Manja slova Veća slova RSSKonkursi

11.12.2017.

K O N K U R S za učešće na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola

K O N K U R S  za učešće na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti visokoenergetske fizike, potpisanog 01. oktobra 2007. godine, Ministarstvo nauke objavljuje...

11.12.2017.

K O N K U R S za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“

K O N K U R S  za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti visokoenergetske fizike, potpisanog 01. oktobra 2007. godine, Ministarstvo nauke objavljuje...

06.11.2017.

MINISTARSTVO NAUKE o b j a v l j u j e KONKURS ZA SUFINANSIRANJE INOVATIVNIH PROJEKATA

Na osnovu člana 11 Zakona o inovativnoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 42/16) MINISTARSTVO NAUKE o b j a v l j u j e KONKURS ZA SUFINANSIRANJE INOVATIVNIH PROJEKATA sa ukupnim iznosom sredstava od 200.000 € za realizaciju i sufinansiranje odobrenih inovativnih projekata (u daljem tekstu: projekti) po ovom Konkursu...

06.11.2017.

Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST

Na osnovu čl. 13 st. 1 a u vezi sa čl. 10 st. 2 tačka 2 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG“, br. 80/10 i 57/14), Ministarstvo nauke objavljuje Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST. Konkurs će se realizovati kroz pozive za dva tipa projekata: 1)uključivanje u istraživanja koja pokrivaju tekući projekti međunarodne naučne saradnje i 2) pripremu projekata u narednim konkursima programa Horizont 2020...

06.11.2017.

Ministarstvo nauke raspisuje Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

Ministarstvo nauke raspisuje Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini...

01.06.2017.

Raspisan konkurs za projekte Evropskog istraživačkog savjeta u Horizontu 2020

Raspisan konkurs za projekte Evropskog istraživačkog savjeta u Horizontu 2020

Otvoren je poziv ERC Advanced Grant u okviru stuba Izvrsnost u nauci. Evropska komisija kroz ovaj poziv finansiraće istraživače sa iskustvom koji su u fazi razvoja karijere s prepoznatim referencama o istraživačkim dostignućima...

07.02.2017.

Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2017. godini u vrijednosti od 300 000 eura

Ministarstvo nauke raspisuje Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti u 2017. godini, kojim se naučnoistraživačkoj zajednici Crne Gore do kraja ove godine stavlja na raspolaganje 300.000 eura. Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti, predstavlja jedan od ključnih mehanizama za podršku naučnoistraživačkoj zajednici, upravo u onim segmentima, gdje je procijenjeno da je naučnicima i istraživačima iz Crne Gore, na osnovu prethodnih iskustava, podrška najviše potrebna, i gdje imaju problema da sredstava obezbijede putem drugih fondova...

10.01.2017.

Konkurs za učešće na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola (the International High School Teacher - HST Programme 2017)

Konkurs za učešće na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola (the International High School Teacher - HST Programme 2017)

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti visokoenergetske fizike, potpisanog 01. oktobra 2007. godine, i u skladu sa dogovorom postignutim u CERN-u prilikom posjete crnogorske delegacije ovoj Instituciji u decembru 2014. godine, i posjete delegacije CERN-a Crnoj Gori, tokom festivala “Otvoreni dani nauke” u septembru 2015. godine, Ministarstvo nauke objavljuje...

20.12.2016.

Konkurs za učešće na Ljetnjem programu za studente fizike, biologije, biofizike, medicine i inženjerskih nauka u GSI Helmholtz centru

Konkurs za učešće na Ljetnjem programu za studente fizike, biologije, biofizike, medicine i inženjerskih nauka u GSI Helmholtz centru

GSI Helmholtz centar za istraživanja sa teškim jonima (GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research) organizuje Ljetnji program za studente i nudi mogućnost crnogorskim studentima fizike, biologije, biofizike, medicine i inženjerskih nauka da konkurišu na ovaj prestižni program.

13.12.2016.

K O N K U R S za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2017“

K O N K U R S za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2017“

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti visokoenergetske fizike, potpisanog 01. oktobra 2007. godine, i u skladu sa dogovorom postignutim u CERN-u prilikom posjete crnogorske delegacije ovoj Instituciji u decembru 2014. godine, i posjete delegacije CERN-a Crnoj Gori, tokom festivala “Otvoreni dani nauke” u septembru 2015. godine, Ministarstvo nauke objavljuje...