Manja slova Veća slova RSSSaradnja sa NVO sektorom

20.09.2018.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga sektorskih analiza Ministarstva nauke

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga sektorskih analiza Ministarstva nauke U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo nauke objavljuje...

21.09.2016.

O D L U K U o izboru kandidata/kinje za člana Radne grupe za izradu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021.

Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 07/12), ministar nauke donosi...

01.09.2016.

JAVNI POZIV nevladnim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom

Ministarstvo nauke poziva nevladine organizacije koje se bave temama iz oblasti naučnoistraživačke djelatnosti, da dostave prijedlog za izbor jednog predstavnika u sastav Radne grupe za izradu gore navedenog akta...