Manja slova Veća slova RSS
>

Održana CROSSBOW radionica

Održana CROSSBOW radionica
Datum objave: 13.05.2019 14:31 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo nauke  Ministarstvo nauke 
Ministarka nauke Dr Sanja Damjanović danas je na Elektrotehničkom fakultetu otvorila CROSSBOW radionicu pod nazivom „Eco-Market Oriented and Regionally Connected Power Systems of the Future”. Ministarka se zahvalila profesoru Mujoviću na pozivu i u svom izlaganju istakla važnost Strategije pametne specijalizacije (S3), kao krovnog elementa za uspostavljanje funkcionalnog istraživačko-inovacionog ekosistema u Crnoj Gori.

Ministarstvo nauke  Ministarstvo nauke
Izradom Strategije pametne specijalizacije Crna Gora se priključila inicijativi Evropske unije kojom se potencira novi model ekonomskog razvoja na nacionalnom ili regionalnom nivou zasnovan na ciljanoj podršci naučno-istraživačkim i inovativnim aktivnostima, navela je ministarka.

Strategija pametne specijalizacije (S3) je strategija koja utvrđuje prioritete razvoja, a čiji je cilj izgradnja konkurentske prednosti kroz povezivanje sopstvenih snaga u istraživanju i inovacijama s potrebama privrede. Strategija ovoga tipa treba da maksimalno iskoristi komparativne prednosti zemlje ili regiona kroz podsticanje inovacija, na taj način doprinoseći ekonomskom rastu i ukupnom napretku društva.

Iako je Crna Gora posljednja u regionu krenula sa izradom ove strategije ostvarila je najveći progres na tom polju. S3 strategija je rađena po bottom-up pristupu, u čijoj izradi je učestvovalo preko 300 ljudi i to najveći dio iz privatnog sektora, istakla je Damjanović. Strategija pametne specijalizacije bazirana je na tri vertikalna stuba: održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, energija i održiva životna sredina, održivi i zdravstveni sistem, i horizontalni Informaciono-komunikacione tehnologije (ICT).

U projektima kao što je CROSSBOW je tajna uspjeha, jer ovakvi projekti su u skladu sa strateškim ciljevima pametne specijalizacije. Ovo je jedan od 17 projekta finansiranih kroz instrument HORIZONT2020, a koji je povukao sredstva od preko pola miliona eura, navela je ministarka. Upravo zahvaljujući ovom projektu u 2017. godini je ostvaren net-gain, što se može vidjeti u grafikonu.

Ministarstvo nauke

Na kraju, ministarka je pozvala sve prisutne da apliciraju za konkurse i da iskoriste instrumenate koji im stoje na raspolaganju, ističući da je Ministarstvo nauke tu da podrži svaku dobru inovativnu ideju jer za cilj ima da mladim ljudima stvori bolje uslove za usavršavanje i usmjeravanje njihove karijere u istraživačku djelatnost.