Manja slova Veća slova RSS
>

Održan sastanak Sektorskog monitoring odbora za IPA IV Komponentu

Održan sastanak Sektorskog monitoring odbora za IPA IV Komponentu
Datum objave: 01.12.2017 09:58 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Predstavnice Ministarstva nauke u Sektorskom monitoring odboru (SMC) za IPA IV komponentu, mr Smilja Kažić Vujačić, šef IPA Tijela u Ministarstvu nauke i Snežana Vukotić, službenica za monitoring/implementaciju IPA programa, učestvovale su na 7. sastanku Sektorskog monitoring odbora za IPA IV komponentu, održanom u Podgorici, 30.11. 2017. godine.

Na sastanku su, pored ostalih aktivnosti, predstavljene i one koje je Ministarstvo nauke realizovalo u okviru Prioritetne ose 2 i Mjere 2.2 „Unapredjenje inovativnih kapaciteta visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“. Dat je detaljan prikaz realizacije grant šeme „Transfer znanja izmedju sektora visokog obrazovanja, istraživanja i privrede“ u okviru koje je finansirano 14 grantova, u trajanju od 12-15 mjeseci. Kako je istakla mr Smilja Kažić Vujačić, 10 grant ugovora je već završeno dok će preostala 4 biti završena u narednih desetak dana. Ovim je, po njenim riječima, ispoštovan rok za njihovu realizaciju, uz napomenu da je i sama implementacija ovih ugovora tekla po planu i bez većih problema.

Što se tiče Okvirnog ugovora za jačanje nacionalnog učešća u Horizont-u 2020, sa zadovoljstvom je istaknuto da je projekat realizovan u planiranom roku kao i da su njegovi indikatori u potpunosti ispunjeni, odnosno premašeni. Ovo je potvrđeno činjenicom da je za 10 crnogorskih institucija pružena direktna ekspertska podrška za razvoj projektnih ideja u Horizont-u 2020, kroz I komponentu ovog Ugovora dok je 84 učesnika pohadjalo opšte obuke za Horizont 2020, organizovane u šest ciklusa.

Sastanak odbora, koji je ujedno bio i posljednji, imajući u vidu skoro zatvaranje Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa, je bio odlična prilika za sumiranje rezultata koja su sva tijela odnosno ministarstva uključena u ovaj Program postigla u prethodne tri i po godine, koliko je trajala njegova praktična implementacija, ali i mjesto na kome su se mogle čuti informacije o stečenim iskustvima u okviru realizacije Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa te aktivnostima koje će biti preduzete na planu održivosti, a na čemu posebno insistira Evropska komisija.

Predstavnici Evropske komisije-Generalnog direktorata za zapošljavanje su posebno ukazali na napore koje je naša Operativna struktura za realizaciju ovog Programa, učinila tokom njegovog trajanja, a posebno u posljednjih 6 mjeseci, kako bi se postigli što bolji rezultati na njegovoj realizaciji,odnosno implementaciji 40 projekata važnih za oblasti zapošljavanja, obrazovanja i nauke u Crnoj Gori.

Podsjećanja radi, Operativni program za razvoj ljudskih resursa se realizuje kroz IPA IV komponentu, u ukupnoj vrijednosti od 5.8 miliona EUR-a od čega su 4.9 mil sredstva Evropske unije a 900.000 EURa je izdvajanje Crne Gore.