Manja slova Veća slova RSS
>

INFO DANI POVODOM IPA KONKURSA ZA DODJELU MALIH I SREDNJIH GRANTOVA ZA JAČANJE VEZA IZMEĐU NAUKE I PRIVREDE

INFO DANI POVODOM IPA KONKURSA ZA DODJELU MALIH I SREDNJIH GRANTOVA ZA JAČANJE VEZA IZMEĐU NAUKE I PRIVREDE
Datum objave: 02.06.2015 14:25 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Na sajtu Ministarstva finansija – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), danas, 2. juna 2015. godine, objavljena je informacija o održavanju Info dana koji se odnose na Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije" u okviru Mjere 2.2 „Podrška unapređenju inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“, a koji se implementira u okviru IPA IV Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa 2012-2013, broj objave: EuropeAid/136938/ID/ACT/ME.

Ministarstvo nauke, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori organizovaće dva info dana, u utorak 09. Juna 2015 i srijedu 24. Juna 2015. godine, sa početkom u 11 sati, sala Rektorata Univerziteta Crne Gore povodom Konkursa za dodjelu malih i srednjih grantova za jačanje veza između akademskog sektora i privrede, objavljenog 7. maja 2015. godine na sledećem linku: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433333597319&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35644&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136938

Predstojeći INFO DANI su prilika da se potencijalni aplikanti bolje upoznaju sa mogućnostima korištenja sredstava predpristupne pomoći EU (IPA), mehanizmima i procedurama za prijavljivanje na Konkurs. Planirano je da se predstavi Vodič za aplikante (Guide for Applicants) koji sadrži sve potrebne smjernice i pojašnjenja kako najbolje podnijeti prijavu/pripremiti projekat i dobiti grant.

Pravo učešća na Konkursu imaju :

- Naučnoistraživačke institucije;
- Mikro, mala i srednja preduzeća;
- Visokoobrazovne institucije;
- Nevladine organizacije;
- Socijalni partneri: Unija poslodavaca, udruženja zaposlenih i sindikati;
- Centri izvrsnosti i Naučno tehnološki parkovi.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ovog Konkursa je 749.442,00 EUR-a. Minimalan iznos granta je 3.000 EUR, a maksimalan 25.000 EUR-a, pri čemu je učešće korisnika granta 10% od iznosa koji mu bude odobren.

Sredstva se mogu dodijeliti za sljedeće aktivnosti:

- Tržišno orjentisana istraživanja i inovacije;
- Unapređenje i/li inoviranje postojećih tehnoloških procesa, proizvoda i/li usluga;
- Dizajn i širenje inovativnih formi u organizaciji rada;
- Povećanje kapaciteta u tehnološkom razvoju i inovacijama;
- Transfer znanja i inovativnih vještina između akademskog sektora i preduzeća.

IPA IV Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2012-2013, realizuje se u okviru predpristupne podrške Evropske unije Crnoj Gori. Operativnu strukturu IPA IV komponente koja se odnosi na razvoj ljudskih resursa čine: Ministarstvo rada i socijalnog staranja (Tijelo odgovorno za Operativni program u cjelosti-BROP (Body Responsible for Operational Programme), Ministarstvo finansija-Direktorat za finansiranje i ugovaranje EU pomoci, Ministarstvo prosvjete (BRPM-Body Responsible for Priority Measure) kao i Ministarstvo nauke (BRPM-Body Responsible for Priority Measure).

Ministarstvo nauke u okviru IPA programa odgovorno je za realizaciju Mjere 2.2 “Unapređenje inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, nauke i privrede”, u okviru koje se i realizuje Grant šema “"Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije". Cilj pomenute Grant šeme je čvršće povezivanje akademskog i privrednog sektora, što je i jedan od tri prioritetna cilja Strategije naučno-istraživačke djelatnosti 2012-2016.Konkurs za dostavljanje prijedloga projekata za grantove otvoren je do 10. avgusta 2015. godine.

Zapisnici sa pomenutih Info dana biće objavljeni na sljedećim web stranicama:

•EuropeAidwebsite https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&userlanguage=en

•Website Tijela za ugovaranje: http://www.mf.gov.me/rubrike/CFCU_tenderi/Tenderi/Otvoreni