Manja slova Veća slova RSS

Horizont2020

26.04.2016.

Predmet: Horizon 2020 webinar “Povećajte šanse za finansiranje iz budžeta Horizont-a 2020”

Predmet: Horizon 2020 webinar “Povećajte šanse za finansiranje iz budžeta Horizont-a 2020” Evropska komisija, sa ciljem povećanja učešća u Horizont-u 2020, planira organizovanje nekoliko webinara u narednom periodu, namijenjenih potencijalnim aplikantima...

22.04.2016.

Otvoreni novi konkursi iz prioriteta: Nauka sa društvom i za društvo u Horizontu2020

Otvoreni novi konkursi iz prioriteta: Nauka sa društvom i za društvo u Horizontu2020

Evropska komisija je 13. aprila 2016. u okviru programa Horizont 2020 otvorila konkurs za projekte iz prioritetne oblasti Nauka sa društvom i za društvo, sa jedanaest poziva na posebne teme. Pozivi su otvoreni do 30. avgusta 2016. godine...

04.04.2016.

Španska kompanija CDTI traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020

Španska kompanija CDTI traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020

U uvodu da stoji: Spanska kompanija CDTI traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020, oblast “ Bezbjedna društvo-zaštita sloboda i bezbjednosti Evrope i njenih građana”...

30.03.2016.

Konsultacije za pripremu Radnog programa 2018-2020 za oblast Društveni izazovi 5: Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovine

Konsultacije za pripremu Radnog programa 2018-2020 za oblast Društveni izazovi 5:  Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovine

Evropska Komisija priprema poslednji Radni program i pozive za oblast Društveni izazovi 5 - Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovine. Ova oblast se odnosi na društvene potrebe i socio-ekonomske prioritete, fokusiranjem istraživanja i inovacija na...

11.03.2016.

Usklađivanje nauke sa stvarnim potrebama društva – RRI Tools

Usklađivanje nauke sa stvarnim potrebama društva – RRI Tools

U okviru EU projekta RRI Tools, finansiranog iz programa FP7, pripremljeni su korisni instrumenti za koncipiranje i vođenje istraživačkih projekata i programa, kako bi se na odgovoran način uvažile potrebe i vrijednosti šire zajednice...

26.02.2016.

Radionica: Kako napisati dobar istraživačko-razvojni projekat za EU Program “HORIZON 2020” Banja Luka, 18. mart 2016. godine

Radionica: Kako napisati dobar istraživačko-razvojni projekat za EU Program “HORIZON 2020” Banja Luka, 18. mart 2016. godine

Cilj radionice je da se polaznicima prikaže kojim programima Evropska Unija dodjeljuje finansijska sredstva za organizacije i preduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem. Ova radionica pružiće neophodna znanja potrebna za kvalitetnu pripremu istraživačko-razvojnih projekata: od definicije ciljeva do planiranja implementacije, budžeta i rezultata projekta...

24.02.2016.

Info dan na temu “Širenje izvrsnosti i učešća”, Brisel (Belgija), 8. april 2016. godine

Info dan na temu “Širenje izvrsnosti i učešća”, Brisel (Belgija), 8. april 2016. godine

Evropska komisija organizuje Info dan na temu “Širenje izvrsnosti i učešća” u okviru programa “Horizont 2020”. Događaj će se održati u Briselu 8. aprila 2016. godine, u prostorijama Evropske komisije u terminu od 9-13h...

22.02.2016.

Kompanija HDS iz Slovačke traži partnere za saradnju u okviru oblasti Sigurna društva

Kompanija HDS iz Slovačke traži partnere za saradnju u okviru oblasti Sigurna društva

Slovačka komanija HDS traži partnere za saradnju kroz pozive u okviru oblasti Sigurna društva (H2020) kao i kroz program EUREKA...

19.02.2016.

7. Međunarodni naučni Polјoprivredni Simpozijum „Agrosym 2016”, Jahorina, 6-9. oktobar 2016.godine

7. Međunarodni naučni Polјoprivredni Simpozijum „Agrosym 2016”, Jahorina, 6-9. oktobar 2016.godine

Agrosym je godišnja platforma za međunarodnu naučnu raspravu o polјoprivredi, prehrani, ruralnom razvoju, šumarstvu i ekologiji. Simpozijum predstavlјa dobru priliku za razmjenu ideja, jačanje postojećih i stvaranje novih akademskih mreža, kao i za podsticanje dijaloga između akademske zajednice, javnih institucija, privatnog sektora i organizacija civilnog društva po pitanju najnovijih globalnih i regionalnih trendova u agro-prehrambenom sektoru...

18.02.2016.

Konferencija “Inovativna preduzeća”, Hag (Holandija), 31. mart – 1. april 2016. godine

Konferencija “Inovativna preduzeća”, Hag (Holandija), 31. mart – 1. april 2016. godine

Koncept “Inovativna preduzeća” predstavlja inicijativu Evropske komisije za podizanjem svijesti o EU investicionim programima, kao što su InnovFin i Evropski fond za strateška ulaganja, instrumentima na nacionalnom i lokalnom nivou kao i alternativnim izvorima finansiranja kao što je crowdfunding (proces traženja javnih donatora za dobijanje početnog kapitala u svrhu finansiranja novih ideja)...