Manja slova Veća slova RSS

Horizont2020

29.07.2015.

Web seminar: Intelektualna svojina u okviru EU projekata/Horizont 2020

Web seminar: Intelektualna svojina u okviru EU projekata/Horizont 2020 Ukoliko želite da se informišete o osnovnim pravilima i izazovima intelektualne svojine (Intellectual Property – IP) kada su u pitanju istraživački projekti finansirani iz EU sredstava (FP7/Horizont 2020) ovaj web seminar će vam pružiti neophodne detalje. Evropska IPR služba za informacije (European IPR Helpdesk) organizuje webinar (web seminar) 30. septembra 2015...

29.07.2015.

Info dan na temu “Životna sredina i efikasnost resursa”, 21. septembar 2015. godine, Brisel (Belgija)

Info dan na temu “Životna sredina i efikasnost resursa”, 21. septembar 2015. godine, Brisel (Belgija)

U cilju prezentacije Radnog programa za oblast “Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovine” za 2016. godinu Evropska komisija organizuje Info dan 21. septembra 2015. godine u Briselu (Belgija)...

27.07.2015.

Odgovorno istraživanje i inovacije: Šansa za ostvarivanje boljih inovacija i jačanje veza između nauke i društva

Odgovorno istraživanje i inovacije: Šansa za ostvarivanje boljih inovacija i jačanje veza između nauke i društva

U okviru evropskog projekta "RRI Tools" održana je serija od 27 konsultativnih radionica širom Evrope, na kojima su zainteresovani akteri iz akademskog sektora, politike, privrede i civilnog društva razgovarali o mogućnostima uvođenja praktičnih mjera za snaženje koncepta odgovornog istraživanja i inovacija na različitim nivoima. Detalje o ishodu konsultacija dostavljamo u integralnom saopštenju, koje možete preuzeti ovdje...

21.07.2015.

Međunarodna Konferencija na temu održivog razvoja, Beograd, 12-15 novembar 2015.

Međunarodna Konferencija na temu održivog razvoja, Beograd, 12-15 novembar 2015.

Međunarodna Konferencija na temu održivog razvoja “International Conference on Sustainable Development (ICSD)” je interdisciplinarni forum koji okuplja naučnike iz oblasti društvenih nauka, bioloških nauka, inženjere i eksperte-osobe koje se u praksi bave ovom tematikom sa ciljem prezentacije njihovih najnovijih istraživačkih rezultata, ideja, otkrića i primjene u svim oblastima održivog razvoja, zdravlja, energije, ekonomije i socio-kulturnih pitanja...

09.07.2015.

21. Međunarodna Konferencija na temu transporta i zagađenja vazduha, Lion (Francuska) od 24-26 maja 2016. godine

21. Međunarodna Konferencija na temu transporta i zagađenja vazduha, Lion (Francuska) od 24-26 maja 2016. godine

Međunarodna Konferencija na temu transporta i zagađenja vazduha (International Transport and Air Pollution – TAP) održaće se u Lionu (Francuska) od 24-26 maja 2016. godine...

06.07.2015.

Održana osma „Otvorena vrata za Horizont 2020“ na temu: Nove i buduće tehnologije

Održana osma „Otvorena vrata za Horizont 2020“ na temu: Nove i buduće tehnologije

U sklopu aktivnosti koje Ministarstvo nauke kontinuirano sprovodi na planu promocije EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020, u petak, 3. jula 2015. godine, održana su sedma po redu „Otvorena vrata za Horizont 2020“ na temu “Nove i buduće tehnologije” (Future and Emerging Technologies)...

02.07.2015.

Održana sedma “Otvorena vrata za Horizont 2020” na temu: Pametni, zeleni i integrisani transport

Održana sedma “Otvorena vrata za Horizont 2020” na temu:  Pametni, zeleni i integrisani transport

U sklopu aktivnosti koje Ministarstvo nauke kontinuirano sprovodi na planu promocije EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020, danas, 2. jula 2015. godine, održana su sedma po redu „Otvorena vrata za Horizont 2020“ na temu Pametni, zeleni i integrisani transport (Smart, Green and Integrated Transport)...

30.06.2015.

Novi pozivi u okviru oblasti Pametni, zeleni i integrisani transport

Novi pozivi u okviru oblasti Pametni, zeleni i integrisani transport

U okviru oblasti Pametni, zeleni i integrisani transport objavljena su dva poziva za predloge projekata na temu zelenih vozila i mobilnost za rast. Krajnji rok za dostavljanje projektnih predloga je 15. oktobar 2015. godine. Ukupno 48,5 miliona eura će biti dostupno za aplikante Okvirnog programa „Horizont 2020“...

29.06.2015.

U ovoj nedjelji “Otvorena vrata za H2020” na temu transporta i novih i budućih tehnologija

U ovoj nedjelji “Otvorena vrata za H2020” na temu transporta i novih i budućih tehnologija

U cilju unapređenja promocije EU programa za istraživanja i inovacije „HORIZONT 2020“, Ministarstvo nauke nastavlja sa promocijom ovog programa u vidu redovnih nedjeljnih konsultacija sa zainteresovanim institucijama i pojedincima, pod nazivom „Otvorena vrata za HORIZONT 2020“...

23.06.2015.

Održana radionica Horizont 2020 – Nauka sa društvom i za društvo

Održana radionica Horizont 2020 – Nauka sa društvom i za društvo

U sklopu aktivnosti koje Ministarsto nauke kontinuirano sprovodi na planu promocije EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020, danas, 23. juna 2015. godine, održana je Radionica za oblast Nauka sa društvom i za društvo - SWFS...