Manja slova Veća slova RSS
>

Centralno-Evropska Inicijativa (CEI) objavila nove pozive za projekte

Centralno-Evropska Inicijativa (CEI) objavila nove pozive za projekte
Datum objave: 03.06.2019 12:35 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Program za razmjenu znanja (Know-how Programme KEP) i
Podnošenje projektnih predloga u okviru CEI Fonda za saradnju


Poziv za projekte u okviru Programa za razmjenu znanja (Know-how Programme KEP)

Obavještavamo da je Centralno-evropska inicijativa (CEI) objavila poziv za projekte u okviru Programa razmjene znanja (Know-how Excange Programme KEP).

Projekti će se kofinansirati iz Fonda CEI pri EBRD, koji finansira Italija;
Maksimum odobrenih sredstava po projektu je 40.000 eura, a budžet cjelokupnog poziva je 290.000 eura;
Aplikanti moraju biti registrovani u zemljama EU koje su članice CEI (Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Italija, Poljska, Rumunija, Slovačka i Slovenija);
Korisnici projekta moraju biti registrovani u zemljama CEI koje nisu članice EU (Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina).

Detaljne informacije o pozivu su dostupne na zvaničnoj internet stranici organizacije:
https://www.cei.int/kep.

Kontakt osoba u Sekretarijatu CEI je programska menadžerka Elisabeta Dovier
(e-mail: dovier@cei.int, tel. +39 040 7786 738).

Rok za podnošenje predloga projekata je 1. jul 2019. godine.

Poziv za podnošenje projektnih predloga u okviru CEI Fonda za saradnju

CEI je objavila i poziv za projekte u okviru Fonda za saradnju.

Projekti će se finansirati iz Fonda CEI za saradnju koji finansiraju zemlje članice CEI;
Maksimum odobrenih sredstava po projektu je 15. 000 eura, a budžet cjelokupnog poziva je 350.000 eura;
Projekti moraju biti u skladu sa Akcionim planom CEI 2018-2020 (dostupan na sajtu:

https://www.cei.int/sites/default/files/file/502.001-17%20PoA%202018-2020%20FINAL.pdf i ispunjavati kriterijume predviđene Pozivom za projekte;

Poziv je otvoren za sve organizacije iz privatnog i javnog sektora registrovane u zemljama članicama CEI, kao i međunarodne i regionalne organizacije;
Projektni prijedlozi moraju biti usmjereni na izgradnju kapaciteta kroz razmjenu i prenos znanja, posebno između država članica CEI koje su dio EU i onih koje još uvijek nisu dio Unije;
Aktivnosti saradnje mogu se odnositi na organizovanje konferencija, seminara, radionica, kurseva, kao i pripremu studija i analiza.

Period za implementaciju aktivnosti je 1. januar - 31. decembar 2020.

Uslov za realizaciju projektnih aktivnosti je da se obezbijedi prisustvo određenog broja učesnika iz zemalja članica CEI (najmanje polovina +1, ali ni u kom slučaju manje od jedne trećine članica CEI).

Detaljne informacije o pozivu su dostupne na zvaničnoj internet stranici organizacije:

https://www.cei.int-cooperation-activities
.

Aplikacije se dostavljaju na e-mail: applications.coopfund@cei.int.

Kontakt osoba u Sekretarijatu CEI je viša izvršna službenica Paola Plancher (e-mail: plancher@cei.int, tel: +39040 7786 726).

Rok za podnošenje predloga projekata je 24. jul 2019. godine.