Manja slova Veća slova RSS
>

NAJAVA: Drugi Info dan povodom IPA Konkursa za dodjelu malih i srednjih grantova za jačanje veza između nauke i privrede

NAJAVA: Drugi Info dan  povodom IPA Konkursa za dodjelu malih i srednjih grantova za jačanje veza između nauke i privrede
Datum objave: 22.06.2015 14:13 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo nauke, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori organizovaće drugi Info dan, u srijedu 24. juna 2015. godine, sa početkom u 11 sati, sala Rektorata Univerziteta Crne Gore povodom Konkursa za dodjelu malih i srednjih grantova za jačanje veza između akademskog sektora i privrede, objavljenog 7. maja 2015. godine na sledećem linku: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1433333597319&do=publi.detPUB&searchtype=AS&zgeo=35644&debpub=&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=136938

Potencijalni aplikanti će imati priliku da se bolje upoznaju sa mogućnostima korištenja sredstava predpristupne pomoći EU (IPA) kao i mehanizmima i procedurama za prijavljivanje na Konkurs. Biće predstavljen vodič za aplikante (Guide for Applicants) koji sadrži sve neophodne smjernice i pojašnjenja za pripremu i podnošenje projekata.

Podsjećamo da pravo učešća na Konkursu imaju :

- Naučnoistraživačke institucije;
- Mikro, mala i srednja preduzeća;
- Visokoobrazovne institucije;
- Nevladine organizacije;
- Socijalni partneri: Unija poslodavaca, udruženja zaposlenih i sindikati;
- Centri izvrsnosti i Naučno tehnološki parkovi.

Ukupan iznos sredstava za realizaciju ovog Konkursa je 749.442,00 EUR-a. Minimalan iznos granta je 3.000 EUR, a maksimalan 25.000 EUR-a, pri čemu je učešće korisnika granta 10% od iznosa koji mu bude odobren.

Sredstva se mogu dodijeliti za sljedeće aktivnosti:

- Tržišno orjentisana istraživanja i inovacije;
- Unapređenje i/li inoviranje postojećih tehnoloških procesa, proizvoda i/li usluga;
- Dizajn i širenje inovativnih formi u organizaciji rada;
- Povećanje kapaciteta u tehnološkom razvoju i inovacijama;
- Transfer znanja i inovativnih vještina između akademskog sektora i preduzeća.

Zapisnici sa Info dana biće objavljeni na sljedećim web stranicama:

EuropeAidwebsite https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&userlanguage=en

Website Tijela za ugovaranje: http://www.mf.gov.me/rubrike/CFCU_tenderi/Tenderi/Otvoreni