Manja slova Veća slova RSS
>

Centar za genetski inženjering i biotehnologiju ICGEB nudi postdoktorske stipendije I istraživačke grantove

Centar za genetski inženjering i biotehnologiju ICGEB nudi postdoktorske stipendije I istraživačke grantove
Datum objave: 07.04.2016 14:16 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Centar za genetski inženjering i biotehnologiju ICGEB sa sjedištem u Trstu osnovan je u okviru zajedničkog sistema Ujedinjenih Nacija kao Centar uspješnosti za istraživanje i trening u oblasti molekularne biologije, kao pomoć zemljama u razvoju i ekonomijama u tranziciji. Posvećen je rješavanju nekih od ključnih problema koji se tiču zdravlja, ishrane, agrikulture, životne sredine, industrijskog razvoja. ICGEB broji 64 zemlje članice, a Crna Gora postala je jedna od njih 2012. godine. ICGEB nije lociran samo na teritoriji grada Trsta, već svoje labaratorije ima i u Nju Delhiju (Indija), Cape Town (Južna Afrika), a posjeduje i mrežu od 38 povezanih centara uspješnosti u okviru svojih zemalja članica, čije istraživačke aktivnosti su koordinisane i djelimično finansirane od strane ICGEB, što pruža mogućnost razvitka mobilnosti, koja je izuzetno važna za svakog istraživača. Važnost i benefiti članstva u jednom ovakvom centru za Crnu Goru i njene naučnike su izuzetni, obzirom na činjenicu da su labaratorije ICGEB-a jedne od najboljih u svijetu i da sve zemlje članice i njeni naučnici imaju puni pristup i mogućnost usavršavanja, obuka, istraživanja u okviru ovog Centra.

Upravo u vezi sa tim ICGEB je uspostavio Arturo Falači ICGEB Program stipendija (the Arturo Falaschi ICGEB Fellowship Programme) koji nudi stipendije za duže ili kraće boravke za naučnike koji su nacionalnosti jedne od zemalja članica ICGEB-a (Crna Gora članica je ICGEB-a od 2012. godine), da realizuju istraživanja u Trstu, Nju Delhiju i Kejptaunu. U okviru Arturo Falači programa stipendija trenutno su otvoreni pozivi za postdoktorske studije. ICGEB nudi kompetitivne postdoktorske stipendije iz oblasti prirodnih nauka motivisanim naučnicima koji žele da realizuju postdoktorska istraživanja na renomiranim naučnim ustanovama. Najuspješniji stipendisti moći će, nakon završenih studija, da apliciraju za grantove za istraživače na početku karijere (Early Career Research Grants) koji se takođe nude u okviru ICGEB-a a kojim se podržavaju istraživački programi mladih rukovodilaca istraživanja po njihovom povratku u zemlju članicu ICGEB-a. Krajnji rok za aplikacije: 30. septembar 2016. godine

Kandidati treba da kontaktiraju lidera grupe/rukovodioca istraživanja po svom izboru sa motivacionim pismom, da utvrde dostupnost laboratorijskog prostora i definišu istraživački prijedlog projekta. Kandidati ne mogu podnijeti zahtjev za stipendije kojima će istraživački program realizovati u svojoj zemlji porijekla, osim ako su radili u inostranstvu, posljednje 3 godine, u vrijeme podnošenja zahtjeva. Kandidati treba da imaju doktorat u oblasti prirodnih nauka, ili da imaju najmanje tri godine istraživačkog iskustva. Prioritet je dat kandidatima koji imaju manje od 35 godina.
Finansijska podrška: trajanje dvije godine sa mogućnošću produžetka na još jednu godinu. Iznos stipendije na mjesečnom nivou: Trst (Italija): 2,000 eura, Nju Delhi (Indija): 1,590 US$, Kejptaun (Južna Afrika): 15,000 ZAR. Stipendija uključuje putne troškove od zemlje porijekla učesnika do laboratorije ICGEB-a na početku stipendije i povratak nakon završetka stipendije. Zdravstveno osiguranje je pokriveno za vrijeme trajanja stipendije. Svi troškovi istraživanja će biti pokriveni budžetom istraživačke grupe. Takođe, podrška učešću na sastancima i kursevima je obezbijeđena od strane rukovodioca istraživanja.

Glavni kriterijum za izbor uključuje odobrenje ICGEB nacionalne kontakt osobe; naučnu izvrsnost projekta; kvalitet biografije kandidata i potencijalnu korist za zemlju iz koje potiče kandidat.

Kandidati su dužni da podnesu jedan pdf dokument koji sadrži sljedeće:

Curriculum Vitae (uključujući listu radova);
• Predloženi istraživački projekat i raspored (max. 3 stranice, i do 2 stranice bibliografskih referenci i slika);
• Pisanu potvrdu od lidera grupe/rukovodioca istraživanja ICGEB-a kojeg je kandidat kontaktirao i koji je voljan da podrži projekat i obezbijedi laboratorijski prostor, objašnjavajući motivaciju za podršku kandidature kandidata;
• Potvrdu o znanju engleskog jezika (kao što je TOEFL, Cambridge sertifikat ili ekvivalent); nije potrebno ako je kandidat školovanje realizovao na engleskom jeziku;
• Diplomu stečenu na doktorskim studijama, na izvornom jeziku, uz zvanični prevod na engleski jezik;
• Fotokopiju pasoša;
• Imena i e-mail adrese od najmanje 3 davaoca preporuka. Barem jedan od njih bi trebao biti član univerziteta ili fakulteta koji je kandidat završio. Potrebno je zatražiti davaocima preporuka da svoja pisma pošalju putem e-maila na fellowships@icgeb.org do krajnjeg roka za prijavu. Predmet e-mail bi trebao biti: "The Arturo Falaschi ICGEB Postdoctoral Fellowship Programme", nakon čega slijedi ime kandidata.

Pored Arturo Falači Stipendija ICGEB nudi i Kolaborativne istraživačke programe koji se realizuju u državama članicama uz finansijsku podršku ICGEB-a (istraživački grantovi)
Program ima za cilj: podsticanje zajedničkih kolaborativnih istraživanja u zemljama članicama ICGEB-a i sa laboratorijima ICGEB-a; podsticanje treninga mladih naučnika; olakšavanje kreiranja odgovarajućih istraživačkih institucija (research facilities). Programom se podržavaju istraživački projekti u sljedećim oblastima: prirodne nauke, zdravlje ljudi, industrijska i poljoprivredna biotehnologija i bioenergija (basic life sciences, human healthcare, industrial and agricultural biotechnology and bioenergy). Kandidati za CRP – ICGEB istraživačke grantove treba da su angažovani na univerzitetima/istraživačkim institutima u bilo kojoj od država članica.

Posebna kategorija CRP-ICGEB grantova za istraživače na početku karijere (Early Career Research Grants) ima za cilj finansiranje mladih istraživača sa izvanrednim rezultatima, koji su proveli najmanje dvije godine u inostranstvu i vratili se u zemlju članicu ICGEB-a da uspostave sopstvene laboratorije. Kandidati za grantove za istraživače na početku karijere ne bi trebalo da su stariji od 40 godina u vrijeme apliciranja.

Grantovi se dodjeljuju da bi doprinijeli realizaciji izvanrednih naučnoistraživačkih projekata. Bitan element uspješnih aplikacija je izvodljivost predloženog projekta u okviru datog vremenskog okvira (maksimum 36 mjeseci). Maksimalni godišnji iznos doprinosa od ICGEB-a je 25,000 eura. Sredstva se mogu koristiti da pokriju troškove koji su relevantni za projekat. Ovo uključuje kupovinu potrošnog materijala, naučnu literaturu i osnovnu laboratorijsku opremu. Putni i troškovi obuke mogu biti pokriveni, takođe. Plate rukovodioca istraživanja i infrastrukturna podrška (npr. redovni administrativni i režijski troškovi institucija, održavanje i iznajmljivanje kapitalne opreme, izgradnja, itd) nisu prihvatljivi i ne mogu se finansirati.

ICGEB sredstva mogu se koristiti samo za podršku istraživačkim aktivnostima u laboratoriji rukovodioca istraživanja (Principal Investigator). Sredstva se mogu koristiti u okviru sljedeće četiri budžetske kategorije: Oprema (30% od traženog/odobrenog granta, najbolje tokom prve godine projekta); Potrošni materijal i obuka; Kratkoročne posjete (maksimum 3 mjeseca naučnika direktno uključenih u projekat); Troškovi putovanja - učešće naučnika na konferencijama/sastancima koji se odnose na ciljeve projekta; Kupovina naučne literatur i troškovi objavljivanja radova u naučnim časopisima. Kupovina krupne opreme (oprema koja košta više od 10.000 eura), kancelarijski namještaj i oprema, računarski hardver ili softver; amortizacija, bez obzira da li oprema pripada Institutu ili je kupljena od sredstava ICGEB – a neće se finansirati.

Saradnja sa drugim grupama (posebno iz ICGEB država članica), podstiče se, ali to nije obavezan uslov za finansiranje. Posebna pažnja daće se projektima koji se bave pitanjima od interesa za specifične geografske regije i grupe koje sarađuju u više od jedne zemlje.

Uspješni projekti započeće sa realizacijom 01. januara 2017. godine.

Rukovodioci istraživanja treba da podnesu kompletnu aplikaciju putem e-maila u jednom pdf dokumentu: nacionalnoj kontakt osobi - ICGEB Liaison Officer i istovremeno ICGEB-u (crp@icgeb.org).
Krajnji rok za podnošenje aplikacije: 30. april 2016.

Dodatne informacije i aplikacioni formular: http://www.icgeb.org/research-grants.html

Nacionalna kontakt osoba za saradnju Crne Gore sa ICGEB-om (ICGEB Liaison Officer):
Dr Milić Čurović
UCG - Biotehnički fakultet
e-mail: curovic@t-com.me
tel: 020 268 434

Kontakt osoba u Ministarstvu nauke:
Milena Milonjić
tel: 020 405 307
e-mail: milena.milonjic@mna.gov.me