Manja slova Veća slova RSS
Ministarstvo nauke

Ministarstvo nauke


IPA Projekti

09.06.2015.

Održan prvi Info dan povodom IPA Konkursa za dodjelu malih i srednjih grantova za jačanje veza između nauke i privrede

Održan prvi Info dan povodom IPA Konkursa za dodjelu malih i srednjih grantova za jačanje veza između nauke i privrede Danas, 09. juna 2015. godine u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, Ministarstvo nauke, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Delegacijom Evropske unije u Crnoj Gori organizovalo je prvi info dan povodom Konkursa za dodjelu malih i srednjih grantova za jačanje veza između akademskog sektora i privrede, objavljenog 7. maja 2015. godine, koji se implementira u okviru IPA IV Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa 2012-2013...

02.06.2015.

INFO DANI POVODOM IPA KONKURSA ZA DODJELU MALIH I SREDNJIH GRANTOVA ZA JAČANJE VEZA IZMEĐU NAUKE I PRIVREDE

INFO DANI POVODOM IPA KONKURSA ZA DODJELU MALIH I SREDNJIH GRANTOVA ZA JAČANJE VEZA IZMEĐU NAUKE I PRIVREDE

Na sajtu Ministarstva finansija – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), danas, 2. juna 2015. godine, objavljena je informacija o održavanju Info dana koji se odnose na Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije" u okviru Mjere 2.2 „Podrška unapređenju inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“, a koji se implementira u okviru IPA IV Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa 2012-2013, broj objave: EuropeAid/136938/ID/ACT/ME...

08.05.2015.

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije"

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije"

Na sajtu Ministarstva finansija – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), danas, 8. maja 2015. godine, objavljen je Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru grant šeme "Transfer znanja između sektora visokog obrazovanja, istraživanja i industrije" u okviru Mjere 2.2 „Podrška unapređenju inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“, a koji se implementira u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa 2012-2013, IPA IV...

06.03.2015.

Poziv za ugovor o uslugama „Jačanje inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja i nauke“ u okviru IPA IV komponente

Poziv za ugovor o uslugama „Jačanje inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja i nauke“ u okviru  IPA IV komponente

Na sajtu Ministarstva finansija – Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU), danas, 6. marta 2015. godine, objavljen je poziv za ugovor o uslugama „Jačanje inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja i nauke“ za Mjeru 2.2 „Podrška unapređenju inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“, a koji se implementira u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa 2012-2013...

11.12.2014.

Potpisan Finansijski sporazum u okviru IPA programa

Potpisan Finansijski sporazum u okviru IPA programa

Finansijski sporazum između Vlade Crne Gore i Evropske unije, za Operativni program „Razvoj ljudskih resursa“ u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) potpisan je 5.12.2014. godine...

Prethodna prethodna 1 2 3 4 5 6 7