Manja slova Veća slova RSS
>

Sastanci S3 i IPA timova sa S3 fokusnim grupama iz oblasti: Održivi i zdravstveni turizam i Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane

Sastanci S3 i IPA timova sa S3 fokusnim grupama iz oblasti: Održivi i zdravstveni turizam i Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane
Datum objave: 12.07.2019 14:51 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo nauke Ministarstvo nauke

Imajući u vidu da je u toku proces programiranja pretpristupnih fondova (IPA) za 2020. godinu, predstavnici Ministarstva nauke susreli su se danas, 12. jula 2019. godine u prostorijama Ministarstva sa ekspertskim timovima - S3 fokusnim grupama koji su bili uključeni u proces izrade Strategije pametne specijalizacije Crne Gore (S3), koja je na Vladi usvojena 20. juna 2019. godine  iz oblasti: Održivi i zdravstveni turizam i Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane.

Cilj sastanaka je bila razmjena informacija i mišljenja kako bi proces programiranja, a kasnije i implementacije IPA bio što kvalitetniji, a u kontekstu realizacije programa i projekata u okviru prioritetnih oblasti iz Strategije S3, kroz dva Sektora IPA: „Konkurentnost i inovacije“ i „Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike“.

Sastanke je otvorio dr Darko Petrušić, generalni direktor Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost Ministarstva nauke, koji se osvrnuo na rad experata u procesu izrade S3, ističući da bi, kroz obezbjeđenje podrške Evropske komisije Crnoj Gori, u vidu IPA projekata, značajan segment S3 u dijelu jačanja ljudskih resursa i u oblasti konkurentnosti i inovacija, u prioritetnim oblastima definisanim S3, mogao biti podržan. Zajedno sa podrškom koju će Ministarstvo nauke, u ovom dijelu, dati sa nacionalnog nivoa, IPA aktivnosti, po njegovim riječima, predstavljaju dobru nadogradnju realizaciji prioriteta i ostvarivanju ciljeva predviđenih S3.

Načelnica Direkcije za nacionalne programe, Jelena Šaranović je istakla da je u pripremi izrada Akcionog plana za period  2019-2020, koji će pratiti realizaciju Strategije pametne specijalizacije, te da bi u tom kontekstu, kao i kontekstu IPA, trebalo razmišljati o aktivnostima koje se trebaju realizovati za dati vremenski period.

Načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva nauke, mr Smilja Kažić Vujačić je informisala prisutne o dosadašnjim, tekućim ali i planiranim aktivnostima Ministarstva u gore pomenutim sektorima, ističući značaj podrške EK kroz IPA za realizaciju prioriteta iz Strategije pametne specijalizacije, koji, u krajnjem, predviđaju podršku razvoju crnogorske ekonomije.

Sa strane članova oba ekspertska tima, posebno je ukazano na značaj razvoja biznis zajednice u Crnoj Gori, ali i na značaj učešća akademske zajednice u kontekstu razvoja biznis ideja. U tom smilslu, istaknuto je da je predloženi koncept IPA prihvatljiv i predstavlja dobru mogućnost za jačanje saradnje akademske i biznis zajednice, te komercijalizaciju novih ideja. Zaključeno je da bi u narednom periodu trebalo raditi na zajedničkim projektima, kao rezultat saradnje svih resora uključenih u S3. Dodatne inpute i mišljenja članova S3 fokusnih grupa, Ministarstvo nauke očekuje do 25. jula t.g.

Slični sastanci biće organizovani u narednom periodu kada se planira održavanje sastanka sa Visokim programskim službenicima (SPO) iz resornih Ministarstava, radi jedinstvenog pristupa programiranju i realizaciji prioriteta iz Strategije pametne specijalizacije.