Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Horizont2020

11.05.2016.

Belgijska kompanija Campus Vesta trazi partnere za projektni konzorcijum u Horizont-u 2020.

Belgijska kompanija Campus Vesta trazi partnere za projektni konzorcijum u Horizont-u 2020. Belgijska kompanija Campus Vesta trazi partnere za projektni konzorcijum u Horizont-u 2020...

10.05.2016.

Evropska konferencija o industrijskim tehnologijama 2016, odrzace se u Amsterdamu, u periodu od 22-24. juna 2016. godine.

Evropska konferencija o industrijskim tehnologijama 2016, odrzace se u Amsterdamu, u periodu od 22-24. juna 2016. godine.

Evropska konferencija o industrijskim tehnologijama 2016, odrzace se u Amsterdamu, u periodu od 22-24. juna 2016. godine...

05.05.2016.

Korisne informacije o pozivima iz oblasti Klimatskih akcija i održivog razvoja

Korisne informacije o pozivima iz oblasti Klimatskih akcija i održivog razvoja

Ovaj dokument nudi smjernice za aplikante, kako da pravilno tumače ovu oblast u okviru programa “Horizont 2020” i na koji način da njihovi projektni rezultati doprinesu kilmatskim akcijama i održivom razvoju...

04.05.2016.

Horizont 2020: Monitoring izvještaj za 2014. godinu

Horizont 2020: Monitoring izvještaj za 2014. godinu

Prvi monitoring izvještaj za program “Horizont 2020” predstavlja sveobuhvatnu publikaciju koja sadrži analizu programa sprovedenu na pozivima koji su zatvoreni u 2014. godini...

04.05.2016.

Marija Sklodowska Kiri 2016 Forum, 29. jun 2016. godine, Brisel (Belgija)

Marija Sklodowska Kiri 2016 Forum, 29. jun 2016. godine, Brisel (Belgija)

Cilj ovog događaja jeste predstavljanje mogućnosti Marija Sklodowska Kiri Akcija (MSCA) u okviru privatnog sektora...

26.04.2016.

Predmet: Horizon 2020 webinar “Povećajte šanse za finansiranje iz budžeta Horizont-a 2020”

Predmet: Horizon 2020 webinar “Povećajte šanse za finansiranje iz budžeta Horizont-a 2020”

Evropska komisija, sa ciljem povećanja učešća u Horizont-u 2020, planira organizovanje nekoliko webinara u narednom periodu, namijenjenih potencijalnim aplikantima...

22.04.2016.

Otvoreni novi konkursi iz prioriteta: Nauka sa društvom i za društvo u Horizontu2020

Otvoreni novi konkursi iz prioriteta: Nauka sa društvom i za društvo u Horizontu2020

Evropska komisija je 13. aprila 2016. u okviru programa Horizont 2020 otvorila konkurs za projekte iz prioritetne oblasti Nauka sa društvom i za društvo, sa jedanaest poziva na posebne teme. Pozivi su otvoreni do 30. avgusta 2016. godine...

04.04.2016.

Španska kompanija CDTI traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020

Španska kompanija CDTI traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020

U uvodu da stoji: Spanska kompanija CDTI traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020, oblast “ Bezbjedna društvo-zaštita sloboda i bezbjednosti Evrope i njenih građana”...

30.03.2016.

Konsultacije za pripremu Radnog programa 2018-2020 za oblast Društveni izazovi 5: Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovine

Konsultacije za pripremu Radnog programa 2018-2020 za oblast Društveni izazovi 5:  Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovine

Evropska Komisija priprema poslednji Radni program i pozive za oblast Društveni izazovi 5 - Klimatska akcija, životna sredina, efikasnost resursa i sirovine. Ova oblast se odnosi na društvene potrebe i socio-ekonomske prioritete, fokusiranjem istraživanja i inovacija na...

11.03.2016.

Usklađivanje nauke sa stvarnim potrebama društva – RRI Tools

Usklađivanje nauke sa stvarnim potrebama društva – RRI Tools

U okviru EU projekta RRI Tools, finansiranog iz programa FP7, pripremljeni su korisni instrumenti za koncipiranje i vođenje istraživačkih projekata i programa, kako bi se na odgovoran način uvažile potrebe i vrijednosti šire zajednice...