Zakon o slobodi vjeroispovijesti

O Strategiji pametne specijalizacije

Pametna specijalizacija je koncept koji je Evropska unija usvojila kako bi obezbijedila regionalni razvoj baziran na inovacijama i sinergiji različitosti. Ključne odlike pametne specijalizacije su: stimulisanje inovacija kroz preduzetništvo, modernizaciju i adaptiranje; hrabrost u usvajanju inovativnih rješenja za javnu upravu; strateška tehnološka diverzifikacija u oblastima relativnih snaga i potencijala; povećanje diverzifikacije kroz promovisanje novih veza, sinergije i spill-over efekta (prema Philip McCann (2012)).

Strategija pametne specijalizacije (S3) je dokument za čiju je izradu zaduženo Ministarstvo nauke, u bliskoj saradnji sa Ministarstvom ekonomije.

S3 je vodeći princip koji okuplja poslovnu zajednicu, naučno-istraživačke i javne institucije kao i građane, s primarnim ciljem razvoja i korišćenja inovacija za podsticanje ekonomskog rasta i konkurentnosti, kroz primjenu postojeće baze znanja i kompetencija u cilju korišćenja tržišnih potencijala i rješavanja društvenih izazova.

Prema “Vodiču za istraživačke i inovacione strategije za pametnu specijalizaciju” (Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations), dokumentu Evropske komisije, preporučuje se da se ova strategija kreira kroz sprovođenje sljedećih šest koraka:

1.             Analiza nacionalnog/regionalnog konteksta i potencijala za inovacije;

2.             Uspostavljanje procesa i upravljačke strukture;

3.             Kreiranje zajedničke vizije o budućnosti države/regiona;

4.             Izbor ograničenog broja prioriteta;

5.             Uspostavljanje odgovarajućeg miksa politika, mape puta i akcionog plana; i

6.             Integracija mehanizama monitoringa i evaluacije.

Udruženi istraživački centar, Generalni direktorat Evropske komisije, podržava razvoj S3 u našoj državi od maja 2017. godine. Crna Gora je uključena i u rad S3 platforme, koja pruža informacije, naučne i profesionalne savjete donosiocima odluka za uspostavljanje i realizaciju njihovih strategija za pametnu specijalizaciju.

Glavni cilj S3 je da se poveća konkurentnost crnogorske ekonomije, koncentrišući resurse znanja i povezujući ih s ograničenim brojem prioriteta. S3 će omogućiti i razvoj novih sektorskih oblasti ili industrija investiranjem u istraživanje i inovacije u oblastima koje sadrže strateški potencijal u našoj državi.

Najbitniji pokazatelji koji ukazuju na snage i potencijale Crne Gore za istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije, definisani su na osnovu pripremnih analiza za izradu S3 (kvantitativna i kvalitativna analiza). Proces preduzetničkog otkrivanja (eng. Entrepreneurial Discovery Process, EDP) podrazumijeva interaktivni proces u kojem poslovni sektor u saradnji s ostalim činiocima (naučnoistraživačkim i javnim sektorom, međunarodnim stručnjacima) otkriva informacije o budućem smjeru razvoja i kroz zajedničku komunikaciju dolazi do spoznaja o novim aktivnostima, dok vlada ocjenjuje rezultate preduzetničkog otkrivanja i procjenjuje sposobnost poslovnog sektora za ostvarivanje potencijala i razvoj novih niša i industrija u nastajanju. Ovaj proces otkrivanja treba biti uključen u šire strateške ciljeve te mora utvrditi mehanizme upravljanja i kriterijume za utvrđivanje prioriteta razvoja Crne Gore.

Identifikacijom ključnih prioriteta u S3 omogućiće se koncentracija istraživačkih kapaciteta i infrastrukture. To će koristiti i javnom i privatnom sektoru, koji će na taj način okupiti kritičnu masu istraživača koji će zajednički raditi na strateškim temama istraživanja i razvoja s ciljem postizanja istraživačke izvrsnosti, kao i njihove komercijalizacije.


Strategija će Crnoj Gori pomoći podsticanje javnih i privatnih investicija u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.