Manja slova Veća slova RSS
>

Održana Radionica za korisnike grantova u okviru Šeme „Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“

Održana Radionica za korisnike grantova u okviru Šeme „Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“
Datum objave: 14.09.2016 16:31 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo naukePovodom početka praktične implementacije Grant šeme “Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“, koja se realizuje u okviru predpristupnih fondova za oblast nauke i istraživanja, danas je u Podgorici, u organizaciji Ministarstva nauke, održana prva Radionica za 14 korisničkih institucija.

U ime Ministarstva nauke, koje je takođe korisnička institucija u Programu, učesnike Radionice je pozdravila mr Smilja Kažić Vujačić, načelnica Direkcije za međunarodne programe i evropske integracije koja je zadužena i za realizaciju IPA fondova. Ona je u ime Ministarstva čestitala dobitnicima bezpovratnih EU sredstava i izrazila nadu da će se saradnja u narednom periodu, između svih aktera u Programu, realizovati na najbolji mogući način te ukazala na spremnost Ministarstva, da u periodu implementacije projekata, bude na raspolaganju krajnjim korisnicima. Kažić Vujačić je prezentovala aktivnosti Ministarstva nauke, među kojima je posebno izdvojila one koje su realizovane na zakonodavnom planu ali i navela ključne projekte Ministarstva kao što su uspostavljanje prvog Inovaciono-preduzetničkog centra “Tehnopolis” u Nikšiću, uspostavljanje prvog Centra izvrsnosti u oblasti Bioinformatike-BIO ICT te dodjelu 8 krupnih istraživačkih grantova, koji takođe u svojoj osnovi imaju jačanje saradnje između akademske zajednice i privrede.

Kako bi se upoznali, što je moguće više sa detaljima praktičnih procedura u domenu realizacije ovih projekata, te projekte od starta realizovali na najbolji mogući način, eksperti EU su na današnjem događaju predočili sljedeće tematske oblasti: osnovne odrednice grant ugovora (odgovornosti ugovornih strana, pregled zahtjeva po utvrđenim procedurama, ključni elementi implementacije), osnovne principe na kojima počiva upravljanje projektima (imenovanje projektnoga tima, interna komunikacija, indikatori, sistem unutarnjeg monitoringa), opravdanost nastalih troškova, finansijski menadžment, osnovni računovodstveni principi i sistem izvještavanja. Predstavljeni su takođe osnovni principi vidljivosti Programa te eksterne komunikacije.

Detaljne procedure i konkretna pomoć korisničkim institucijama biće realizovana već od sjutra, kada kreću posjete službenika za implementaciju Ministarstva nauke, te konkretnih eksperata EU i predstavnika Ministarstva finansija-Ugovornog tijela (CFCU) krajnjim korisnicima grantova.

Očekuje se da će ovi projekti imati konkretan rezultat kroz neki novi proizvod ili uslugu, njihove unaprijeđene verzije odnosno nove organizacione modele u institucijama. Ovi rezultati bi, shodno sličnim aktivnostima na EU nivou, trebali da obezbijede veću konkuretnost domaćeg tržišta, doprinos ekonomskom razvoju Crne Gore ali i boljem životnom standardu njenih stanovnika.

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga objavljen je 08. maja 2015. godine a selekcionim procesom odabrano je 14 projekata za finansiranje.

Nastavak ovih aktivnosti, ali i realizaciju novih, u skladu sa pravcima razvoja nauke i istraživanja, Ministarstvo nauke će realizovati u okviru IPA II Finansijske perspektive 2014-2020.