Manja slova Veća slova RSS
>

KONKURS za učešće na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola

KONKURS za učešće na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola
Datum objave: 18.12.2019 14:45 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) o naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti visokoenergetske fizike, potpisanog 2007. godine, Ministarstvo nauke objavljuje

K O N K U R S
za učešće na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola1. Predmet Konkursa


Program CERN-a za profesore fizike srednjih škola u trajanju od tri sedmice, održava se tokom jula mjeseca. Program je namijenjen profesorima srednjih škola koji žele da unaprijede svoja znanja iz oblasti fizike čestica, odgovarajućih tehnologija i ostalih pitanja iz pomenutih oblasti.

Ciljevi predmetnog Programa su:

- Unapređenje nastave moderne fizike, a posebno dijela koji se odnosi na fiziku čestica, u srednjim školama;
- Promovisanje razmjene znanja i iskustava između profesora koji dolaze iz različitih zemalja;
- Upoznavanje profesora sa svijetom nauke i istraživanja;
- Stimulisanje aktivnosti vezanih za popularizaciju fizike u društvu-unutar srednjih škola i šire;
- Olakšavanje uspostavljanja veza između CERN-a i srednjih škola širom svijeta.

Predmet ovog Konkursa jer finansiranje jednog kandidata sa pravom učešća na Programu CERN-a za profesore fizike srednjih škola, koji se realizuje u CERN-u u periodu od 05. do 18. jula 2020. godine.

2. Uslovi apliciranja

Kandidat mora da ispunjava sljedeće uslove:

a) Da je crnogorski državljanin;
b) Da odlično poznaje engleski jezik (nivo B2), s ozirom da je radni jezik Programa engleski;
c) Da je u mogućnosti da bez prekida realizuje učešće na predmetnom Programu (dolazak prije početka i odlazak nakon realizovanog učešća).

3. Finansijski okvir

Odabranom kandidatu, biće pokriveni sljedeći troškovi:

a) Putni troškovi;
b) Troškovi boravka i smještaja za vrijeme trajanja Programa.

4. Procedura prijavljivanja i selekcija kandidata

Zainteresovani kandidati dužni su da dostave:

• Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu (ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte)
• CV - Europass forma na engleskom jeziku
• Potvrdu o znanju engleskog jezika i
• Motivaciono pismo

Prednost prilikom selekcije kandidata će imati profesori koji imaju već stečena iskustva u oblastima kao što su:

a) Organizacija obrazovnih aktivnosti (olimpijade iz oblasti fizike, ljetnje škole/kursevi iz oblasti fizike);
b) Doprinos izradi kurikuluma na nacionalnom nivou;
c) Uključenost u aktivnosti koje sprovode udruženja, asocijacije profesora fizike na nacionalnom/međunarodnom nivou.

Navedena dokumentacija podnosi se u štampanoj formi Ministarstvu nauke, najkasnije do 09. januara 2020. godine do 12h, na adresu Ministarstva nauke, Rimski trg 46, 81000 Podgorica (sa naznakom za Program CERN-a za profesore fizike srednjih škola). Napominjemo da je neophodno da kandidati istu pošalju skeniranu i elektronskim putem na adresu: smilja.kazic@mna.gov.me i ivana.lagator@mna.gov.me.

Kontakt ososbe u Ministarsvu nauke su mr Smilja Kažić Vujačić, načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju i evropske integracije (tel: 020 405 351) i Ivana Lagator, samostalna savjetnica u Direkciji za međunarodnu saradnju i evropske integracije (tel: 020 405 371).

Nacionalna kontakt osoba za saradnju Crne Gore sa CERN-om je prof. dr Nataša Raičević, e-mail: natasar@ac.me.