Manja slova Veća slova RSS
>

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije za 2016. i 2017. godinu

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije za 2016. i 2017. godinu
Datum objave: 17.04.2015 10:23 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o naučnoj i tehnološkoj saradnji, od 2. jula 2008. godine, Protokola sa trećeg zasijedanja Mješovite komisije za naučnu i tehnološku saradnju između Crne Gore i Republike Slovenije, potpisanog 21. marta 2014. godine, Ministarstvo nauke Crne Gore objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije u 2016. i 2017. godini.

Predmet ovog Konkursa je sufinansiranje (do 14 dana) međusobnih posjeta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz Crne Gore i istraživača iz Republike Slovenije, koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte (u daljem tekstu: bilateralne projekte) u 2016. i 2017.godini.

Za studente postdiplomskih studija (magistrante i doktorante) i mlade doktore nauka koji su prije najviše pet godina odbranili doktorat (mladi istraživači) obje države će sufinansirati njihove duže posjete.

Ovo je četvrti put za redom kako se otvara mogućnost našim naučnicima i naučno-istraživačkim timovima da sa kolegama iz Slovenije rade na zajedničkim projektima, razvijaju mobilnost, razmjenjuju stečena znanja i iskustva, i kao rezultat zajedničkog rada na projektu apliciraju i učestvuju u evropskim programima za nauku i istraživanje (COST, FP7, Horizont 2020).

Na osnovu predmetnog sporazuma, do sada je realizovano 14 zajedničkih projekata u periodu 2010/2011. godine, 24 projekta u periodu 2012/2013. godine, a u toku je realizacija 18 zajedničkih naučnoistraživačkih projekata.

Na konkurs se mogu prijaviti nosioci naučnog istraživanja čije nacionalne naučnoistraživačke projekte već finansira Ministarstvo nauke Crne Gore.
Projekat mora ispunjavati uslove u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti kao i utvrđene kriterijume Ministarstva nauke Crne Gore.

Vrijeme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine, a predviđeni rok za početak je 01. januar 2016. godine.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se Ministarstvu nauke do 17. juna 2015. godine, do 16h.

Ovdje možete preuzeti kompletan tekst Konkursa kao i aplikacioni formular: Slovenija konkurs.pdf    Slovenija Formular.doc

Dodatne informacije:

Milena Milonjić
Samostalna savjetnica I
Direkcija za međunarodne programe i EU integracije
Rimski trg b.b., 20000 Podgorica
Tel: 020/405 307
E-mail: milena.milonjic@mna.gov.me