Manja slova Veća slova RSS
>

Održan Okrugli sto povodom Javne rasprave o Nacrtu Revizije Mape puta za istraživačku infrastrukturu (2019-2020)

Održan Okrugli sto povodom Javne rasprave o  Nacrtu Revizije Mape puta za istraživačku infrastrukturu (2019-2020)
Datum objave: 04.06.2019 11:53 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo nauke  Ministarstvo nauke

Ministarstvo nauke organizovalo je danas Okrugli sto u okviru Javne rasprave o Nacrtu Revizije Mape puta za istraživačku infrastrukturu (2019-2020).

Predsjednica Radne grupe za izradu Revizije Mape puta i načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu u Ministarstvu nauke, mr Marijeta Barjaktarović Lanzardi, predstavila je dinamiku procesa izrade dokumenta, pojasnila proces mapiranja istraživačke infrastrukture, kao i različite vidove uključivanja javnosti, i uputila prisutne u buduće planove u ovoj oblasti.

Ministarstvo naukePrisutne je najviše interesovala povezanost dokumenta sa Strategijom pametne specijalizacije. G-đa Barjaktarović Lanzadi pojasnila je da, u kontekstu pripreme strategije pametne specijalizacije, mapiranje istraživačke infrastrukture zauzima posebno mjesto, jer čini dio šire analize istraživačkog potencijala i upućuje na koji način nacionalne infrastrukture mogu uticati na jačanje istraživanja i inovacija kao ključnih elemenata razvoja jedne države. Takođe, jedna od tema diskusije odnosila se i na mogućnost korišćenja IPA fondova za finansiranje uspostavljanja nove i obnavljanja postojeće istraživačke infrastrukture, sa posebnim osvrtom na programiranje u okviru ciklusa IPA 2020.

Podsjećamo da je Ministarstvo nauke na svojoj web stranici objavilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Revizije Mape puta za istraživačku infrastrukturu Crne Gore (2019-2020), u trajanju od 20 dana, u periodu od 20. maja 2019. godine do 08. juna 2019. godine: http://www.mna.gov.me/vijesti/199514/JAVNI-POZIV-ZA-UcEscE-U-RASPRAVI-O-NACRTU-REVIZIJE-MAPE-PUTA-ZA-ISTRAzIVAcKU-INFRASTRUKTURU-CRNE-GORE-2019-2020.html

Stoga, još jednom pozivamo zainteresovanu javnost da dostavi svoje komentare i sugestije najkasnije do 08. juna 2019. godine.

Takođe, pozivamo još jednom javnost da do 08. juna 2019. godine popuni Upitnik koji može preuzeti na sljedećoj web stranici:http://www.mna.gov.me/vijesti/198611/Poziva-se-zainteresovana-javnost-da-ucestvuje-u-aktuelnom-procesu-mapiranja-istrazivacke-infrastrukture.html

Nakon objedinjavanja sugestija i komentara dobijenih po Javnom pozivu, Ministarstvo nauke će dostaviti Vladi Prijedlog Revizije Mape puta za istraživačku infrastrukturu (2019-2020) na razmatranje i usvajanje.