Manja slova Veća slova RSS
>

Poziv crnogorskim studentima i istraživačima za boravak u GSI/FAIR u Darmštatu, Njemačka

Poziv crnogorskim studentima i istraživačima za boravak u GSI/FAIR u Darmštatu, Njemačka
Datum objave: 18.07.2019 12:13 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


GSI iz Darmštadta (Helmholtz centar za istraživanje teških jona - Helmholtz Center for Heavy Ion Research) je renomirana međunarodna naučnoistraživačka ustanova osnovana 1969. godine. Riječ je o krupnoj istraživačkoj infrastrukturi za istraživanje teških jona, koja se bazira na tehnologiji akceleratora (kružnog i linearnog). Posebno je značajan doprinos GSI-ja u razvoju novih primjena u medicini i tehnologiji. Naime, u ovoj istraživačkoj ustanovi liječeni su prvi pacijenti putem metode tretmana tumora uz pomoć teških jona (karbona) još 1997. godine. U saradnji s međunarodnom istraživačkom zajednicom, postojeći akceleratorski kompleks biće značajno proširen zahvaljujući novom međunarodnom postrojenju za istraživanja antiprotona i jona (FAIR – Facility for Antiproton and Ion Research), a koji ce biti jedinstven u svijetu po intenzitetu snopova jona.

GSI/FAIR u okviru programa GET_INvolved međunarodnim studentima i mladim istraživačima nudi stručnu praksu/obuku/istraživanje, a u širokom spektru oblasti, poput: biofizike, istraživanja materijala (uključujući nanomaterijale), terapije zračenja i zaštite od zračenja, tehnologije akceleratora, superprovodnika magneta, atomske fizike, fizike plazme, nuklearne fizike i hemije.

U skladu sa članom 10, stav 2, tačka 3) Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službeni list br. 80/10, 40/11, 57/14), Ministarstvo nauke Crne Gore u saradnji sa Helmholtz centrom za istraživanje teških jona –GSI i Postrojenjem za istraživanja antiprotona i jona –FAIR, objavljuje Poziv za program obuke i istraživanja u GSI/FAIR 2019 u Darmštatu, Njemačka.

Ovaj poziv omogućiće studentima i mladim istraživačima jedinstveno iskustvo rada na konkretnim naučnoistraživačkimprojektima FAIR-a, a čime će se omogućiti jačanje kapaciteta i podsticanje sinergije između Crne Gore i GSI/FAIR-a.

Tokom trajanja stručne prakse/obuke/istraživanja, GSI/FAIR studentu/istraživaču nudi:

Mentorstvo;
Jedan naučni projekat u okviru prioritetnih oblasti Poziva;
Prostor za rad i pristup relevantnoj naučnoistraživačkoj opremi; i
Administrativnu podršku tokom boravka.

Uslovi za prijavljivanje: Podnosioci prijava mogu biti studenti Bachelor, Master ili doktroskih studija ili istraživači u oblasti prirodnih nauka, biologije, medicine ili inženjerskih nauka sa akreditovanih ustanova visokog obrazovanja/licenciranih naučnoistraživačkih ustanova u Crnoj Gori.

Prioritetne oblasti Poziva možete pogledati na sljedećoj web stranici: https://fair-center.eu/en/jobs-career/student/subjects.html

Trajanje stipendije: 3 mjeseca

Finansiranje: Ministarstvo nauke i GSI/FAIR sufinansiraće troškove stipendije.

Stipendija obuhvata sljedeće troškove:

Troškovi života – 350 eura mjesečno za studente i 400 eura za istraživače (Ministarstvo nauke);
Međunarodni putni troškovi (Ministarstvo nauke);
Troškovi/Obezbjeđivanje smještaja (GSI/FAIR); i
Zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode i osiguranje odgovornosti (GSI/FAIR).

Dokumentacija potrebna za prijavljivanje:

Biografija na engleskom jeziku (poželjna Europass forma);
Obrazovna isprava/e (uključujući i stručne prakse) prevedena/e na engleski jezik uz ovjeru Haškim apostilom;
Motivaciono pismo; i
Putna isprava/Pasoš.

Način prijavljivanja: Podnosioci prijava mogu se prijaviti putem sljedećeg web portala: www.fair-center.eu/get-involved-application 

Način izbora kandidata:

Proces izbora vrši se u tri faze:

1. Kandidati se moraju obavezno prijaviti elektronskim putem uz dostavljanje sve relevantne dokumentacije, nakon čega koordinator Programa obavještava one koji su ispunili uslove i koji prelaze u drugu fazu.

2. Evaluaciju prijava vrši Panel međunarodnih evaluatora, koji bira jednog, eventualno dva, studenta/istraživača, a koji će dobiti obavještenje o izboru od strane koordinatora Programa.

3. Izabrani kandidat/kandidati dobija/ju Rješenje o dodjeli stipendije od strane Ministarstva nauke Crne Gore, kao i Pozivno pismo u cilju regulisanja boravka u Njemačkoj.

Rok za prijavljivanje: 31. avgust 2019. godine

Rok za prijavljivanje je produžen do 13. septembra.

Izvorni tekst Poziva na engleskom jeziku uz sve relevatne detalje i linkove možete preuzeti OVDJE

Za dodatne informacije možete kontaktirati koordinatora Programa, dr Pradeepa Ghosha, putem e-mail adresa: Pradeep.Ghosh@fair-center.eu i/ili International@gsi.de i/ili putem telefona: +49 6159 71 3257, kao i kontakt osobu u Crnoj Gori, Marijetu Barjaktarović Lanzardi, putem e-mail adrese: marijeta.barjaktarovic@mna.gov.me i/ili telefona: +382 20 234 577.