Manja slova Veća slova RSS

Horizont2020

18.05.2015.

Održana treća „Otvorena vrata“ na temu Marija Sklodowska Kiri Akcije (MSCA)

Održana treća „Otvorena vrata“ na temu Marija Sklodowska Kiri Akcije (MSCA) Treća „Otvorena vrata“ na temu Marija Sklodowska Kiri Akcije (MSCA) održana su u petak, 15. maja, na temu dva aktuelna poziva, i to: Individualne stipendije (Individual Fellowships – IF) i Sufinansiranje regionalnih, nacionalnih i međunarodnih programa (COFUND)...

11.05.2015.

Sastanak ministarke Vlahović sa Nacionalnim kontakt osobama za Horizont 2020: Udruženim naporima za uspješnije učešće Crne Gore u H2020

Sastanak ministarke Vlahović sa Nacionalnim kontakt osobama za Horizont 2020: Udruženim naporima za uspješnije učešće Crne Gore u H2020

Ministarstvo nauke je danas, u ponedjeljak 11. maja 2015. godine, u zgradi Rektorata UCG, održalo sastanak sa predstavnicima Crne Gore u svih 14 Programskih odobora EU Okvirnog programa za istraživanje I inovacije “Horizont 2020”, kao i sa Nacionalnim kontakt osobama za gotovo sve tematske oblasti pomenutog Programa...

11.05.2015.

Najava: Treća „Otvorena vrata za Horizont 2020“ na temu Marija Sklodowska Kiri Akcije (MSCA)

Najava: Treća „Otvorena vrata za Horizont 2020“ na temu Marija Sklodowska Kiri Akcije (MSCA)

U cilju unaprjeđenja promocije EU programa za istraživanja i inovacije HORIZONT 2020, Ministarstvo nauke nastavlja sa promocijom ovog programa u vidu redovnih nedjeljnih konsultacija sa zainteresovanim institucijama i pojedincima, pod nazivom Otvorena vrata za HORIZONT 2020...

08.05.2015.

Najava: Sastanak ministarke Vlahović sa Nacionalnim kontakt osobama za Horizont 2020

Najava: Sastanak ministarke Vlahović sa Nacionalnim kontakt osobama za  Horizont 2020

Ministarstvo nauke će u ponedjeljak, 11. maja 2015. godine, sa početkom u 11:00 sati, u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore (sala Senata), održati sastanak sa predstavnicima Crne Gore u Programskim odborima EU za Okvirni program za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ (2014-2020) i Nacionalnim kontakt osobama za sve oblasti pomenutog Programa...

05.05.2015.

“Otvorena vrata za HORIZONT 2020” na temu malih i srednjih preduzeća

“Otvorena vrata za HORIZONT 2020” na temu malih i srednjih preduzeća

U cilju unaprjeđenja promocije EU programa za istraživanja i inovacije HORIZONT 2020, Ministarstvo nauke nastavlja sa promocijom ovog programa u vidu redovnih nedjeljnih konsultacija sa zainteresovanim institucijama i pojedincima, pod nazivom Otvorena vrata za HORIZONT 2020...

04.05.2015.

Održana prva “Otvorena vrata za Horizont 2020" na temu poljoprivrede: Veliko interesovanje za nove mehanizme podrške za pristupanje H2020

Održana prva “Otvorena vrata za Horizont 2020" na temu poljoprivrede: Veliko interesovanje za nove mehanizme podrške za pristupanje H2020

Na konsultacijama “Otvorena vrata za Horizont 2020”, održanim u četvrtak, 30. aprila, razgovaralo se o tri specifična, trenutno otvorena poziva iz prioritetne oblasti Bezbjednost hrane, održiva poljoprivreda, marinska i pomorska istraživanja i bioekonomija...

29.04.2015.

Najava: Prva “Otvorena vrata za HORIZONT 2020” na temu poljoprivrede

Najava: Prva “Otvorena vrata za HORIZONT 2020” na temu poljoprivrede

U cilju unapređenja promocije EU programa za istraživanja i inovacije HORIZONT 2020, Ministarstvo nauke uspostavilo je novi mehanizam za promociju ovog programa u vidu redovnih nedjeljnih konsultacija sa zainteresovanim institucijama i pojedincima, pod nazivom Otvorena vrata za HORIZONT 2020...

28.04.2015.

Ministarstvo nauke uspostavlja nove mehanizme za promociju HORIZONT-a 2020: Radionice i “Otvorena vrata” za pristupačniji Horizont

Ministarstvo nauke uspostavlja nove mehanizme za promociju HORIZONT-a 2020: Radionice i “Otvorena vrata” za pristupačniji Horizont

U cilju unapređenja promocije EU programa za istraživanja i inovacije HORIZONT 2020, Ministarstvo nauke uspostavlja novi mehanizam za promociju ovog programa u vidu redovnih nedjeljnih konsultacija sa zainteresovanim institucijama i pojedincima, pod nazivom Otvorena vrata za HORIZONT 2020...

24.04.2015.

Otvoreni pozivi u programu HORIZONT 2020 iz oblasti Nauka sa društvom i za društvo

Otvoreni pozivi u programu HORIZONT 2020 iz oblasti Nauka sa društvom i za društvo

Evropska komisija je 22. aprila otvorila četiri konkursa iz prioritetne oblasti Nauka sa društvom i za društvo, sa jedanaest poziva na posebne teme. Pozivi su otvoreni do 16. septembra 2015. godine, a budžet koji je Evropska komisija opredijelila za ovaj konkurs iznosi 45,5 miliona eura...

22.04.2015.

Promocija konkursa iz programa HORIZONT2020 namijenjenog preduzećima iz sektora poljoprivrede i proizodnje hrane

Promocija konkursa iz programa HORIZONT2020 namijenjenog preduzećima iz sektora poljoprivrede i proizodnje hrane

Predstavnici Ministarstva nauke i Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća su u utorak, 21. aprila, na Univerzitetu Donja Gorica, promovisali konkurs iz programa HORIZONT2020 namijenjen preduzećima iz sektora poljoprivrede i proizodnje hrane, koji su učestvovali na tematskoj konferenciji koju je organizovala FAO...