Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

ЈАВНИ ПОЗИВ невладним организацијама за предлагање представника/це за члана/цу Радне групе за израду Стратегије научноистраживачке дјелатности (2017-2021) с Акционим планом

Датум објаве: 01.09.2016 14:34 | Аутор: Министарство науке

Испис Штампај страницу


На основу члана 9 Уредбе о начину и поступку остваривања сарадње органа државне управе и невладиних организација („Службени лист Црне Горе”, број 7/12), Министарство науке упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
невладним организацијама
за предлагање представника/це за члана/цу Радне групе
за израду Стратегије научноистраживачке дјелатности (2017-2021) с Акционим планом


Министарство науке позива невладине организације које се баве темама из области научноистраживачке дјелатности, да доставе приједлог за избор једног представника у састав Радне групе за израду горе наведеног акта.

Невладина организација може предложити само једног кандидата/кињу за члана Радне групе. Више невладиних организација може предложити истог кандидата.

Невладина организација може предложити кандидата/кињу за члана/ицу Радне групе ако испуњава сљедеће услове:

» уписана је у регистар невладиних организација прије објављивања Јавног позива;
» у акту о оснивању и статуту има утврђене дјелатности и циљеве у областима које су у вези са задатком Радне групе;
» у претходној години је реализовала најмање један пројекат или активност у вези са задатком Радне групе;
» предала је пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (биланс стања и биланс успјеха);
» више од половине чланова/ца органа управљања невладине организације нијесу чланови/це органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/це или намјештеници/це.

Кандидат/киња невладине организације за члана/цу Радне групе може бити лице које:

је црногорски држављанин/ка, са пребивалиштем у Црној Гори;
посједује искуство у вези са задатком Радне групе;
није члан/ица органа политичке партије, јавни функционер/ка, државни службеник/ца или намјештеник/ца.

Невладина организација, дужна је да, уз приједлог кандидата/киње, достави:

» копију рјешења о упису у регистар невладиних организација;
» копије акта о оснивању и статута;
» преглед реализованих пројеката и активности у претходној години у вези са задатком Радне групе;
» копију потврде о поднешеној пореској пријави за претходну годину;
» изјаву лица овлашћеног за заступање и представљање невладине организације о томе да више од половине чланова/ца органа управљања невладине организације нијесу чланови/це органа политичких партија, јавни функционери/ке, руководећа лица или државни службеници/це или намјештеници/це.
» фотокопију личне карте или другог документа на основу којег се утврђује идентитет кандидата/кииње за члана/цу Радне групе;
» биографију кандидата/киње, са подацима о искуству у вези са задатком Радне групе;
» изјаву кандидата/киње да није члан/ца органа политичке партије, јавни функционер/ка, руководеће лице или државни службеник/ца, односно намјештеник/ца;
» изјаву кандидата/киње да прихвата кандидатуру за члана/цу радне групе.

Рок за подношење приједлога је 8 дана од дана објављивања овог позива.

Документација по Јавном позиву доставља се архиви Министарства науке на адресу:

Министарство науке Црне Горе, Римски трг бр. 46, 81 000 Подгорица, са напоменом: „Предлагање кандидата за члана Радне групе за израду Стратегије научноистраживачке дјелатности (2017-2021) с Акционим планом“.

Приједлог кандидата за члана Радне групе биће разматран само ако је достављен уз сву потребну документацију и у назначеном року.

Министарство науке ће у року од три дана од истека рока за достављање приједлога кандидата/кандидаткиња, на својој интернет страници објавити листу кандидата/кандидаткиња који су предложени за чланове/ице радног тијела, са називима невладиних организација које су их предложиле.

Евентуална питања око поступка предлагања кандидата за члана Радне групе могу се доставити на е-маил адресу: тијана.цадјеновиц@мна.гов.ме