Мања слова Већа слова РСС

Закон о слободи вјероисповијести

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter
>

У току конкурс за успостављање центара изврсности

У току конкурс за успостављање центара изврсности
Датум објаве: 08.01.2019 14:06 | Аутор: Министарство науке

Испис Штампај страницу


Министарство науке
На основу чл. 13 ст. 1 а у вези са чл. 10 ст. 2 тачка 6 Закона о научноистраживачкој дјелатности
(„Службени лист ЦГ“, бр. 80/10 и 57/14)
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ
О б ј а в л ј у ј е
К О Н К У Р С
ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ЦЕНТАРА ИЗВРСНОСТИКонкурс је расписан 28. септембра 2018. године.


И УВОД

И-1 Изазов

Научноистраживачка дјелатност се у Црној Гори реализује највећим дијелом у сектору високог образовања, односно на црногорским универзитетима. Особље запослено на пословима истраживања и развоја обично обавља ову дјелатност у оквиру свог редовног радног времена које је доминантно посвећено настави. Истраживања, развој и иновације у привредном сектору нијесу на задовољавајућем нивоу и свега неколико привредних субјеката препознато је у научноистраживачком систему и систему иновација. Оваква организација истраживања и развоја узрокује мали интензитет и обим истраживања на нивоу државе, који мора бити појачан новим елементима система фокусираним на научноистраживачки рад.

Центри изврсности (ЦИ) треба да окупљају најбоље истраживаче и стручњаке, фокусирајући се на истраживања у пуном интензитету са посебним акцентом на стратешки дефинисане области, и тако усмјеравају науку али и привреду земље ка динамичном развоју. Влада Црне Горе ће до краја 2018. године усвојити Стратегију паметне специјализације , тако да се очекује да ЦИ буде један од инструмената њене имплементације. Кроз ЦИ треба да се користе предности колаборација на међународном плану као и између различитих сектора и истраживачких дисциплина, чиме се премошћују недостаци појединачних организација и омогућава бржа интеграција и трансфер знања и технологија.

Стратегија научноистраживачке дјелатности (2017-2021) и Стратегија иновативне дјелатности (2016-2020), предвиђају низ мјера чија је имплементација у току, како би се омогућио утицај система истраживања и иновација на друштво у цјелини, те омогућила боља унутрашња и међународна повезаност и пружио атрактиван амбијент за истраживачки рад. Потребно је да се и научноистраживачке институције, посебно у високом образовању, адаптирају за снажнију истраживачку активност. Од институција домаћина Центара изврсности, прије свега универзитета, очекује се да прилагоде своја правила унутрашњег рада и организације, обезбјеђујући услове за привлачење изузетних истраживача, закључивање пословних уговора с привредом и другим чиниоцима у друштву као и за рад на међународним пројектима, како би Центри изврсности могли да постигну жељену динамику.

Полазећи од чињенице да у Црној Гори постоје нуклеуси научне изврсности, а у складу са Законом о научноистраживачкој дјелатности и Стратегијом научноистраживачке дјелатности 2017-2021 (Циљ 5.1. Развој људских ресурса и истраживачких капацитета; Мјера: 5.1.2. Подстицање изврсности и умрежавања; 5.1.2.2. Активност: Подстицање креирања центара изврсности), као и намјерама универзитета да снажније развијају истраживачку, предузетничку и ширу друштвену мисију, те стратешком оријентацијом привреде у овој фази развоја ка иновацијама, Влада Црне Горе је у свом Програму приоритета у текућем мандату поставила циљ да успоставља нове центре изврсности који би били покретачи научне дјелатности и језгра развојних и иновативних активности у земљи у перспективним областима за Црну Гору.

И-2 Предмет конкурса

Истраживања која су у претходном периоду спровођена у Црној Гори у одређеним доменима су постигла солидан квалитет на међународном плану. Намјера креирања нових центара изврсности је да се у периоду трајања финансирања створе услови за значајан пораст истраживачке дјелатности и њеног даљег интензивирања у перспективним областима за Црну Гору, дефинисаним путем Стратегије НИД и Стратегије паметне специјализације, али и другим националним и локалним политикама и плановима.

То би се постигло запошљавањем нових људи, креирањем програма и бизнис планова који постојеће знање стављају у функцију постизања јавног и економског добра, попут уштеда у јавној потрошњи, бољег квалитета јавних услуга или производа и услуга предузећа, као и интердисциплинарним и више-секторским приступом. Центар изврсности може да има сљедећи фокус:

1. Креирање или значајно унапређење производа или услуга за прецизно дефинисану привредну грану, који могу помоћи постојећим привредним друштвима у Црној Гори да побољшају своју међународну конкурентност интеграцијом напредних научних концепата, технологија и иновација у традиционалне секторе привреде. Једна од могућности је и успостављање нових иновативних стартап предузећа с потенцијалом брзог раста.

2. Креирање истраживачке базе за приоритетну државну или локалну политику која би јавном сектору пружила знање и конкретне сервисе потребне у трансформацији друштва (нпр. дигитално друштво, енергетски ефикасни градови, еколошка Црна Гора исл.), и допринијела креирању будућих тржишта за иновативне услуге и производе.

3. Креирање научноистраживачке области у Црној Гори, која има потенцијал за изузетне резултате на глобалном плану што би обезбиједило конкурентну предност националној економији, бољу позицију црногорске науке на глобалној сцени, али и водило могућности експоненцијалног раста у науци и иновацијама.

План Центра треба да јасно предочи коју ће технологију или ужу област науке развијати / унапређивати да би се могла наметнути као атрактивна, што треба поткријепити описом постојећег стања у науци и иновацијама и простором који планира да се испуни на међународној научној сцени али и у одређеном привредном ланцу вриједности на националном, а пожељно и ширем плану.

Претпоставља се да се жељени резултати Центра изврсности могу постићи једино у блиском партнерству са макар једном водећом научноистраживачком институцијом из свијета, из домена предметног истраживања. Пожељно је да се путем овог партнерства ојачавају везе са црногорском научном дијаспором. Такође, програм Центра треба да искористи различите могућности које Црна Гора има у домену интернационализације (колаборација у оквиру ЕУ програма Х2020, Еурека, ЦОСТ, ЕИТ, института из ЕИРО-Форума: ЦЕРН, ЕМБЛ, ЕСА; ИЦГЕБ итд.)

Кључан сегмент рада Центра изврсности је план интеракције и сарадње са заинтересованом заједницом од самог почетка реализације програма, полазећи од претпоставке да је значајно знање о проблемима и потребама садржано у искуству практичара и да се до интеграције знања најбрже долази кроз директну сарадњу. Из тог разлога, Центар треба да има најмање једног партнера из Црне Горе са којим ће се развијати и тестирати рјешења. Такав партнер могао би бити и кластер у Црној Гори или региону, чиме би се пружила истраживачка подршка већем броју повезаних привредних субјеката у једном сектору привредне дјелатности и олакшала сарадња.

Ради приближавања технологије тржишту и повећања апсорпционе моћи тржишта да препозна и прихвати нове технологије, производе или услуге, Центар треба да у пријави поднесе план комуникације, дисеминације и експлоатације резултата истраживања. Овај план треба да садржи догађаје на којима различити актери могу да се информишу о технологији / креираном знању, допринесу даљем развоју и уградњи у постојеће ланце вриједности. Резултати сусрета могу бити: консалтинг уговори, заједничко истраживање, наручена истраживања, едукација, мобилност исл. Учешће на догађајима које организују стратешки партнери (нпр. у оквиру ЕИТ – Еуропеан Институте фор Инноватион анд Тецхнологy и други идентификовани партнери, мреже, конференције итд.) такође су важан сегмент плана дисеминације.

Имајући у виду мали број истраживача у Црној Гори и период транзиције у којем су прекинуте директне везе истраживања са примјеном, Центар треба да привуче кадрове чија знања су дефицитарна и високо специјализована. Такође, обуке запосленог особља на високом нивоу, како истраживача тако и стручних сарадника, незаобилазан су дио програма Центра изврсности. Очекује се да и сам Центар у одређеној фази рада понуди специјализоване обуке за идентификоване циљне групе.

План одрживости у смислу независности од јавних финансија у наставку рада, треба да буде саставни дио програма. Овај план треба да укључује, између осталог, детаље о позивима из програма Хоризонт2020 на које ће Центар да аплицира, што ће чинити саставни дио евалуације и мониторинга пројекта. Један од могућих жељених ефеката програма је и креирање нових предмета, студијских програма или програма цјеложивотног учења, пожељно међународних, те у том случају план треба да садржи и аплицирање за програме путем којих би се развијала едукативна функција Центра.

План рада Центра, у складу са чл. 10 Закона о научноистраживачкој дјелатности ("Сл. лист Црне Горе", 80/10, 40/11, 57/14), могуће је модификовати у односу на првобитни план, уколико дође до брзих промјена на тржишту технологија, како би се унаприједила ефективност рада Центра, искористиле нове прилике и избјегли постојећи и потенцијални нови ризици. Нови план мора бити позитивно евалуиран приликом периодичне екстерне евалуације пројекта.

Буџет за финансирање програма Центара изврсности износиће до 1.000.000 € на трогодишњем нивоу из средстава Министарства науке.

ИИ УСЛОВИ КОНКУРСА

- Носилац програма Центра изврсности је лиценцирана научноистраживачка установа из Црне Горе или иновативна организација из Црне Горе, која је правни субјект који успоставља Центар изврсности.

- Носилац програма Центра изврсности закључује партнерство с изузетном истраживачком или иновативном организацијом из иностранства (из академског или привредног сектора).

- Носилац програма Центра изврсности партнерски однос закључује и с макар још једним правним лицем из Црне Горе, које може бити из различитих сектора (пословни, јавни, цивилни, академски) у зависности од потребе бизнис плана.

- Сарадња са више других релевантних организација може се установити путем њиховог укључивања у Савјетодавни одбор Центра.

- Предност програма је уколико је Центар успостављен као независни правни субјекат или макар као организациона јединица постојећег правног субјекта (Носиоца програма) у вријеме подношења пријаве. Уколико то није случај, очекује се да ће правни статус Центра бити на тај начин ријешен до краја друге године реализације програма Центра.

- Руководилац Центра треба да је у пуном радном времену ангажован на том послу и да организује истраживачки и административни тим који реализује програм Центра. Руководилац треба да је доктор наука, да има изражене лидерске квалитете у науци, интеграцији знања у привредни или јавни сектор и управљању. Предност је да и остала ангажована лица буду запослена на програму Центра у што већем удјелу радног времена. Пожељно је да Центар, поред искусних, запошљава и младе истраживаче (студенте докторских и мастер).

- Потребно је да институција Носилац програма (домаћин Центра) у вријеме пријаве на овај Конкурс има усвојен интерни акт којим се обезбјеђује довољна самосталност Центра у доношењу одлука, висини зарада и другим важним елементима рада. Интерна правила о раду Центра такође су предмет евалуације пријаве.

- Партнери на програму ЦИ уређују узајамне правне односе, укључујући суфинансирање, права интелектуалне својине и остала питања од суштинске важности, закључивањем уговора о партнерству, који је саставни дио пријаве.

- Додатни финансијер програма може да буде један или више партнера Центра, али то може да буде и субјекат изван конзорцијума. У оба случаја треба доставити ваљану правну документацију (уговоре, предуговоре исл.). Предност у оцјени ће имати програми гдје постоје додатни извори финансирања, поред Министарства науке и самосталног учешћа Носиоца Центра.

- Министарство науке неће финансирати набавку опреме која је већ доступна у научноистраживачким установама у Црној Гори.

- Документација за пријаву на конкурс подноси се на енглеском језику, због међународне евалуације програма.

- Опште одредбе о финансирању програма Центара изврсности утврђене су у Закону о научноистраживачкој дјелатности ("Сл. лист Црне Горе", 80/10, 40/11, 57/14) и Правилнику о условима за одобравање и начин коришћења средстава из буџета Црне Горе за реализацију програма Центара изврсности „Сл. лист Црне Горе“ бр. 60/17).

ИИИ САДРЖАЈ ПРИЈАВЕ ПРОЈЕКТА:

Подносиоци пријава на овај Конкурс треба да доставе:

1. Пријаву у предвиђеној форми;
2. ЦВ-је чланова тима Центра (руководиоца и главних истраживача из институције Носиоца као и партнерских институција), укључујући главне публикације (до 10, већи број публикација неће бити разматран). За лица чије се запошљавање планира путем пројекта потребно је доставити опис квалификација, знања и вјештина које треба да посједују, као и план оглашавања радног мјеста, те процедуру избора. Процедуре треба да буду усаглашене са принципима из Европске повеље за истраживаче и Кодекса о запошљавању истраживача (Цхартер & Цоде ЕУ);
3. Листу референци о најважнијим пројектима и уговорима истраживања, развоја и иновација које је руководилац пројекта реализовао до дана објављивања овог Конкурса, у својству руководиоца или члана тима;
4. Табеле детаљног буџета програма; (Еxцел табела из документације Конкурса)
5. Интерни правилник / акт институције Носиоца о положају Центра у организационој шеми (или плану формирања) и правима одлучивања руководиоца и других органа Центра (релевантни извод на енглеском језику).
6. Доказ (писмо о намјери / предуговор исл) о расположивим и опредијељеним средствима за суфинансирање рада Центра, укључујући сопствено и додатно финансирање;
7. Годишње билансе Носиоца за претходне двије године;
8. Потврду о измиреним пореским обавезама или уговор о постепеном измирењу пореских обавеза;
9. Потврду или увјерење да против организације није покренут и да се не води стечајни поступак и поступак ликвидације;
10. Писма о намјери кључних партнера о прихватању учешћа у програму, са прецизно наведеним доменима доприноса раду Центра;
11. Предуговор конзорцијума којим се дефинишу унутрашњи односи између партнера; и
12. Евентуални предуговори / уговори с додатним финансијерима програма.

ИВ БУЏЕТ КОНКУРСА

Суфинансирање Министарства науке износи до 75% укупних прихватљивих трошкова програма који укључују директне, индиректне и непредвиђене трошкове. За другу и трећу годину средства се исплаћују након добијања позитивне годишње екстерне евалуације за претходну годину.

Министарство науке за програм Центра изврсности признаје стопу од 20% индиректних трошкова - административних, режијских и других трошкова, као и 5% непредвиђених трошкова, који могу да уђу у износ гранта (износи се утврђују као фиксни проценат у односу на стварне директне трошкове у оквиру траженог гранта).

Носилац програма је дужан да суфинансира најмање 25% од укупних трошкова Центра (збира директних, индиректних и непредвиђених трошкова), уз самосталну одлуку у којој категорији трошкова ће извршити суфинансирање. Носилац је дужан да извијести о свим трошковима насталим на пројекту, укључујући трошкове које сам сноси.

За максималну висину зарада коју Министарство науке суфинансира из средстава овог Конкурса, утврђује се скала зарада која се примјењује на Универзитету Црне Горе , увећана до 30% као посебан подстицај за изврсност, у складу са Правилником о условима за одобравање и начин коришћења средстава из буџета Црне Горе за реализацију програма Центара изврсности „Сл. лист Црне Горе“ бр. 60/17). За зараде које Носилац програма утврди у износу вишем од наведеног, Носилац сам суфинансира разлику.

Укупан буџет програма укључује трошковник Носиоца и осталих партнера. Трошкови иностраног партнера могу да се односе на трошкове ангажовања експерата - истраживача или техничког и помоћног особља, као и путне трошкове.

Изузетно, у случају да је Носилац програма или Партнер у програму профитно привредно друштво из Црне Горе, на буџет таквог партнера односе се правила о државној помоћи, тако да је максимални удио финансирања у односу на укупни буџет:

- 70 % за микро и мала предузећа/организације које имају до 49 запослених;
- 60 % за средња предузећа/организације које имају од 50 до 249 запослених; и
- 50 % за велика предузећа/организације са преко 250 запослених.

Прихватљиви трошкови

Директни трошкови – трошкови зарада:

• Трошкови ангажовања програмског тима у складу са Правилником о Центрима изврсности;
• Трошкови запошљавања висококвалификованог кадра на пуно радно вријеме током трајања програма;
• Експертске/консултантске услуге за истраживање, развој и иновације;

Директни трошкови – материјални трошкови:

Набавка неопходне опреме (маx до 20% одобрених средстава за суфинансирање);
Трошкови организације догађаја за дисеминацију знања;
Путни трошкови;
Трошкови стипендија и напредних курсева;
Трошкови израде прототипа;
Трошкови заштите интелектуалне својине (пријава патента и пратећи трошкови, сертификације, стандарди, суштинско испитивање патента и сл.);
Маркетиншке активности које имају за циљ довођење иновације у фазу спремности за инвестицију и зрелости за пласман на тржиште;
Остали оперативни трошкови, укључујуц́и трошкове потрошног материјала и сличних производа који су настали директно као резултат истраживачке/иновативне дјелатности;
Мањи грађевински радови (реконструкција или адаптација простора/лабораторије);
Остали трошкови за које се процјењује да су неопходни за реализацију програма, а за које је добијено одобрење надзорног тијела Министарства науке.

Индиректни и непредвиђени трошкови:

Индиректни трошкови (режијски, административни, закуп пословног простора). У оквиру гранта Министарства науке дозвољен је обрачун индиректних трошкова по стопи до 20% у односу на директне трошкове. Трошкови административног особља треба да буду обрачунати у категорији Директни – трошкови ангажовања;
Непредвиђени трошкови могу да износе до 5% у односу на директне трошкове, у оквиру гранта

Неприхватљиви трошкови:

Трошкови који се већ финансирају кроз други пројекат или програм било код партнера или у другим организацијама у Црној Гори;
Сви трошкови настали прије датума почетка пројекта;
Куповина земљишта и некретнина, набавка возила, грађевинских објеката;
Губици по основу негативних курсних разлика, накнаде и казне;
Отплаћивање камата или дуга који постоје према било коме;
Авансна плаћања, осим ако постоји авансна гаранција; и
Остали трошкови које надзорно тијело Министарства науке процијени непотребним, недозвољеним или неприкладним било висином било садржајем.

В ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Уговор о финансирању Центра се закључује на три године, под условом да је годишња екстерна евалуација рада позитивна и да се препоручује наставак финансирања. Уговор може бити продужен у случају потребе завршетка програма истраживања и у зависности од расположивих буџетских средстава. Уговор садржи и казнене одредбе у случају негативне евалуације рада на програму, укључујући обавезу враћања средстава у државни буџет.

ВИ ОЦЈЕНА ПРИЈАВА

Административну провјеру пристиглих пријава на Конкурс вршиће Министарство. Све пројектне пријаве које су испуниле услове из Конкурса и прошле административну провјеру биће упућене на евалуацију.

Евалуацију ће вршити међународни експерти, у двије фазе:

-  Прва фаза: Оцјену цјеловитих пријава ће вршити међународни тим експерта које именује Министарство науке. Њихов задатак је да изврше евалуацију пријава и пратеће документације, електронским путем, и доставе индивидуални евалуациони извјештај И фазе евалуације.

- Друга фаза: Подразумијева интервјуе са тимовима пројектних предлога који су позитивно оцијењени у првој фази. Спроводи је Финална евалуациона комисија коју чине три међународна експерта које именује Министарство науке.

Ранг листу пријава Комисија доставља Министарству науке које доноси коначну одлуку о финансирању програма Центра изврсности, на приједлог Савјета за научноистраживачку дјелатност.

ВИИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Научни и иновациони потенцијал будућег Центра изврсности, потенцијал експанзије научноистраживачке дјелатности у изабраној дисциплини рада и њено мјесто у друштвено-економском амбијенту Црне Горе и региона; квалитет научноистраживачког тима, тј. ЦВ руководиоца и кључних истраживача; стратегија људских ресурса, запошљавање нових лица на пројекту, посебно младих истраживача и стручних сарадника. Највећу тежину у овом критеријуму има ЦВ руководиоца и истраживачког тима; (укупно: 50 поена)

Имплементација и изводљивост – план рада; ефикасна расподјела буџета; постојећи просторни капацитети и опрема; обезбјеђење самосталности Центра у одлучивању на нивоу институције која је Носилац програма; план постизања самоодрживости; интегрисаност с осталим инструментима подршке у држави као и на међународном плану; обезбијеђено допунско финансирање; квалитет партнерстава и правни односи између њих; план рјешавања ризика (укупно: 20 поена) и

Утицај – како ће програм повећати научне капацитете Црне Горе и оспособити их да се стратешки оријентишу на значајан раст и усмјеравање ка дугорочним приликама за економски развој; како ће постићи бољу повезаност на међународном плану; како ће на средњи и дужи рок допринијети унапређењу научне и иновационе културе и које ће мјесто заузети у националном иновационом екосистему; како ће се постићи интеграција или трансфер знања и технологија у постојеће ланце вриједности или јавне сервисе и са којим резултатима; како ће утицати на образовни систем; како ће одржати ниво научне изврсности мјерено постављеним индикаторима; (укупно: 30 поена)

Индикатори утицаја који ће се разматрати приликом еx-пост – периодичне и финалне евалуације: Број запослених лица у истраживању; Број запослених младих истраживача / Број научних публикација у највишој категорији међународних часописа / Вриједност остварених уговора са иновативним предузећима и другим инвеститорима; / Број пријављених ЕУ патената у области рада Центра (фаза “еxаминатион ресеарцх”) / Степен унапређења технологије на скали ТРЛ у односу на претходно стање / Креирани сервиси или производи високе додате вриједности за интеграцију у постојеће ланце вриједности / Број поднијетих предлога пројеката за програм Х2020 / Ерасмус+/ Еурека / националне програме финансирања и износ повучених средстава; / Број стартап пројеката генерисаних из Центра; / Број организованих догађаја, начин управљања знањем и његово ширење у друштву;

ВИИИ ЕТИЧКА ПИТАЊА

Током процеса припреме приједлога програма Подносилац пријаве у обавези је да води рачуна о поштовању етичких принципа и правила.
Уколико приједлог програма подразумијева неко етичко питање, Подносилац пријаве у обавези је да достави одобрење Етичког одбора и/или достави други релевантан доказ о начину рјешавања етичког питања.

ИX РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Рок за достављање пријава је 29. март 2019. године до 15.00 часова.

X ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Министарство ће закључити уговор с Носиоцем програма Центра / Центара који буду прихваћени за финансирање на основу ранг листе, донијете одлуке Министарства по предлогу Савјета за НИД, траженог и расположивог буџета, којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе.

XИ НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Попуњена и потписана Пријава са пратећом документацијом достављају се у једном штампаном примјерку (оригинал) на адресу Министарства науке, Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица, са назнаком: Пријава на конкурс за програм успостављања нових центара изврсности. Пријаву је неопходно доставити и у електронском облику путем веб странице Министарства науке односно портала е-Управе (линк ће бити благовремено доступан).

Пријавни формулар и табела буџета могу се преузети на веб сајту Министарства науке: хттп://www.мна.гов.ме/библиотека/Конкурси
 
Контакт особа у Министарству науке: Бранка Жижић, бранка.зизиц@мна.гов.ме

[1] Приоритетна поља истраживања у оквиру ширих области, дефинисана у Стратегији НИД 2017-2021 погледати на: хттп://www.мна.гов.ме/РесоурцеМанагер/ФилеДоwнлоад.аспx?рИд=301212&рТyпе=2
ЕКТРОНСКУ ПРИЈАВУ ПОДНИЈЕТИ ПУТЕМ ЛИНК


Напомена:
Корекције у нумерацији поглавља, на страницама 5 и 6 Пријавног формулара извршене 8. марта 2019.
Разлог корекције: техничка грешка