Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Horizont2020

19.05.2017.

Završen drugi ciklus obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020

Završen drugi ciklus obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020 Ministarstvo nauke u saradnji sa Evropskom komisijom, organizovalo je u periodu od 15 - 19. maja 2017. godine drugi ciklus treninga, od ukupno šest, za unapređenje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ (2014-2020)...

18.05.2017.

Poziv za projekte u domenu H2020 „Nauka sa društvom i za društvo“

Poziv za projekte u domenu H2020 „Nauka sa društvom i za društvo“

Evropska komisija je 12. aprila ove godine otvorila novi poziv za projekte u okviru Horizonta2020 – tematska oblast Nauka sa društvom i za društvo, sa rokom predaje projekata do 30. avgusta 2017. godine...

05.05.2017.

Održan brifing o Akcijama „Marija Sklodovska Kiri“

Održan brifing o Akcijama „Marija Sklodovska Kiri“

Juče je u prostorijama Rektorata Univerziteta Crne Gore održan brifing o segmentu EU programa za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, namijenjenom strukturisanoj obuci iskusnih istraživača putem mobilnosti. Branka Žižić, nacionalna NCP koordinatorka za H2020 u Ministarstvu nauke održala je prezentaciju o individualnim „Marija Sklodovska Kiri“ stipendijama za istraživače, dok je Filip Petrović, stručni saradnik u Karijernom centru Univerziteta Crne Gore, predstavio usluge evropskog portala za mobilnost istraživača - Euraxess...

28.04.2017.

Brifing o individualnim “Marija Sklodovska Kiri” stipendijama za iskusne istraživače

Brifing o individualnim “Marija Sklodovska Kiri” stipendijama za iskusne istraživače

Ministarstvo nauke i Univerzitet Crne Gore, u četvrtak 4. maja (13 – 15h), organizuju brifing – informativni događaj o otvorenom konkursu u okviru Akcija “Marija Sklodovska Kiri” koji je namijenjen iskusnijim istraživačima, postdoktorantima. Pozivamo sve zainteresovane istraživače sa stečenim doktoratom koji žele da naprave kvalitativni iskorak u svojoj naučnoj karijeri da dođu na brifing događaj i detaljnije se informišu o uslovima i mogućnostima koje nude prestižne “Marija Sklodovska Kiri” stipendije...

27.04.2017.

Najava: Drugi ciklus obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020

Najava: Drugi ciklus obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020

Ministarstvo nauke u saradnji sa Evropskom komisijom, kroz projekat “Povećanje nacionalnog učešća u Horizont-u 2020“, nastavlja sa obukama za razvoj i implementaciju projektnih ideja. Drugi ciklus obuka (od ukupno šest) biće održan u prostorijama Ministarstva u periodu od 15. do 19. maja 2017. godine...

19.04.2017.

Otvoren konkurs za stipendiranje iskusnijih istraživača – Akcije “Marija Sklodovska Kiri”

Otvoren konkurs za stipendiranje iskusnijih istraživača – Akcije “Marija Sklodovska Kiri”

U okviru programa H2020, Akcije “Marija Sklodovska Kiri”, 11. aprila je otvoren konkurs za individualne stipendije istraživača u naprednoj fazi njihove karijere (nakon stečenog doktorata). Evropska unija je u ovoj godini opredijelila 249 miliona EUR za ovu namjenu i poziva sve izuzetne istraživače da istraže mogućnosti i prijave projekte za unapređenje vještina i međunarodnu mobilnost. Uslovi rada i istraživanja koje obezbjeđuju Akcije Marija Sklodovska Kiri smatraju se veoma atraktivnim. Rok za podnošenje predloga projekata je 14. septembar 2017. g...

31.03.2017.

Završen prvi ciklus obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020

Završen prvi ciklus obuka za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020

Ministarstvo nauke u saradnji sa Evropskom komisijom organizovalo je u periodu od 27-31. marta 2017. godine, prvi od šest ciklusa treninga za unapređenje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ 2014-2020...

23.03.2017.

Aktuelni pozivi iz IKT u H2020

Aktuelni pozivi iz IKT u H2020

Program EU za istraživanje i inovacije, Horizont 2020, će u toku ove godine finansirati brojne projekte iz oblasti informacionih tehnologija. U informaciji u prilogu objavljujemo sažetak konkursa za projekte koji bi mogli biti interesantni istraživačkim timovima iz Crne Gore. Aktuelne otvorene teme tiču se platformi za socijalne inovacije, digitalnih sadržaja za kreativne industrije, interfejsa za bolju pristupačnost digitalnih alatki, sledeće generacije interneta, inovativnih rješenja za kontrolu na graničnim prelazima itd...

08.03.2017.

Poziv za učešće na obukama za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020, uz pomoć eksperata Evropske unije

Poziv za učešće na obukama za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020, uz pomoć eksperata Evropske unije

Ministarstvo nauke, u saradnji sa Evropskom komisijom, kroz program predpristupne pomoći Crnoj Gori (IPA)-Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2012-2013. a u sklopu implementacije projekta „Jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizont 2020“, organizuje opšte obuke za razvoj i implementaciju projektnih ideja, uz pomoć eksperata Evropske unije...

02.03.2017.

Ekspertski tim EU za Horizont 2020 u posjeti Crnoj Gori

Ekspertski tim EU za Horizont 2020 u posjeti Crnoj Gori

Ministarstvo nauke nastavlja sa aktivnostima na implementaciji Okvirnog ugovora za jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ (2014-2020).