Manja slova Veća slova RSS

Horizont2020

29.05.2015.

Poziv za JRC radionicu “Drumski saobraćaj i modelovanje emisija (REM)“ Skoplje, Makedonija

Poziv za JRC radionicu “Drumski saobraćaj i modelovanje emisija (REM)“ Skoplje, Makedonija Udruženi istraživački centar (JRC) u okviru „Akcija za proširenje i integraciju“ organizovaće radionicu na temu: „Drumski saobraćaj i modelovanje emisija (REM)“ u Skoplju (Makedonija) u periodu 10-11. septembar 2015. godine...

28.05.2015.

Naučnoistraživačke ustanove u Španiji nude pozicije za iskusne istraživače u okviru Marija Kiri Individualnih stipendija

Naučnoistraživačke ustanove u Španiji nude pozicije za iskusne istraživače u okviru Marija Kiri Individualnih stipendija

Preko 500 naučnoistraživačkih ustanova u Španiji nudi pozicije za iskusne istraživače koji imaju namjeru da se prijave za Marija Kiri poziv za Individualne stipendije...

28.05.2015.

Otvoreni pozivi za postdoktore u okviru Marija Kiri individualnih stipendija u Nacionalnoj agenciji ENEA - Italija

Otvoreni pozivi za postdoktore u okviru Marija Kiri individualnih stipendija u Nacionalnoj agenciji ENEA - Italija

Nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj ENEA u Italiji zainteresovana je da bude institucija domaćin za postdoktore koji imaju namjeru da se prijave za neku od Marija Kiri stipendija...

19.05.2015.

Otvorene pozicije za postdoktore u okviru Marija Kiri Individualnih stipendija na Univerzitetu u Ljubljani

Otvorene pozicije za postdoktore u okviru Marija Kiri Individualnih stipendija na Univerzitetu u Ljubljani

Univerzitet u Ljubljani zainteresovan je pripremu projektnih prijedloga za Marija Kiri Individualne stipendije sa postdoktorskim istraživačima u sljedećim oblastima istraživanja...

19.05.2015.

Visoko inovativna preduzeća finansirana kroz Instrument za mala i srednja preduzeća programa “HORIZONT 2020”

Visoko inovativna preduzeća finansirana kroz Instrument za mala i srednja preduzeća programa “HORIZONT 2020”

Kroz Instrument za mala i srednja preduzeća u Fazi I odabrana je 161 kompanija iz 23 zemlje. Za svaki projekat učesnici će dobiti 50.000 € za finansiranje studije izvodljivosti. Takođe, mogu zatražiti obuke u dijelu biznisa u trajanju do tri dana...

18.05.2015.

Održana treća „Otvorena vrata“ na temu Marija Sklodowska Kiri Akcije (MSCA)

Održana treća „Otvorena vrata“ na temu Marija Sklodowska Kiri Akcije (MSCA)

Treća „Otvorena vrata“ na temu Marija Sklodowska Kiri Akcije (MSCA) održana su u petak, 15. maja, na temu dva aktuelna poziva, i to: Individualne stipendije (Individual Fellowships – IF) i Sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa (COFUND)...

11.05.2015.

Sastanak ministarke Vlahović sa Nacionalnim kontakt osobama za Horizont 2020: Udruženim naporima za uspješnije učešće Crne Gore u H2020

Sastanak ministarke Vlahović sa Nacionalnim kontakt osobama za Horizont 2020: Udruženim naporima za uspješnije učešće Crne Gore u H2020

Ministarstvo nauke je danas, u ponedjeljak 11. maja 2015. godine, u zgradi Rektorata UCG, održalo sastanak sa predstavnicima Crne Gore u svih 14 Programskih odobora EU Okvirnog programa za istraživanje I inovacije “Horizont 2020”, kao i sa Nacionalnim kontakt osobama za gotovo sve tematske oblasti pomenutog Programa...

11.05.2015.

Najava: Treća „Otvorena vrata za Horizont 2020“ na temu Marija Sklodowska Kiri Akcije (MSCA)

Najava: Treća „Otvorena vrata za Horizont 2020“ na temu Marija Sklodowska Kiri Akcije (MSCA)

U cilju unaprjeđenja promocije EU programa za istraživanja i inovacije HORIZONT 2020, Ministarstvo nauke nastavlja sa promocijom ovog programa u vidu redovnih nedjeljnih konsultacija sa zainteresovanim institucijama i pojedincima, pod nazivom Otvorena vrata za HORIZONT 2020...

08.05.2015.

Najava: Sastanak ministarke Vlahović sa Nacionalnim kontakt osobama za Horizont 2020

Najava: Sastanak ministarke Vlahović sa Nacionalnim kontakt osobama za  Horizont 2020

Ministarstvo nauke će u ponedjeljak, 11. maja 2015. godine, sa početkom u 11:00 sati, u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore (sala Senata), održati sastanak sa predstavnicima Crne Gore u Programskim odborima EU za Okvirni program za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ (2014-2020) i Nacionalnim kontakt osobama za sve oblasti pomenutog Programa...

05.05.2015.

“Otvorena vrata za HORIZONT 2020” na temu malih i srednjih preduzeća

“Otvorena vrata za HORIZONT 2020” na temu malih i srednjih preduzeća

U cilju unaprjeđenja promocije EU programa za istraživanja i inovacije HORIZONT 2020, Ministarstvo nauke nastavlja sa promocijom ovog programa u vidu redovnih nedjeljnih konsultacija sa zainteresovanim institucijama i pojedincima, pod nazivom Otvorena vrata za HORIZONT 2020...