Manja slova Veća slova RSS

Zakon o slobodi vjeroispovijesti

Horizont2020

15.02.2017.

Radionica ,, Kako na najbolji način privući talentovane istraživače “

Radionica ,, Kako na najbolji način privući talentovane istraživače “ Evropska Komisija, u saradnju sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta „Kiril i Metodije“ u Skoplju, organizuje drugu Regionalnu radionicu ,,Kako na najbolji način privući talentovane istraživače “, koja će se održati 25. aprila 2017.godine u Ohridu...

13.02.2017.

Najava: Poziv za pružanje podrške za razvoj projektnih ideja u Horizont-u 2020, uz pomoć eksperata Evropske unije

Najava: Poziv za pružanje podrške za razvoj projektnih ideja u Horizont-u 2020, uz pomoć eksperata Evropske unije

Ministarstvo nauke, u saradnji sa Evropskom komisijom, počinje implementaciju projekta „Jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizont 2020“, a koji se realizuje kroz program predpristupne pomoći Crnoj Gori (IPA)-Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2012-2013...

09.02.2017.

Počinje implementacija projekta za podršku učešća u Horizontu 2020

Počinje implementacija projekta za podršku učešća u Horizontu 2020

U vezi sa početkom implementacije Okvirnog ugovora za jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije „Horizont 2020“ (2014-2020), dana 08. februara 2017. godine održan je prvi sastanak predstavnika Ministarstva nauke, Delegacije evropske unije i Ministarstva finansija-Generalnog direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, sa vodećim ekspertom na projektu, Aleks Persi Smitom (Alex Percy-Smith)...

20.01.2017.

Univerzitet sa Kipra traži partnere za zajednicko podnošenje projektnog prijedloga u Programu “Horizont 2020”

Univerzitet sa Kipra traži partnere za zajednicko podnošenje projektnog prijedloga u Programu “Horizont 2020”

Univerzitet sa Kipra UCLan traži partnere za zajedničko učešće u podnošenju projektne prijave pod pozivom...

11.01.2017.

“Dan koordinatora” – Priprema izvještaja, 14. februar 2017. godine, Brisel (Belgija)

“Dan koordinatora” – Priprema izvještaja, 14. februar 2017. godine, Brisel (Belgija)

Evropska komisija organizuje informativnu sesiju “Dan koordinatora” na temu pravnih aspekata, poslovnih procesa i IT alatki prilikom izvještavanja i izmjena grant projekata...

28.12.2016.

Univerzitet Jaen, Španija, traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020

Univerzitet Jaen, Španija, traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020

Univerzitet Jaen, Španija, traži partnere za zajedničko učešće u Horizont-u 2020...

28.12.2016.

Udruženi istraživački centar (JRC) objavljuje poziv za vodećeg naučnika u naučnoj službi Evropske Komisije

Udruženi istraživački centar (JRC) objavljuje poziv za vodećeg naučnika u naučnoj službi Evropske Komisije

Udruženi istraživački centar JRC Evropske Komisije obezbjeđuje ključne naučne dokaze za kreiranje politike na nivou EU...

28.12.2016.

Udruženi istraživački centar (JRC) objavljuje poziv za kolaborativna doktorska partnerstva

Udruženi istraživački centar (JRC) objavljuje poziv za kolaborativna doktorska partnerstva

Kako bi se poboljšao pristup nauke, JRC je objavio novu šemu za kolaborativna doktorska partnerstva (Collaborative Doctoral Partnership - CDP) u saradnji sa univerzitetima iz zemalja članica EU i zemalja pridruženim EU istraživačkom programu Horizont 2020...

12.12.2016.

Horizont 2020 - Monitoring izvještaj za 2015. godinu

Horizont 2020 - Monitoring izvještaj za 2015. godinu

Evropska komisija kontinuirano i sistematski prati implementaciju programa “Horizont 2020” i godišnje izvještava o rezultatima ovog procesa...

15.11.2016.

Evropska komisija inicirala konsultacije o Horizont-u 2020

Evropska komisija inicirala konsultacije o Horizont-u 2020

Evropska komisija (EK) je inicirala javne konsultacije u kontekstu evaluacije dosadasnjih aktivnosti u Okvirnom programu za istrazivanje i inovacije “Horizont 2020”, sa ciljem unapređenja budućih aktivnosti te što kvalitetnijeg funkcionisanja samog Programa. Planirano je da rezultati evaluacije budu korišteni I za pripremu narednog EU Programa za istraživanje i inovacije...