Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

Министарство науке тражи стратешког партнера за спровођење пред-акцелерацијског програма за иновативне стартапове

Министарство науке тражи стратешког партнера за спровођење пред-акцелерацијског програма за иновативне стартапове
Датум објаве: 26.07.2019 11:30 | Аутор: Министарство науке

Испис Штампај страницу


Корекција овог Јавног позива објављена је 10. септембра и доступна је овдје

На основу члана 11 Закона о иновативној дјелатности („Службени лист ЦГ“, број 42/16), Стратешког оквира: Програм подстицања иновативних стартапова у Црној Гори (2019-2021), Оперативни циљ 3: “Финансирање и приступ капиталу”,

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ
о б ј а в л ј у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО У СПРОВОЂЕЊУ
ПРЕД-АКЦЕЛЕРАЦИЈСКОГ ПРОГРАМА ЗА ИНОВАТИВНЕ СТАРТАПОВЕИ – Предмет Јавног позива

Министарство науке подржава предузетнике у валидацији њихове иновативне идеје на тржишту и даљем усавршавању иновативних стартап пројеката. Пред-акцелерацијски програм је намијењен предузетницима или иноваторима у раној фази предузетничког подухвата, који намјеравају да изнесу нове производе или услуге на тржиште. Овај пред-акцелерацијски програм има циљ да обучи и подржи до 10 тимова из Црне Горе током 4-6 мјесеци. Изабраним тимовима ће да буде понуђен низ инструмената који им помажу да боље разумију потребе својих клијената, валидују и унаприједе свој предузетнички пројекат, попут обука, истраживања тржишта и идентификовања прилика, менторства и екстерне експертизе. На крају програма, учесници ће имати прилику да представе своју идеју пред панелом успјешних предузетника и потенцијалних инвеститора. Учесници у програму ће имати могућност да покрију личне трошкове током његовог програма као и трошкове везане за унапређење предузетничког пројекта.

Путем овог Јавног позива, Министарство науке тражи стратешког партнера који би преузео дефинисање детаља програма и његову реализацију.

Тематски фокус програма, тј. иновативних идеја које ће бити селектоване, треба да је у складу са Стратегијом паметне специјализације Црне Горе и / или УН Циљевима одрживог развоја.

У пријави на овај Јавни позив, стратешки партнер доставља разрађен Пред-акцелерацијски програм за иновативне предузетнике, који је у складу са овим Јавним позивом, као и финансијску понуду. Коначна верзија Програма биће додатно усаглашена с Министарством науке, након селекције партнера.

ИИ - Бенефити Програма

Програм ће подржати предузетнике који су аплицирали с иновативном идејом која је током стручне евалуације оцијењена као перспективна и којој је потребна валидација на тржишту, даљи развој пословног модела као и технологије / дизајна. Путем сусрета и разговора с корисницима (могућа су и путовања ради успостављања директних пословних контаката), учесници ће стећи драгоцјен увид у пословне процесе, који ће им помоћи да развију оно што су клијенти спремни да купе. Обуке и експертска подршка током програма ће им помоћи у даљем развоју производа / услуга и пословног модела.

ИИИ - Услови учешћа стратешког партнера / конзорцијума који се пријављује да спроводи Програм

1. Организација/е која/е се по свом статуту или организационој стратегији баве активностима из домена развоја предузетништва и технолошких иновација, те сродним пред-акцелерацијским и инкубацијским програмима
2. Подносилац пријаве може бити једно правно лице или конзорцијум више правних лица, из пословног сектора, државног сектора, сектора високог образовања или невладиног сектора (укључујући научноистраживачке установе)
3. Водећи партнер у могућем конзорцијуму мора бити регистрован у Црној Гори, док остали чланови конзорцијума могу бити из Црне Горе или иностранства.
4. Неопходни људски ресурси за спровођење Програма, са компетенцијама као што су: менаџмент технолошких пројеката (софтвер и хардвер), развој стартапа, маркетинг (дигитални маркетинг, цроwдфундинг, брендирање), менаџмент грантова добијених од државе или ЕУ, финансијски менаџмент исл.
5. Способност да се ангажују врхунски стручњаци из земље и иностранства у обуци, менторству и развоју производа / услуга / тржишта
6. Финансијски и административни капацитети за управљање програмом

ИВ - Кључни елементи Програма са којим потенцијални стратешки партнер аплицира како би доказао да има убједљиву статегију и потребне ресурсе за његову успјешну имплементацију су:

1. Начин идентификације потенцијалних корисника (стартап тимова) – како ће Програм бити промовисан, који ће се канали комуникације користити, какве односе потенцијална Уговорна страна планира да изгради са трећим странама (стартаповима) што би осигурало успјех Програма, исл.
2. Критеријуми за оцјену пријава – потребно је изложити критеријуме за оцјену пријава иновативних стартапова за учешће у Програму. Критеријуми треба да буду објективни и стандардизовани, и један су од најважнијих елемената приликом оцјене пријава на овај Јавни позив. Посебна пажња приликом евалуације пријава треба да буде посвећена утицају пројеката на циљеве дефинисане С3 стратегијом и /или УН СДГ.
3. Референце менаџмент тима и екстерних оцјењивача који ће да учествују у оцјени пријава стартап идеја (очекују се експерти високог профила способних да донесу квалитетну и непристрасну одлуку)
4. Атрактиван и креативан назив Програма
5. Детаљни буџет Програма

В - Оправдани трошкови које Програм може да покрије из средстава Министарства науке су:

1. Лични трошкови за највише 4 члана стартап тима (иако тимови могу имати и више чланова)
2. Трошкови особља које спроводи Програм
3. Ангажовање екстерних стручњака и ментора
4. Маркетинг и ПР
5. Материјални трошкови рада стартап тимова, као и управљања Програмом
6. Путни трошкови
7. Индиректни трошкови (максимум 7% од директних трошкова)
Предност у оцјени пријава на овај Јавни позив имаће партнери који доприносе укупном буџету Програма из сопствених средстава / других извора финансирања.

ВИ - Неки од услова које Пред-акцелерацијски програм треба да садржи:

1. Да чланови стартап тимова имају боравиште или пребивалиште у Црној Гори
2. Да тимови развијају иновацију која има за циљ да направи значајан утицај на било који од циљева дефинисан у Стратегији паметне специјализације Црне Горе (С3.ме) и / или УН Циљевима одрживог развоја (СДГ-с).
3. Да тимови нијесу претходно добили значајна финансијска средства (преко 10.000 €) која подржавају валидацију исте идеје / иновације на тржишту (из било којег фонда)

ВИИ - Садржај пријаве

1. Разрада Пред-акцелерацијског програма, са детаљима његове реализације, укључујући финансијску понуду, односно буџет (у предвиђеном пријавном обрасцу)
2. Профил стратешког партнера / конзорцијума и сажеци биографија менаџмент тима и екстерних експерата
3. Статут / извод из статута или организационе стратегије свих укључених партнера који доказује везаност за предмет овог Јавног позива
4. Доказ о финансијској способности главног партнера (стање на рачуну, завршни рачун за претходне 2 године)

ВИИИ – Оцјена пријава

Поступак оцјене пријава спроводи комисија коју именује Министарство.

ИX – Закључивање уговора

С изабраним партнером / конзорцијумом, Министарство науке ће склопити уговор о пословној сарадњи, а партнер ће бити у обавези да достави банковну гаранцију.

X – Правила о државној помоћи

Овај конкурс реализује се у складу са правилима о додјели државне помоћи, де-минимис. Након селекције крајњих корисника Програма (трећих страна), у случају да су привредна друштва, уговарач је у обавези да Агенцији за заштиту конкуренције достави попуњене Обрасце изјаве за помоћи мале вриједности у којима се наводе износи додијељење државне помоћи за период претходне три године, за свако привредно друштво које је крајњи корисник Програма.

XИ – Предвиђени рок за реализацију Програма

Укупно трајање Програма је 9 мјесеци (укључује припремну и закључну фазу). Потенцијални почетак Програма је октобар 2019. г.

XИИ – Рок за пријављивање

Пријаве на Јавни позив потребно је доставити најкасније до 15. септембра 2019. године, до 14:00 часова.

XИИИ – Начин пријављивања

Пријаве са комплетираном документацијом достављају се у једном штампаном примјерку и једном електронском примјерку на ЦД/УСБ у .пдф формату, лично или поштом, на адресу: Министарство науке, Римски трг 46, 81000 Подгорица. Електронски примјерак потребно је доставити и путем електронске поште, на и-мејл адресу: архива@мна.гов.ме

Контакт особа за Јавни позив у Министарству науке: Бранка Жижић, бранка.зизиц@мна.гов.ме тел. 020 405 331.

***

Текст Јавног позива у .пдф формату може се преузети ОВДЈЕ

Пријавни форумулар преузети  ОВДЈЕ