Manja slova Veća slova RSSKonkursi

10.01.2018.

Konkurs za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“

Konkurs za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“ Ministarstvo nauke Crne Gore produžilo je rok za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“ do 17. januara 2018. godine...

21.12.2017.

Produžen rok Javnog poziva

Ministarstvo nauke obavještava javnost da je rok za dostavljanje ponuda na Javni poziv za izradu preliminarne studije izvodljivosti za biohemijsku laboratoriju u Tehnopolisu, raspisan 11.12.2017. godine, produžen do 5. januara 2018. godine...

18.12.2017.

Rang lista pozitivno ocijenjenih projekata po Konkursu za sufinansiranje inovativnih projekata

Na osnovu rezultata evaluacije prijedloga projekata pristiglih na Konkurs za sufinansiranje inovativnih projekata, koji je Ministarstvo nauke objavilo 6. novembra 2017. godine, a koja je izvršena na osnovu člana 10 Zakona o inovativnoj djelatnosti („Službeni list Crne Gore“, br. 42/16), objavljujemo rang listu pozitivno ocijenjenih inovativnih projekata...

15.12.2017.

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije za period 2018- 2020. godina

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije za period 2018- 2020. godina

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 2. jula 2008. godine...

11.12.2017.

K O N K U R S za učešće na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola

K O N K U R S  za učešće na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti visokoenergetske fizike, potpisanog 01. oktobra 2007. godine, Ministarstvo nauke objavljuje...

11.12.2017.

K O N K U R S za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“

K O N K U R S  za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti visokoenergetske fizike, potpisanog 01. oktobra 2007. godine, Ministarstvo nauke objavljuje...

06.11.2017.

MINISTARSTVO NAUKE o b j a v l j u j e KONKURS ZA SUFINANSIRANJE INOVATIVNIH PROJEKATA

Na osnovu člana 11 Zakona o inovativnoj djelatnosti („Službeni list CG“, broj 42/16) MINISTARSTVO NAUKE o b j a v l j u j e KONKURS ZA SUFINANSIRANJE INOVATIVNIH PROJEKATA sa ukupnim iznosom sredstava od 200.000 € za realizaciju i sufinansiranje odobrenih inovativnih projekata (u daljem tekstu: projekti) po ovom Konkursu...

06.11.2017.

Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST

Na osnovu čl. 13 st. 1 a u vezi sa čl. 10 st. 2 tačka 2 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti („Službeni list CG“, br. 80/10 i 57/14), Ministarstvo nauke objavljuje Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST. Konkurs će se realizovati kroz pozive za dva tipa projekata: 1)uključivanje u istraživanja koja pokrivaju tekući projekti međunarodne naučne saradnje i 2) pripremu projekata u narednim konkursima programa Horizont 2020...

06.11.2017.

Ministarstvo nauke raspisuje Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

Ministarstvo nauke raspisuje Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini...

01.06.2017.

Raspisan konkurs za projekte Evropskog istraživačkog savjeta u Horizontu 2020

Raspisan konkurs za projekte Evropskog istraživačkog savjeta u Horizontu 2020

Otvoren je poziv ERC Advanced Grant u okviru stuba Izvrsnost u nauci. Evropska komisija kroz ovaj poziv finansiraće istraživače sa iskustvom koji su u fazi razvoja karijere s prepoznatim referencama o istraživačkim dostignućima...