Manja slova Veća slova RSS
>

Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2016. godini

Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2016. godini
Datum objave: 29.02.2016 13:50 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo nauke raspisuje Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2016. godini, kojim se naučnoistraživačkoj zajednici Crne Gore do kraja ove godine stavlja na raspolaganje 250.000 eura. Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti, predstavlja jedan od ključnih mehanizama za podršku naučnoistraživačkoj zajednici, upravo u onim segmentima, gdje je procijenjeno da je naučnicima i istraživačima iz Crne Gore, na osnovu predhodnih iskustava, podrška najviše potrebna, i gdje imaju problema da sredstava obezbijede putem drugih fondova.

 

 

MINISTARSTVO NAUKE


o b j a v lj u j e


K O N K U R S
ZA SUFINANSIRANJE NAUČNOISTRAŽIVAČKE
DJELATNOSTI U 2016. GODINI1. UČEŠĆE U PROGRAMU ,,HORIZONT 2020” -  prijava


Ministarstvo će rukovodiocima projektnih timova iz Crne Gore odobriti naknadu u iznosu od 1.000 € za prijavljivanje projekata u EU programu za istraživanja i inovacije „HORIZONT 2020“, uz uslov da je projekat tokom 2016. godine pozitivno ocijenjen (da ima više od predviđenog minimalnog broja poena), a nije prihvaćen za finansiranje od strane EU.

Ako tokom 2016. godine ugovor o realizaciji projekta u okviru programa „HORIZONT 2020“ stupi na snagu, Ministarstvo će ustanovi – nosiocu projekta iz Crne Gore, odobriti iznos do 5.000 € ako je koordinator projekta, i iznos do 2.000 € ako je partner u projektu, osim za projekte koji su odobreni za progame promocije nauke i istraživanja u društvu.

Podnosilac zahtjeva uz prijavu dostavlja dokaze o:
- pozitivnoj ocjeni projekta;
- statusu podnosioca zahtjeva u projektu;
- sklopljenom ugovoru o grantu za navedeni projekat (u slučaju koordinacije projekta);
- pristupanju ugovoru o grantu (u slučaju partnerstva u projektu); i
- budžetu odobrenog projekta sa učešćem ustanove – nosioca projekta iz Crne Gore.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2016. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 40.000 €.

Kontakt osoba: Smilja Kažić-Vujačić, tel. 020/405-351, mail: smilja.kazic@mna.gov.me


2. UČEŠĆE U EUREKA PROGRAMU

Ministarstvo će u 2016. godini sufinansirati projekte saradnje istraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore, koji se odnose na učešće ovih ustanova/preduzeća u svojstvu koordinatora ili partnera na EUREKA projektima.

Za projekte koji će stupiti na snagu do 30. septembra 2016. godine, Ministarstvo će ustanovi/preduzeću – koordinatoru ili partneru na projektu iz Crne Gore, u 2016. godini odobriti iznos do 15.000 € (za jednu istraživačku godinu).

Ustanova/preduzeće – koordinator ili partner na projektu iz Crne Gore, može ostvariti pravo na sufinansiranje samo jednog EUREKA projekta od strane Ministarstva nauke u toku 2016. godine.

Podnosilac zahtjeva dostavlja:
- Zahtjev za sufinansiranje EUREKA projekta (Zahtjev za sufinansiranje preuzeti ovdje);
- Prijavu EUREKA projekta na crnogorskom jeziku (Obrazac prijave projekta preuzeti ovdje);
- Izjavu o usklađenosti sa uslovima Konkursa (Formu preuzeti ovdje);
- Sklopljeni ugovor o konzorcijumu partnera na projektu; i
- Originalni obrazac za prijavu EUREKA projekata (EUREKA Application Form preuzeti ovdje).

EUREKA Vodič za Obrazac za prijavu EUREKA projekata (EUREKA Application Form Guidelines) možete preuzeti ovdje.

Ministarstvo će odobriti sufinansiranje projekata u skladu sa sljedećim kriterijumima:
- partneri moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje sa statusom punopravnog članstva u EUREKA programu;
- rezultat projekta mora biti novi proizvod ili tehnologija u proizvodnji; programski sistem; soj; sorta; bitno poboljšanje postojećeg proizvoda i tehnologije, prototip; nove metode; novi genetski materijal i slično;
- usklađenost programa istraživanja sa Strategijom naučnoistraživačke djelatnosti (2012-2016) i prioritetnim oblastima istraživanja Ministarstva nauke;
- stepen inovativnosti projekta;
- kvalitet i originalnost istraživačkog pristupa;
- mogućnost transfera znanja; i
- pristup novim tržištima.

Evaluacija EUREKA projekata se vrši u skladu sa standardnom metodologijom ocjenjivanja (Obrazac za evaluaciju možete pogledati ovdje).

Neophodno je dostaviti originalne primjerke u štampanoj formi, kao i elektronsku kopiju svih navedenih dokumenata (CD u PDF formatu).

Više detalja o EUREKA programu dostupni su na zvaničnoj web stranici: http://www.eurekanetwork.org

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do 30. septembra 2016. godine. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 70.000 €.

Kontakt osoba: Ivana Lagator, tel. 020/405-371, mail: ivana.lagator@mna.gov.me

3. SUFINANSIRANJE ŠKOLARINE NA PRVOJ GODINI DOKTORSKIH STUDIJA
NA UNIVERZITETIMA U CRNOJ GORI - prijava 


Ministarstvo će sufinansirati dio troškova školarine na prvoj godini doktorskih studija na univerzitetima u Crnoj Gori, kandidatima koji ispunjavaju sljedeće uslove:
- da imaju prosjek ocjena na magistarskim studijama veći od 8,50;
- da su upisani na prvu godinu doktorskih studija studijske 2015/2016. i 2016/2017. godine;
- da posjeduju znanje jednog svjetskog jezika;
- da im nije obezbijeđena školarina u cjelini iz drugih izvora (dokumentovati ovjerenom sudskom izjavom); i
- da su državljani Crne Gore.

Kandidatima se sufinasira plaćanje dijela troškova školarine na prvoj godini doktorskih studija na univerzitetima u Crnoj Gori u iznosu od 500 €.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2016. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 10.000 €.

Kontakt osoba: Milena Milonjić, tel. 020/405-315, mail: milena.milonjic@mna.gov.me


4. STIMULISANJE ISTRAŽIVAČA KOJI SU ZAVRŠILI DOKTORSKE STUDIJE - prijava

Ministarstvo će stimulisati istraživače koji su završili doktorske studije, a koji ispunjavaju sljedeće uslove:
- da nijesu finansirani od naučnoistraživačke ustanove ili ustanove visokog obrazovanja u kojoj su angažovani kao saradnici u istraživanju ili nastavi, ili od organizacije u kojoj su zaposleni;
- da su odbranili doktorsku disertaciju na akreditovanim programima doktorskih studija u toku 2016. godine;
- u slučaju da je doktorska disertacija odbranjena u inostranstvu, potrebno je da je u Crnoj Gori pozitivno završen postupak priznavanja inostrane obrazovne isprave;
- da posjeduju znanje jednog svjetskog jezika;
- da im nijesu obezbijeđeni troškovi prijave, ocjene i odbrane doktorske disertacije u cjelini iz drugih izvora (dokumentovati ovjerenom sudskom izjavom); i
- da su državljani Crne Gore.

Ministarstvo će sufinansirati troškove prijave, ocjene i odbrane doktorske disertacije kandidata državljana Crne Gore, nakon odbrane doktorske disertacije u iznosu do 1.500 €.

Podnosilac prijave dostavlja uvjerenje o odbrani i dokaze o izvršenim uplatama po osnovu prijave, ocjene i odbrane doktorske disertacije.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2016. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 40.000 €.

Kontakt osoba: Milena Milonjić, tel. 020/405-315, mail: milena.milonjic@mna.gov.me


5. SUFINANSIRANJE UČEŠĆA NA NAUČNIM KONGRESIMA -  prijava

Ministarstvo će sufinansirati troškove učešća istraživača iz Crne Gore sa naučnim, akademskim ili istraživačkim zvanjem na naučnim kongresima koji se održavaju u zemlji, regionu i inostranstvu tokom 2016. godine, u maksimalnom iznosu: do 100 € za Crnu Goru, do 200 € za zemlje regiona, a za ostale zemlje do 300 €, za kandidate čiji su radovi prihvaćeni za izlaganje na kongresu.

Podnosilac prijave dostavlja dokumenta navedena u prijavnom obrascu.

Poslije učešća na naučnom kongresu u zemlji, regionu ili inostranstvu, kandidat Ministarstvu dostavlja kopiju zaključenog putnog naloga kod ustanove u kojoj je zaposlen, kao i ostalu obaveznu dokumentaciju, nakon čega će se izvršiti refundacija odobrenih sredstava na račun ustanove.

Pravo na sufinansiranje kandidat može ostvariti jedanput godišnje po osnovu učešća na kongresu u Crnoj Gori ili regionu i jedanput godišnje po osnovu učešća na kongresu u inostranstvu.

Po osnovu jednog naučnog rada, sufinansiraće se učešće samo jednog od autora, po prioritetu koji dostavi Ustanova.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2016. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 30.000 €.

Kontakt osoba: Tijana Čađenović, tel. 020/405-345, mail: tijana.cadjenovic@mna.gov.me


6. SUFINANSIRANJE ORGANIZOVANJA NAUČNIH KONGRESA U CRNOJ GORI - prijava

Ministarstvo će sufinansirati dio troškova organizovanja naučnih kongresa u Crnoj Gori u 2016. godini, čiji je organizator naučnoistraživačka ustanova ili naučno udruženje iz Crne Gore, nakon održanog kongresa, u iznosu od 500 €.

Podnosilac prijave dostavlja relevantne dokaze o održanom naučnom kongresu, i to zahtjev koji treba da sadrži sljedeće podatke:
- naziv organizatora kongresa;
- mjesto i vrijeme održanog kongresa;
- opis procedure anonimne recenzije prijavljenih radova;
- broj učesnika;
- spisak učesnika u finansiranju kongresa sa navođenjem iznosa sredstava po svakom učesniku pojedinačno;
- okvirni finansijski izveštaj o ukupno utrošenim sredstvima i
- prateći propagandni materijal (poziv, program, poster, web adresu prezentacije i slično).

Pravo po osnovu sufinansiranja organizovanja naučnog kongresa u Crnoj Gori ustanova ili naučno udruženje može ostvariti samo jednom u toku godine.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2016. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 10.000 €.

Kontakt osoba: Tijana Čađenović, tel. 020/405-345, mail: tijana.cadjenovic@mna.gov.me


7. STIMULISANJE PROMOCIJE NAUKE I ISTRAŽIVANJA U DRUŠTVU
CRNE GORE - prijava


Ministarstvo će stimulisati aktivnosti koje se odnose na promociju nauke i istraživanja u Crnoj Gori u toku 2016. godine, nakon završetka aktivnosti, u iznosu do 2.000 €.

Aktivnost treba da se odnosi na: podsticanje kvaliteta i stimulisanje naučnoistraživačke djelatnosti; promovisanje nauke u medijima; promovisanje istraživanja crnogorskih naučnika, umrežavanje sa regionalnim i međunarodnim inicijativama u oblasti nauke u društvu; i stimulisanje mladih istraživača - talenata.

Potrebno je da je aktivnost imala definisan, mjerljiv i javno prezentovan rezultat u toku 2016. godine.

Ustanova, koja je podnosilac zahtjeva, dostavlja izvještaj o realizaciji aktivnosti naučnog programa.

Pravo na sufinansiranje aktivnosti koje se odnose na promociju nauke i istraživanja u Crnoj Gori, ustanova – podnosilac zahtjeva, može ostvariti najviše tri puta u toku 2016. godine.

Konkurs za sufinansiranje ove namjene otvoren je do kraja 2016. godine, odnosno do utroška planiranih sredstava. Planirana sredstva za ovu namjenu iznose 50.000 €.

Kontakt osoba: Milena Milunović, tel. 020/234-116, mail: milena.milunovic@mna.gov.me


* * *
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Tekst Konkursa i formulari za prijavljivanje nalaze se na web stranici Ministarstva nauke (www.mna.gov.me).

Prijave na Konkurs dostavljaju se na adresu:

Ministarstvo nauke
Rimski trg 46, 81000 Podgorica