Savjet za naučnoistraživačku djelatnost

 

Članovi Savjeta:

1. Predsjednica Savjeta: prof. dr Vesna Maraš, za oblast poljoprivrednih nauka i predstavnik privrede;
2. Zamjenik predsjednika: dr Aleksandar Joksimović, viši naučni saradnik, za oblast prirodno-matematičkih nauka;
3. Prof. dr Sanja Vlahović, ministar nauke, član;
4. Prof. dr sci. Mileta Golubović, za oblast medicinskih nauka, član;
5. Prof. dr Jovan Mirković, za oblast prirodno-matematičkih nauka, član;
6. Prof. dr Kemal Delijić, za oblast tehničko – tehnoloških nauka, član;
7. Doc. dr Enis Kočan, za oblast tehničko-tehnoloških nauka, član;
8. Prof. dr Mladen Vukčević, za oblast društvenih nauka, član; i
9. Akademik Pavle Pejović, za oblast humanističkih nauka, član.