Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za nacionalnog koordinatora za desetu rundu Evropskog društvenog istraživanja

Javni poziv za nacionalnog koordinatora za desetu rundu Evropskog društvenog istraživanja
Datum objave: 04.02.2020 12:15 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Imajući u vidu opredjeljenje ka internacionalizaciji istraživanja u Crnoj Gori, a u skladu sa mjerom jačanja saradnje sa renomiranim međunarodnim partnerima i velikim istraživačkim infrastrukturama (Strategija naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021, poglavlje 5.2.2), Ministarstvo nauke je započelo proceduru uključenja u 10. rundu Evropskog društvenog istraživanja (European Social Survey - ESS), koje će se širom Evrope sprovoditi u toku 2020-2021. godine.

Ovim putem, Ministarstvo nauke upućuje javni poziv istraživačima sa zvanjem doktora nauka iz oblasti društvenih nauka, da prijave svoje interesovanje za nacionalnog koordinatora 10. runde Evropskog društvenog istraživanja u Crnoj Gori. Obaveze nacionalnog koordinatora su organizacija i realizacija istraživanja u Crnoj Gori, saradnja sa ESS-om na pripremi, obradi i objavljivanju podataka, promocija istraživanja i njegovih rezultata i sl. Ministarstvo nauke će finansirati ovaj istraživački projekat, kao i članarinu za učešće u ESS-u.

Prijava se sastoji iz: prijavnog formulara i CV-a kandidata. Kandidat je dužan da predstavi ustanovu nosioca istraživanja i da predloži članove radnog tima ESS-a za Crnu Goru (zamjenika nacionalnog koordinatora, supervizora terena i istraživače).

Evropsko društveno istraživanje je jedno od najvećih i metodološki najkvalitetnijih komparativnih istraživanja na svijetu u oblasti društvenih nauka. Fokusira se na prikupljanje podataka na nivou zemalja učesnica, koji se kasnije koriste za komparativno mjerenje i praćenje tendencija i promjena u društvu. ESS je u isto vrijeme jedna od panevropskih infrastruktura, nastala iz potrebe za akademskim, rigoroznim i na visokim metodološkim standardima zasnovanim uporednim međunacionalnim podacima. Istraživanja se u evropskim zemaljama sprovode od 2001. godine, a ESS-u je 2013. godine dodijeljen status Evropskog konzorcijuma istraživačkih infrastruktura (ERIC). Do sada je okončano devet rundi istraživanja, u kojima je učestvovalo preko 30 zemalja. Crna Gora je učestvovala u devetoj rundi istraživanja i namjerava da i u novoj, desetoj rundi ESS ERIC, učestvuje u svojstvu zemlje gosta.

Evropsko društveno istraživanje se dugoročno fokusira na konstantna pitanja društvenog života u jednoj zemlji, kakva su: demokratija i učešće građana; porodica, rad i blagostanje; stavovi prema migracijama; društvene nejednakosti (i u zdravlju); stavovi prema državi blagostanja; stavovi prema klimatskim i energetskim promjenama („stalni moduli“), a svaka runda istraživanja se usredsređuje na specifične ciljeve („rotirajući moduli“). U 10. rundi, to će biti digitalni društveni kontakti na poslu i u porodičnom životu.

U pismu o interesovanju potrebno je da se izloži motivacija za prihvatanje ove uloge, kao i vizija i osnovni pravci na kojima bi koordinator radio kad je riječ o Evropskom društvenom istraživanju. CV je potrebno dostaviti u Europass format (link za preuzimanje obrasca CV-a : https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/ecv_template_en.doc ).

Pravo prijave imaju lica koja ispunjavaju posebne uslove poziva: stečeno zvanje doktora nauka iz oblasti društvenih nauka; zasnovan radni odnos na nekoj od licenciranih naučnoistraživačkih ustanova u Crnoj Gori; poznavanje metodologije istraživanja; aktivno znanje engleskog jezika; sposobnost organizacije i rukovođenja radnim timom Evropskog društvenog istraživanja i obrada podataka prikupljenih istraživanjem.

Savjet za naučnoistraživačku djelatnost će, nakon razmatranja prijava, donijeti odluku o izboru nacionalnog koordinatora za 10. rundu, za period 2020-2021. godine.

Rok za dostavljanje prijava Ministarstvu nauke je 20. februar 2020. g. do 15h, a prijave se dostavljaju putem i-mejla: kabinet@mna.gov.me, sa naznakom: „Prijava za nacionalnog koordinatora Evropskog društvenog istraživanja“.

Napominjemo da će nacionalni koordinator imati obavezu da se u narednom dvogodišnjem periodu intenzivno posveti sprovođenju desete runde ESS ERIC, što treba imati u vidu prilikom prijavljivanja.

Kontakt telefon za dodatne informacije: 020 405 331.

Prijavni obrazac se može preuzeti OVDJE.