Manja slova Veća slova RSS

Horizont2020

03.10.2015.

Publikacija H2020 indikatori: procjena rezultata i uticaj programa

Publikacija H2020 indikatori: procjena rezultata i uticaj programa Horizont 2020 je najveći EU program za istraživanja i inovacije do sada. Fond od skoro 80 milijardi € je dostupan na period od 7 godina (2014-2020)...

03.10.2015.

Horizont 2020: osam novih Centara izvrsnosti u oblasti računarskih aplikacija

Horizont 2020: osam novih Centara izvrsnosti u oblasti računarskih aplikacija

Kroz poslednji poziv Računarska infrastruktura (e-Infrastructures) odabrano je osam Centara izvrsnosti u oblasti računarskih aplikacija. Oni će značajno ojačati postojeći status lidera koji Evropa ima u oblasti aplikacija računara visokih performansi (High-performance computing, HPC) i obuhvatiti važne oblasti kao što su obnovljiva energija, projektovanje i modeliranje materijala, klimatske promjene, globalni sistem nauke, bio-molekularna istraživanja kao i alate za unapređenje HPC aplikacija...

24.09.2015.

Sastanak Komesara Moedasa sa temom pojednostavljenja procedura u Horizontu 2020

Sastanak Komesara Moedasa sa temom pojednostavljenja procedura u Horizontu 2020

Komesar za istraživanje, nauku i inovacije, gospodin Karlos Moedas 25. septembra ove godine u periodu od 9:30-12.00 razgovaraće sa predstavnicima velikih evropskih organizacija u vezi procedura programa Horizont 2020 i budućih opcija pojednostavljenja istih...

18.09.2015.

TAIEX Radionica: priprema uspješnog prijedloga projekta u okviru programa “Horizont 2020”

TAIEX Radionica: priprema uspješnog prijedloga projekta u okviru programa “Horizont 2020”

Ministarstvo nauke u saradnji sa EU Generalnim direktoratom za susjedsku politiku i proširenje, organizuje 30. oktobra ove godine u Podgorici Radionicu na temu programa “Horizont 2020”...

16.09.2015.

Podsjetnik: EU Nagrada za žene inovatore 2016

Podsjetnik: EU Nagrada za žene inovatore 2016

Evropska Komisija po treći put pokreće izdanje EU nagrada za žene inovatore kako bi nagradila tri uspješne žene koje su tržištu donijele izvanredne inovacije...

08.09.2015.

Evropska Komisija ulaže 93,7 M€ za inovativna mala i srednja preduzeća

Evropska Komisija ulaže 93,7 M€ za inovativna mala i srednja preduzeća

U novom krugu Faze 2 Instrumenta za mala i srednja preduzeća, odabrano je 59 malih i srednjih preduzeća iz 16 zemalja. Za svaki projekat učesnici će dobiti do 2.5 M€ za finansiranje inovativnih aktivnosti i razvoj poslovnih planova. Takođe, preduzeća će imati mogućnost da koriste do 12 dana treninga u domenu poslovanja...

07.09.2015.

Info dan na temu pametnih mreža i skladištenja energije – Radni program 2016-2017 “Sigurna, čista i efikasna energija”, Brisel (Belgija)

Info dan na temu pametnih mreža i skladištenja energije – Radni program 2016-2017 “Sigurna, čista i efikasna energija”, Brisel (Belgija)

Događaj koji je posvećen potencijalnim aplikantima za oblast pametnih mreža i skladištenja energije pod Radnim programom 2016-2017 “Sigurna, čista i efikasna energija”, održaće se 2. oktobra ove godine u Briselu (Belgija)...

26.08.2015.

ICT 2015 događaj, 20-22 oktobar 2015, Lisabon (Portugalija)

ICT 2015 događaj, 20-22 oktobar 2015, Lisabon (Portugalija)

Evropska Komisija u saradnji sa Fondacijom za nauku i tehnologiju Portugalije organizuje najveći EU događaj iz oblasti infrormaciono komunikacionih tehnologija: ICT 2015 - Innovate, Connect, Transform, koji će biti održan u Lisabonu (Portugalija) od 20-22 oktobra 2015. godine...

25.08.2015.

Promotivni događaji na temu Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života, septembar 2015. godine, Brisel (Belgija)

Promotivni događaji na temu Zdravlje, demografske promjene i kvalitet života, septembar 2015. godine, Brisel (Belgija)

Mreža Nacionalnih kontakt osoba za oblast zdravlja (Health-NCP-Net) u saradnji sa mrežom Fit for Health organizuje promotivni događaj 17. septembra 2015. u Briselu (Belgija) u cilju povezivanja i buduće zajedničke saradnje istraživača i kompanija iz pomenute oblasti...

12.08.2015.

JRC trening na temu “Instrumenti i metodi implementacije EU Regulative 994/2010 o bezbijednosti snabdijevanja gasom“

JRC trening na temu “Instrumenti i metodi implementacije EU Regulative 994/2010 o bezbijednosti snabdijevanja gasom“

Institut za energiju i transport, jedan od sedam instituta čijim radom koordinira Udruženi istraživački centar (JRC), u okviru „Akcija za proširenje i integraciju“ organizovaće trening na temu: “Instrumenti i metodi implementacije EU Regulative 994/2010 o bezbijednosti snabdijevanja gasom“ u Istanbulu (Turska) u periodu 12-13. oktobar 2015. godine...