Manja slova Veća slova RSS
>

Javni poziv za učešće u raspravi o Nacrtu Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom

Datum objave: 26.05.2016 16:55 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


                 Ministarstvo nauke                                                                               Ministarstvo nauke                                                                                         

 

 

   Na osnovu člana 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list CG“, broj 12/12), Ministarstvo nauke upućuje


J A V N I P O Z I V
   

Naučnoj i stručnoj javnosti, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom, u periodu od 26. maja do 05. jula 2016. godine.

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem prijedloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku, i organizovanjem okruglog stola.

Okrugli sto biće organizovan u Podgorici, 08. jula 2016. godine, u Ministarstvu nauke, Rimski trg b.b. Podgorica, sala za sastanke, s početkom u 10 časova.

Takođe, prijedlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti Ministarstvu nauke, Direkciji za nacionalne programe, Rimski trg b.b. Podgorica, ili na tel: 020/405-345, na fax: 020/405-334, kao i na e-mail adresu: tijana.cadjenovic@mna.gov.me.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva nauke: www.mna.gov.me i Portalu e-Uprave.

Ministarstvo nauke će sačiniti izvještaj o javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i Portalu e-Uprave, u roku od 10 dana od dana završetka javne rasprave.

Uz javni poziv objavljuje se i tekst Nacrta Strategije inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom.

                                                                                                                                                                   M I N I S T A R

                                                                                                                                                          Prof. dr Sanja Vlahović, s.r
.

 

Ovdje možete preuzeti:

Nacrt Strategije inovativne djelatnosti s Akcionim planom.pdf

AP Strategija inovacija NACRT.pdf