Manja slova Veća slova RSSKONKURS za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2019. godini u vrijednosti od 550 000 eura


Ministarstvo nauke Crne Gore raspisuje Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2019. godini, kojim se naučnoistraživačkoj zajednici Crne Gore stavlja na raspolaganje 550.000 eura.

Konkurs predstavlja jedan od ključnih mehanizama za podršku naučnoistraživačkoj zajednici, u segmentima gdje je procijenjeno da je naučnicima i istraživačima iz Crne Gore najviše potrebna.

Konkurs je objavljen 4. februara 2019. i otvoren je cijele godine.

Prijavljivanje na Konkurs se vrši elektronskim putem preko portala eUprave.


                                   UPUTSTVO ZA PRIJAVU NA KONKURS:  LINK
                                  
                                   SAGLASNOST RUKOVODIOCA USTANOVE: LINKMinistarstvo naukeMinistarstvo nauke

MNA Ministarstvo nauke
Ministarstvo nauke
Ministarstvo nauke
Ministarstvo naukeMinistarstvo nauke Ministarstvo nauke  
Ministarstvo nauke
Ministarstvo nauke