Manja slova Veća slova RSS
>

Konkurs za učešće na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola

Konkurs za učešće na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola
Datum objave: 08.11.2018 07:33 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija, potpisanog 01. oktobra 2007. godine, Ministarstvo nauke objavljuje

K O N K U R S

za učešće na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola


1. Predmet Konkursa

Program CERN-a za profesore fizike srednjih škola u trajanju od dvije do tri nedjelje, održava se tokom jula mjeseca. Ciljevi predmetnog Programa su:

- Unapređenje nastave moderne fizike, a posebno dijela koji se odnosi na fiziku čestica, u srednjim školama;
- Promovisanje razmjene znanja i iskustava između profesora koji dolaze iz različitih zemalja;
- Upoznavanje profesora sa svijetom nauke i istraživanja;
- Stimulisanje aktivnosti vezanih za popularizaciju fizike u društvu - unutar srednjih škola i šire; i
- Olakšavanje uspostavljanja veza između CERN-a i srednjih škola širom svijeta.

Predmet ovog Konkursa je finansiranje jednog kandidata sa pravom učešća na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola, koji se realizuje u CERN-u, u periodu od 07. do 20. jula 2019. godine.

2. Uslovi apliciranja

Kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove:

a) Da je crnogorski državljanin;
b) Da odlično poznaje engleski jezik (minimum nivo B2), s ozirom da je radni jezik Programa engleski; i
c) Da je u mogućnosti da bez prekida realizuje učešće na predmetnom Programu (dolazak prije početka i odlazak nakon realizovanog učešća).

3. Finansijski okvir

Odabranom kandidatu, biće pokriveni sljedeći troškovi:

a) Putni troškovi, i
b) Troškovi boravka i smještaja za vrijeme trajanja Programa.


4. Procedura prijavljivanja i selekcija kandidata

Zainteresovani kandidati dužni su da dostave:

• Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
• CV-Europass forma na engleskom jeziku; i
• Potvrdu o znanju engleskog jezika.

Prednost prilikom selekcije kandidata će imati profesori koji imaju već stečena iskustva u oblastima kao što su:

a) Organizacija obrazovnih aktivnosti (olimpijade iz oblasti fizike, ljetnje škole/kursevi iz oblasti fizike);
b) Doprinos izradi kurikuluma na nacionalnom nivou; i
c) Uključenost u aktivnosti koje sprovode udruženja, asocijacije profesora fizike na nacionalnom/međunarodnom nivou.

Navedena dokumentacija podnosi se u štampanoj formi Ministarstvu nauke, najkasnije do 28. decembra 2018. godine do 14h, na adresu Ministarstva nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (sa naznakom za Program CERN-a za profesore fizike srednjih škola). Napominjemo da je neophodno da kandidati istu dokumentaciju pošalje skeniranu elektornskim putem na e-mail adresu: martina.lukic@mna.gov.me.

Kontakt osoba u Ministarsvu nauke je mr Martina Lukić samostalna savjetnica u Direkciji za međunarodnu saradnju, tel: 020/405 334.

Nacionalna kontakt osoba za saradnju Crne Gore sa CERN-om je prof. dr Nataša Raičević, e-mail: natasar@ac.me.