Manja slova Veća slova RSS
>

Potpisan Finansijski sporazum u okviru IPA programa

Potpisan Finansijski sporazum u okviru IPA programa
Datum objave: 11.12.2014 15:50 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske unije, za Operativni program „Razvoj ljudskih resursa“ u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) potpisan je 5.12.2014. godine.

Usvajanjem i potpisivanjem sporazuma stekli su se i formalni uslovi za korišćenje sredstava u iznosu od 6.568.240 eura za Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013 (IPA IV komponenta), od čega je 5.583.000 doprinos EU, a 985.240 eura nacionalna kofinansiranje.

Ministarstvo nauke kao dio Operativne strukture za IV IPA komponentu, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, realizuje u okviru Prioriteta II “Unapređenje znanja, vještina i kompetencija za zapošljivost i konkurentnost” mjeru 2.2. „Podrška unaprijeđenju inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“.

Ova mjera ima za cilj razvoj vještina za inovacije studenata, profesora i istraživača i transfer znanja i razvoj vještina za inovacije u preduzećima. Predviđeno je da se ova mjera realizuje kroz ugovor o uslugama – Jačanje inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja i nauke (400.000,00 eura) i kroz grant šemu (749.442,00 eura).

(Informacija koju je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja kao tijelo odgovorno za Operativni program “Razvoj ljudskih resursa 2012-2013” (IPA komponenta IV) nalazi se na linku:
http://www.mrs.gov.me/vijesti/144514/SAOPsTENJE-Potpisan-Finansijski-sporazum-u-okviru-IPA-programa.html