Manja slova Veća slova RSS
>

Evropska komisija objavila H2020 MSCA poziv „Inovativne trening mreže“

Evropska komisija objavila H2020 MSCA poziv „Inovativne trening mreže“
Datum objave: 13.09.2018 17:48 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo nauke 

Evropska komisija objavila je danas poziv u okviru Marija Sklodovska Kiri Akcija „Inovativne trening mreže“ (MSCA Innovative Training Networks – ITN), koji se realizuje kroz EU Okvirni program za istraživanja i inovacije „Horizont 2020“.

Cilj poziva je obučavanje nove generacije kreativnih i inovativnih mladih istraživača sa preduzetničkim potencijalima, koji su sposobni da se suoče sa postojećim i budućim izazovima i da svoje znanje i ideje pretvore u proizvode i usluge od ekonomskog i društvenog značaja.

ITNpodržava mrežu obuka u istraživanjima i/ili zajedničke programe doktorskih studija, koji se realizuju u partnerstvu univerziteta, naučnoistraživačkih ustanova, istraživačkih instituta, privrednih subjekata i drugih društveno-ekonomskih partnera iz Evrope i šire.

Program se zasniva na jasno definisanim komparativnim prednostima partnerskih institucija i omogućava razmjenu znanja, aktivnosti umrežavanja i organizaciju konferencija i radionica.

Mladi istraživač, u smislu ovog poziva, je lice koje se na datum angažovanja od strane ustanove korisnika nalazi na prve četiri godine istraživačke karijere i koje nema diplomu doktorskih studija.

Korisnik je pravno lice iz akademskog ili ne-akademskog sektora koje potpisuje Ugovor o grantu i koje doprinosi direktno implementaciji istraživanja, transferu znanja i obuka u okviru projekta kroz zapošljavanje, mentorstvo, prijem i obuke mladog istraživača.

Krajnji cilj je unaprijeđenje karijere mladog istraživača, kroz praćenje napretka predloženog u Planu razvoja karijere, zbog čega je posebna pažnja na projektu usmjerena na potrebe istraživača, kvalitet predloženog treninga i kvalitet mentorstva. Korisnici granta kroz projekat trebaju da unaprijede saradnju i razmjenu znanja između sektora i disciplina, da unaprijede kvalitet programa obuka i doktorskih programa i kreiraju mreže partnera koje će doprinijeti jačanju internacionalizacije.

Postoje tri vrste ITN projekata:

» Evropske trening mreže (European Training Networks – ETN) su mreže čiji je cilj obučavanje visokokvalifikovanih mladih istraživača i stimulisanje preduzetništva, kreativnosti i inovacija u Evropi. Konzorcijum treba da čine najmanje 3 ustanove korisnici koje se nalaze u 3 različite zemlje članice EU ili pridružene zemlje.

» Evropski industrijski doktorati (European Industrial Doctorates – EID) podrazumijevaju uključivanje ne-akademskog sektora u doktorski trening, kako bi vještine koje stiče mladi istraživač bolje odgovarale na potrebe javnog i privatnog sektora. Konzorcijum treba da čine najmanje dvije ustanove korisnici koje se nalaze u 2 različite zemlje članice EU ili pridružene zemlje. Najmanje jedan član konzorcijuma treba da bude iz akademskog sektora i najmanje jedan član iz ne-akademskog sektora, prije svega iz privrednog sektora (mala i srednja preduzeća).

» Evropski zajednički doktorati (European Joint Doctorates – EJD) imaju za cilj promociju međunarodne, intersektorske i interdisciplinarne saradnje u oblasti treninga na nivou doktorskih studija u Evropi kroz kreiranje zajedničkih doktorskih programa, a čija je svrha postizanje zajedničnih diploma doktorskih studija ili diploma doktorskih studija koje izdaju dvije ili više ustanova korisnika. Konzorcijum treba da čine najmanje 3 ustanove korisnici koje izdaju doktorske diplome i koje se nalaze u 3 različite zemlje članice EU ili pridružene zemlje.

Rok za dostavljanje prijava projekata za ovaj poziv ističe 15. januara 2019. godine u 17:00 časova.

Više detalja o ovom pozivu uz propratnu dokumentaciju i prijavne formulare možete pogledati na sljedećoj web stranici: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-itn-2019.html

Priručnik za aplikante za ITN poziv možete pogledati na sljedećoj web stranici: http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-itn_en.pdf

Za sva dodatna pitanja, nedoumice, pojašnjenja, kao i pomoć oko pripremem projektne prijave možete se obratiti nacionalnim kontakt osobama za Marija Sklodovska Kiri akcije (NCP MSCA): Filipu Petroviću, e-mail: fpetrovic@ac.me, tel. 020 414 250, i Marijeti Barjaktarović Lanzardi, e-mail: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me; tel. 020 234 577.