Manja slova Veća slova RSS
>

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije za period 2018- 2020. godina

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije za period 2018- 2020. godina
Datum objave: 15.12.2017 10:01 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 2. jula 2008. godine, Protokola sa četvrtog zasijedanja Mješovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Crne Gore i Republike Slovenije, potpisanog 19. februara 2016. godine, Ministarstvo nauke Crne Gore objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije za period 2018- 2020. godina.

Predmet ovog Konkursa je sufinansiranje (do 14 dana) međusobnih posjeta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz Crne Gore i istraživača iz Republike Slovenije, koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte (u daljem tekstu: bilateralne projekte) za period 2018-2020.godina.

Za studente postdiplomskih studija (magistrante i doktorante) i mlade doktore nauka koji su prije najviše pet godina odbranili doktorat (mladi istraživači) obje države će sufinansirati njihove duže posjete.

Ovo je peti put za redom kako se otvara mogućnost našim naučnicima i naučno-istraživačkim timovima da sa kolegama iz Slovenije rade na zajedničkim projektima, razvijaju mobilnost, razmjenjuju stečena znanja i iskustva, i kao rezultat zajedničkog rada na projektu apliciraju i učestvuju u evropskim programima za nauku i istraživanje.

Na osnovu predmetnog sporazuma, do sada je realizovano 14 zajedničkih projekata u periodu 2010/2011. godina, 24 projekta u periodu 2012/2013. godina, 18 projekta u periodu 2014/2015. godina, a u toku je realizacija 27 zajedničkih naučnoistraživačkih projekata za period 2016/2017. godina.

Na konkurs se mogu prijaviti nosioci naučnog istraživanja koji su upisani u Registar Ministarstva nauke Crne Gore. Projekat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti kao i utvrđene kriterijume Ministarstva nauke Crne Gore.

Vrijeme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine, a predviđeni rok za početak je 1. jul 2018. godine, dok je završetak 30. jun 2020. godine.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se Ministarstvu nauke do 15. februara 2018. godine, do 15:00h, na adresu Rimski trg, bb, Podgorica.

Ovdje možete preuzeti kompletan tekst Konkursa kao i aplikacioni formular:


Kontakt osoba u Ministarstvu nauke je mr Martina Lukić, samostalna savjetnica III, Direkcija za međunarodne programe i evropske integracije (tel: 020/405-334; email: martina.lukic@mna.gov.me)