Manja slova Veća slova RSS
>

Uspješno završena konferencija Ministrastva nauke: Crna Gora na dobrom putu ka razvoju i jačanju inovativnih biznisa

Uspješno završena konferencija Ministrastva nauke: Crna Gora na dobrom putu ka razvoju i jačanju inovativnih biznisa
Datum objave: 26.03.2019 14:39 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo nauke Ministarstvo nauke

Juče je u Podgorici, u organizaciji Ministarstva nauke održana konferencija pod nazivom „Ka preduzetničko-inovacionom ekosistemu u Crnoj Gori“. Konferencija je označila završetak projekta podrške EU Crnoj Gori u domenu razvoja politika inovacija, realizovanog kroz program Horizont 2020.

Puna podrška na putu stvaranja društva zasnovanog na znanju stigla je od predsjednika Vlade g. Duška Markovića, koji je otvorio konferenciju. Premijer je istakao da Crna Gora ima kapaciteta i mogućnosti za razvoj i jačanje privredne kulture i da se ne smije dozvoliti odliv talenata u druge zemlje, već da je svim inovativnim biznisima, posebno u oblasti informacionih tehnologija, potrebno obezbijediti bolje uslove kako bi Crna Gora dobila novu vitalnu energiju za privredu.

Gđa Signe Ratso, zamjenica generalnog direktora Direktorata za istraživanje i inovacije Evropske komisije, pohvalila je realizaciju projekta u Crnoj Gori i pomake koji su napravljeni u proteklom periodu. Istakla je primjere dobre izgradnje elemenata preduzetničko-inovacionog sistema, kako na strani države (Tehnopolis u Nikšiću, pokretanje programa finansiranja inovacija), tako i u privatnom sektoru (pokretanje Digitalne fabrike od strane kompanije M-Tel, inovativne projekte kompanije Amplitudo i slične). Istakla je da Evropska unija sve veću pažnju posvećuje inovacijama, tako da će kroz novi okvirni program, Horizont Europe, biti uspostavljen Evropski savjet za inovacije koji će imati na raspolaganju brojne instrumente podrške inovativnim projektima.

Ključna obraćanja na početku konferencije imali su dr Daria Tataj i prof. emeritus Nebojša Nakićenović.

U sklopu konferencije održana su tri panela, na kojima se diskutovalo o modelima jačanja preduzetničko-inovacionog segmenta ekonomije, kreiranju povoljnijeg ambijenta za razvoj startapova i drugim temama koje su dio nedavno usvojenog nacionalnog Programa za podsticanje inovativnih startapova.

Na prvom panelu, ministraka Sanja Damjanović i eksperti iz EU predstavili su iskustva iz rada na projektu podrške Crnoj Gori i dali preporuke o načinima razvijanja finansijskih instrumenata koji će podržati inovacije, mogućnostima prevazilaženja barijera uz pomoć regulisanja elektronske naplate iz inostranstva, kao i o značaju osnivanja Naučno-tehnološkog parka Crne Gore, kao centralne institucije sistema, kako bi se stvorili preduslovi za otvaranje novog poglavlja crnogorske ekonomije. Crna Gora može napraviti uspješnu tranziciju, kao što su pokazala iskustva brojnih zemalja među kojima su najuspješnije Estonija i Finska, a kao jedna od najvažnijih poruka istaknuta je potreba da se naučna i inovativna dijaspora Crne Gore što više uključi u kreiranje nove vrijednosti.

Ministarstvo nauke Ministarstvo nauke

Da bi se u budućnosti kreirao bolji ambijent za mlade preduzetnike koji će svoje ideje pokrenuti u Crnoj Gori i širiti ih globalno, potrebno je raditi na umrežavanju stručnjaka u kreativne timove. Takođe, prilagoditi edukativni sistem na univerzitetima i omogućiti modele i projekte kroz koje će visokoškolske ustanove i profesori biti podrška studentima koji žele da testiraju svoje ideje i pokrenu sopstvene kompanije. Primjer univerziteta Aalto iz Finske koji studentske prakse i neformalnu edukaciju sprovodi u saradnji sa prestižnim kompanijama i to od prvog dana studija, kreirajući na taj način energičan inovativni ambijent, jedan je od najsnažnijih utisaka druge panel diskusije.

Panelisti treće sesije diskutovali su o potrebi prilagođavanja postojećih zakona, kao i o novim zakonskim rješenjima na čijoj izradi se trenutno radi, a koja treba da umanje postojeće barijere za biznise 21. vijeka, kao i da podstaknu razvoj inovativnih startap biznisa. Bilo je riječi i o platformama za saradnju istraživača i preduzetnika, kao i kompanija iz javnog sektora te prednostima koje Crna Gora može da ponudi. Potrebno je prevazići nedovoljan nivo saradnje koji trenutno postoji između različitih sektora i poraditi na razvoju investicione kulture kako bi se povećao broj privatnih investitora koji ulažu u mlade i inovativne biznise – neke su od najvažnijih poruka ovog panela.

Učesnicu su kao ključne tačke za razvoj ekosistema u Crnoj Gori naveli liderstvo, povjerenje, dijalog između Vlade i privatnog sekotora, zakonodavne olakšice za pokretanje startap biznisa, aktiviranje i stimulisanje mladih ljudi da osnivaju svoja preduzeća i svoje biznise, ali i naveli veliki značaj univerziteta da podstiču studente da razvijaju i sprovode svoje ideje.

Ministarstvo nauke

Ovu uspješnu konferenciju zatvorila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić ističući da su vladine politike i strategije snažno usmjerene ka stimulisanju i jačanju inovativnosti preduzeća i porastu inovacija, kao faktoru daljeg privrednog razvoja. Kapacitet koji Crna Gora ima u mladim i visokoobrazovnim ljudima, posebno onima koji su obrazovanje i iskustvo sticali u razvijenijim sredinama može mnogo da pomogne unapređenju ukupnog poslovnog ambijenta. Programi i Ministarstva nauke i Ministarstva ekonomije su podrška za ovakve inicijative, a biće i unapređivani putem dobre komunikacije i saradnje sa korisnicima.