Manja slova Veća slova RSS
>

K O N K U R S za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“

K O N K U R S  za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“
Datum objave: 11.12.2017 12:57 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti visokoenergetske fizike, potpisanog 01. oktobra 2007. godine, Ministarstvo nauke objavljuje

K O N K U R S


za učešće na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“1. Predmet Konkursa


Studentska ljetnja škola CERN-a održava se svake godine u trajanju od 8 nedjelja tokom jula i avgusta i obuhvata teoretsku obuku, učešće na radionicama, seminarima, izložbama kao i eksperimentalni rad.

Predmet ovog Konkursa je selekcija četiri kandidata od strane Ministarstva nauke, od kojih će CERN izvršiti finalnu selekciju i u saradnji sa Ministarstvom nauke finansirati kandidate sa pravom učešća na programu „Studentska ljetnja škola CERN 2018“.

Najbolji crnogorski studenti imaće priliku da se uključe u svakodnevni rad CERN-ovih velikih istraživačkih timova koji realizuju interdisciplinarna istraživanja, slušaju predavanja, posjete CERN-ove laboratorije i postrojenja, kao i opremu kojom raspolaže ova institucija, učestvuju na radionicama s naučnicima koji su lideri u svojim oblastima istraživanja.

Pravo učešća imaju studenti iz sljedećih oblasti:

• Fizike i
• Inženjerskih nauka/ICT.


Pravo učešća za oblast fizike imaju studenti Univerziteta Crne Gore – Prirodno-matematičkog fakulteta (Studijskog programa za fiziku), dok pravo učešća za oblast inženjerskih nauka/ICT imaju studenti sa svih univerziteta u Crnoj Gori.

2. Neophodni uslovi za apliciranje

Kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove:

a) Da je crnogorski državljanin;
b) Da je student na bachelor ili master studijama na jednom od sljedećih univerziteta: Univerzitet    

    Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica i Univerzitet Mediteran
c) Da do sada nije učestvovao na ovoj ili sličnim školama i programima koje organizuje CERN,

    odnosno da u prethodnom periodu nije bio angažovan u CERN-u u periodu dužem od tri

    mjeseca;
d) Da odlično poznaje engleski jezik (nivo B2), dok je znanje francuskog jezika poželjno; iUkoliko kandidat očekuje da će ste
ći diplomu bačelora do početka programa „Studentska ljetnja škola CERN 2018“. godine, ima pravo učešća na konkursu.

3. Finansijski okvir

Ministarstvo nauke i CERN pokriće troškove učešća izabranih kandidata, i to:
a) Putne troškove;
b) Troškove boravka i smještaja za vrijeme trajanja Studentske Ljetnje škole (90 švajcarskih

    franaka po danu).

4. Procedura prijavljivanja i selekcija kandidata

Zainteresovani kandidati dužni su da dostave:

• Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte);
• Potvrdu o studiranju sa transkriptom ocjena;
• CV – Europass forma na engleskom jeziku;
• Dva pisma preporuke na engleskom jeziku;

•Motivaciono pismo na engleskom jeziku;

•Transkript ocjena na engleskom jeziku; i
•Potvrdu o znanju engleskog jezika (i francuskog jezika ukoliko posjeduje znanje istog).

Kandidat treba da se potrudi da njegova aplikacija i CV budu što detaljniji, što će olakšati angažovanje na projektnim zadacima u kasnijoj fazi.

Navedena dokumentacija podnosi se u štampanoj formi Ministarstvu nauke, najkasnije do 17. januara 2018. godine, do 12h, na adresu: Ministarstvo nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (sa naznakom: za program „Studentska ljetnja škola CERN 2018“). Napominjemo da je neophodno da kandidati koji potrebnu dokumentaciju budu slali putem poste, istu pošalju i skeniranu elektronskim putem na mail adresu: martina.lukic@mna.gov.me

Ministarstvo nauke obrazovaće Komisiju za izbor kandidata, koja će razmotriti dostavljene prijave i utvrditi prijedlog za Ministarstvo.
Ministarstvo nauke dužno je da odabere
četiri kandidata. Nakon toga, izabrani kandidati dužni su da se registruju elektronskim putem, na zvaničnoj stranici CERN-a, do 28. januara 2018. godine (do 23:59), i prema dobijenim instrukcijama pošalju tražene informacije. Finalni izbor kandidata izvršiće CERN, do kraja aprila 2018. godine.

Kontakt osoba u Ministarstvu nauke je mr Martina Lukić samostalna savjetnica u Ministarstvu nauke-Direkcija za medjunarodne programe i evropske integracije, tel: 020 405 334, e-mail:
martina.lukic@mna.gov.me.

Nacionalna kontakt osoba za saradnju Crne Gore sa CERN-om je prof. dr Nataša Raičević,

e-mail: natasar@ac.me.

Dodatne informacije možete pogledati na linku:
https://jobs.web.cern.ch/join-us/studentships-summer-non-member-state-nationals