Manja slova Veća slova RSS
>

Održan promotivni događaj Horizon 2020 Outreach event

Održan promotivni događaj Horizon 2020 Outreach event
Datum objave: 13.12.2019 13:45 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


U Podgorici je juče, 12. decembra 2019. godine, održan promotivni događaj Horizon 2020 Outreach event, čije je težište bilo na pravilima i procedurama H2020 Programa, posebno u dijelu finansijskog i administrativnog vođenja projekata i izvještavanja.

Događaj, na kojem je uzelo učešća oko 90 predstavnika institucija iz različitih sektora, organizovala je Evropska komisija, u okviru svog programa podrške državama članicama i pridruženim zemljama, zajedno sa Ministarstvom nauke.

Ministarstvo nauke Ministarstvo nauke
Predstavnici Evropske komisije, Carmen Madrigal Jimenez, Marcos Carvalho Suzuki i Faidra Diona upoznali su učesnike sa finansijskim odredbama opšteg modela Ugovora o grantu (General Model Grant Agreement), obračunom zarada i troškovima lica angažovanih na projektima, upravljanjem troškovima za putovanja, opremu, troškovima podugovaranja i indirektnim troškovima. Na osnovu rezultata revizije ukupno 871 H2020 projekta od strane Evropske komisije, predavači su učesnicima ukazali na najčešće greške i sprečavanje istih u upravljanju troškovima.

U poslijepodnevnom dijelu programa bilo je riječi o ključnim konceptima i pravnom osnovu diseminacije i korišćenja rezultata projekata, uključujući informacije o interaktivnoj platformi za izvještavanje o H2020 (Horizon Dashboard).

Nacionalna koordinatorka za Horizont 2020 u Ministarstvu nauke, Branka Žižić predstavila je učešće Crne Gore u ovom programu, kao i mogućnosti Konkursa Ministarstva nauke za podsticanje učešća u programima Horozont 2020 i COST, otvorenog do 31. januara 2020. godine.

Prezentacije možete preuzeti ovdje:Sažetke Radnih programa za 2020.godinu za različite oblasti Horizont 2020 programa možete preuzeti ovdje:Ministarstvo nauke