Manja slova Veća slova RSS

Horizont2020

13.02.2018.

Ljetnje škole o klimatskim inovacijama i preduzetništvu

Ljetnje škole o klimatskim inovacijama i preduzetništvu Evropski institut tehnologije (EIT) putem svoje Zajednice znanja i inovacija o Klimatskim promjenama (KIC Climate), poziva studente završne godine bečelor studija, magistrante i mlade profesionalaca da se prijave za najveću evropsku ljetnju školu o klimatskim inovacijama i preduzetništvu – Climate KIC Journey. Rok za prijave je 18. februar 2018...

13.02.2018.

Novi pozivi za pristup JRC Istraživačkoj infrastrukturi

Novi pozivi za pristup JRC Istraživačkoj infrastrukturi

Udruženi istraživački centar (JRC), jedan od generalnih direktorata Evropske komisije, otvorio je svoje laboratorije i postrojenja za lica koje rade u akademskim i naučnoistraživačkimistraživačkim ustanovama, privredi, posebno malim i srednjih preduzećima, i generalno za javni i privatni sektor. Crnogorski istraživači i naučnici mogu imati pristup ne-nuklearnim laboratorijama...

12.02.2018.

EU okvirni program Marija Sklodovska Kiri - Održan Infodan za pozive RISE I IF

EU okvirni program Marija Sklodovska Kiri - Održan Infodan za pozive RISE I IF

Ministarstvo nauke održalo je danas Infodan za dva poziva u okviru Marija Kiri Akcija u prostorijama Ministarstva, koji je otpočeo obilježavanjem Međunarodnog dana žena i djevojaka u nauci...

02.02.2018.

Info dan o Akcijama Marija Sklodovska Kiri – H2020

Info dan o Akcijama Marija Sklodovska Kiri – H2020

Ministarstvo nauke 12. februara organizuje informativni događaj o Akcijama Marija Sklodovska Kiri u 2018. godini, s fokusom na programu RISE za mobilnost istraživača, kao i individualnim stipendijama za mobilnost iskusnih istraživača. RISE će prezentovati gošća iz Izvršne agencije za istraživanja Evropske komisije, iz Brisela, gđa Žoana Silva...

31.01.2018.

Milena Vujanović dobitnica stipendije Marija Sklodovska Kiri za mlade istraživače

Milena Vujanović dobitnica stipendije Marija Sklodovska Kiri za mlade istraživače

Milena Vujanović je završila studije fizike na PMF-u Univerziteta Crne Gore. Prijavila se za učešće na CERN-ovoj ljetnjoj školi za studente fizike 2015. godine. To joj je otvorilo vrata za izazovna iskustva u nauci, sve do nedavnog dobijanja prestižne stipendije za mlade naučnike u okviru Marija Sklodovska Kiri akcija...

23.01.2018.

Otvoreni pozivi za projekte u okviru Inicijative za inovativne ljekove - IMI 2

Otvoreni pozivi za projekte u okviru Inicijative za inovativne ljekove - IMI 2

Obavještavamo Vas da su otvorena dva poziva za projekte u okviru Inicijative za inovativne ljekove - IMI 2, do 28. februara, odnosno 15. marta 2018. godine , i to: IMI2 – Call 8 TEMA : Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme: future outbreaks Vrsta projekta: kolaborativno istraživanje - RIA – Research and Innovation Actions Rok za dostavljanje projekata je 15. mart 2018. godine, do 17:00h…

17.01.2018.

Nova funkcija Participant Portala – traženje partnera za otvorene konkurse

Nova funkcija Participant Portala – traženje partnera za otvorene konkurse

Evropska komisija je na svom “open science” portalu (Research Participant Portal - RPP) unaprijedila još jednu funkciju od izuzetne koristi svim aktuelnim i potencijalnim učesnicima u programu Horizont 2020. Radi se o funkciji pretraživanja partnera za naučnu saradnju (Partner Search)...

09.01.2018.

Stipendije Marija Sklodovska Kiri (H2020) za mlade istraživače

Stipendije Marija Sklodovska Kiri (H2020) za mlade istraživače

U okviru Akcija Marija Sklodovska Kiri, dijela programa namijenjenog mladim istraživačima (Early Stage Researchers - ESR), u svakom trenutku su otvoreni brojni pozivi za atraktivne stipendije i savremene programe obrazovanja mladih naučnika. Sve informacije o otvorenim pozicijama na evropskim univerzitetima objavljuju se na EURAXESS portalu koji je uspostavila Evropska komisija. Trenutno je otvoreno preko 200 poziva za različite naučne discipline u pomenutoj kategoriji stipendija...

19.12.2017.

Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života: traženje partnera

Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života: traženje partnera

Austrijska organizacija JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH -Institute for Biomedicine and Health Sciences, sa ekspertizom u naučnim istraživanjima o zdravlju, evaluacijama o ishodima liječenja i ekonomskim učincima, planiranju zdravstvene zaštite, procjeni zdravstvenih tehnologija, želi učestvovati u konzorcijumu u projektima Horizonta 2020, s posebnim naglaskom na sljedeće teme Radnog programa 2018-2020...

15.12.2017.

Otvoreni pozivi za „treće strane“ u okviru tekućih H2020 projekata

Otvoreni pozivi za „treće strane“ u okviru tekućih H2020 projekata

U okviru EU programa za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, postoje projekti kojima je predviđeno finansiranje „trećih strana“, putem grantova koje dodjeljuje sam konzorcijum tekućeg, već odobrenog projekta, na osnovu otvorenog konkursa. Takmičenje za ove pozive je manje konkurentno nego kroz konkurse koje raspisuje Evropska komisija. Pozivamo sve istraživačke timove da redovno prate stranicu Research Participant Portala na kojoj se objavljuju otvoreni pozivi...