Manja slova Veća slova RSS
>

Digitalna transformacija jedan od najvažnijih zadataka društva

Digitalna transformacija jedan  od najvažnijih zadataka društva
Datum objave: 26.11.2019 15:19 | Autor: MJU

Ispis Štampaj stranicu


gov.me gov.me

Drugi digitalni samit DigitalOn pod nazivom „Digitalna transformacija-poslovna šansa Crne Gore“ održan je u Podgorici u organizaciji Odbora za digitalnu transformaciju Asocijacije menadžera Crne Gore. U uvodnom dijelu govorili su ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, ministarka nauke Sanja Damjanović i predsjednik AMM-a, Budimir Raičković.

Ministarka Pribilović je istakla da je Ministarstvo javne uprave u procesu digitalne transformacije i nastoji da ojača saradnju privrednog sektora i Vlade Crne Gore, prije svega, sa ljudima koji su lideri digitalne transformacije u Crnoj Gori. „U ovom trenutku digitalna transformacija postaje jedan od najvažnijih zadataka društva u cjelini, u kojem svi učesnici moraju biti svjesni da digitalizacija bez ključne transformacije naše svijesti, načina poslovanja, znanja i vještina ne može biti dovoljna za napredak u ubrzanom savremenom svijetu", kazala je Pribilović.

,,Iako su procesi reforme javne uprave u fokus stavili razvoj elektronske uprave i na pragu smo kreiranja strateških smjernica za naredni period, svjesni smo da su procesi digitalne transformacije, odnosno njene potpune implementacije, puni izazova. Oni se ogledaju, možda najviše, u nedovoljnoj spremnosti građana da se mijenjaju u digitalnom svijetu, kao i nedovoljnoj spremnosti za promjene unutar javne uprave, ali je od izuzetne važnosti spremnost crnogorskih kompanija da usvoje promjene koje ona donosi, te da načinom poslovanja budu primjer i javnoj upravi" , istakla je Pribilović.

,,Ministarstvo javne uprave kontinuirano radi na kreiranju politike razvoja digitalnog društva u okviru svoje nadležnosti. Ono što treba istaći je da je koordinacija sa drugim ministarstvima, posebno Ministarstvom nauke i Ministarstvom ekonomije izuzetno dobra i da se upravo taj međuresorski model saradnje pokazao kao najučinkovitiji. Ohrabruje činjenica da i druga ministarstva sve više ostvaruju rezultate kroz implementaciju važnih IT sistema u oblasti pravosuđa, zdravstva, poreske politike i dr. Ostaje da zajednički radimo na tome da ova IT rješenja budu pokretač promjena u načinu poslovanja javne uprave, a ne samo softveri za evidenciju informacija i podataka'', kazala je Pribilović.

Ministarka nauke, Sanja Damjanović je istakla da je Ministarstvo nauke u prethodne dvije godine imalo značajnu podsticajnu ulogu u partnerstvu sa privredom u zajedničkom definisanju pravaca razvoja baziranih na nauci i inovacijama. "U junu ove godine, Vlada je usvojila Strategiju pametne specijalizacije, u kojoj su identifikovane strateške i perspektivne grane naše privrede koje kroz inovacije i nove tehnologije imaju šansu da postanu konkurentnije, i da stvaraju nove vrijednosti i proizvode na domaćem i međunarodnom tržištu. Zato su u njoj digitalizacija društva i informaciono-komunikacione tehnologije postavljene kao horizontalna platforma za snaženje vertikalnih strateških prioriteta: energija, poljoprivreda i zdravstveni turizam'', saopštila je Damjanović.

Damjanović je podsjetila na programe Ministarstva nauke, koji su usmjereni na realizaciju ciljeva S3 strategije, a koji upravo podstiču razvoj novih proizvoda, digitalnih ali i drugih, koji će privredi ponuditi bolja, efikasnija, jeftinija i ekološki prihvatljivija rješenja, dok će kreatori ovih inovacija će zahvaljujući novim proizvodima ostvariti rast biznisa i zapošljavanje.

"Crnogorski inovacioni ekosistem će tek da pokaže punu snagu kreativnosti i sposobnosti naših ljudi, u koju nemamo sumnje'', zaključila je ministarka.
Predsjednik AMM-a, Budimir Raičković, kazao je da digitalne i nove tehnologije, osim što znače mnogo za podjelu informacija, znače i da treba da budemo humani, solidarni i jedinstveni. ,,Naša želja je sinergija svih koji rade na ovome, a to znači i državnih institucija, lokalnih uprava i kompanija, privrednih subjekata, i NVO sektora, jer digitalna transformacija je proces koji prvobitno zahtjeva promjenu načina razmišljanja'', kazao je Raičković.

"Sistem obrazovanja ne treba planirati na za ono što je sad, već za ono što dolazi za trideset godina, jer digitalna transformacija je donijela niz novih zanimanja. Očekujem da sa ovog mjesta pošaljemo ozbiljne zaključke i pokažemo da je u Crnoj Gori za mnoge stvari bitna sinergija'', zaključio je Raičković.

FOTO:www.flickr.com

Video:DigitalON

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE