Manja slova Veća slova RSSSaradnja sa NVO sektorom

26.09.2019.

Obavještenje-Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju na konkursu "NAUKA, EKONOMIJA, DRUŠTVO"

Obavještenje-Lista nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju na konkursu "NAUKA, EKONOMIJA, DRUŠTVO" U skladu sa stavom 2 člana 32g Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17) Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti jačanja sinergije između nauke, ekonomije i društva za Konkurs pod nazivom „NAUKA, EKONOMIJA, DRUŠTVO “ objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju...

17.07.2019.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga sektorske analize Ministarstva nauke

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga sektorske analize Ministarstva nauke

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo nauke objavljuje...

18.03.2019.

Lista kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti jačanja sinergije između nauke i ekonomije

Lista kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti jačanja sinergije između nauke i ekonomije

U skladu sa članom 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo nauke objavljuje Listu kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti jačanja sinergije između nauke i ekonomije.

18.02.2019.

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini

JAVNI POZIV NVO za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini

Ministarstvo nauke objavljuje JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini u oblasti jačanja sinergije između nauke i ekonomije...

20.09.2018.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga sektorskih analiza Ministarstva nauke

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga sektorskih analiza Ministarstva nauke

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo nauke objavljuje...

21.09.2016.

O D L U K U o izboru kandidata/kinje za člana Radne grupe za izradu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021.

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 07/12), ministar nauke donosi...

01.09.2016.

JAVNI POZIV nevladnim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom

Ministarstvo nauke poziva nevladine organizacije koje se bave temama iz oblasti naučnoistraživačke djelatnosti, da dostave prijedlog za izbor jednog predstavnika u sastav Radne grupe za izradu gore navedenog akta...