju skeniranu i elektronskim putem.

Ministarstvo nauke obrazovaće Komisiju za izbor kandidata, koja će razmotriti dostavljene prijave i utvrditi prijedlog za Ministarstvo.

Ministarstvo nauke dužno je da odabere četiri kandidata. Nakon toga, izabrani kandidati dužni su da se registruju elektronskim putem, na zvaničnoj stranici CERN-a, do 27. januara 2016. godine, do 24 časa, i prema dobijenim instrukcijama pošalju tražene informacije. Finalni izbor kandidata izvršiće CERN, do kraja aprila 2016. godine.

Kontakt osoba u Ministarstvu nauke je mr Darko Petrušić, pomoćnik ministra i nacionalna kontakt osoba za saradnju sa CERN-om, tel: 020 234 148,
e-mail: darko.petrusic@mna.gov.me