Manja slova Veća slova RSS
>

Obuka za implementaciju Strategije pametne specijalizacije (S3)

Obuka za implementaciju Strategije pametne specijalizacije (S3)
Datum objave: 26.12.2019 11:00 | Autor: Ministarstvo nauke

Ispis Štampaj stranicu


Obuka za implementaciju Strategije pametne specijalizacije (S3) održana je juče, 25.12.2019. godine, u sali za sastanke Ministarstva nauke.  

Ministarstvo nauke Ministarstvo nauke

Na obuci su učestvovali predstavnici Ministarstva nauke, Ministarstva ekonomije, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Kancelarije za evropske integracije, koji su imali mogućnost da se detaljnije upoznaju sa osnovnim principima ove strategije, načinom funkcionisanja horizontalnog sistema implementacije i novom S3.me web platformom.

Ministarstvo nauke Ministarstvo nauke

Dr Nina Radulović, spoljni ekspert za izradu Strategije pametne specijalizacije, predstavila je novu interaktivnu web platformu S3.me, koja će postati funkcionalna u najskorijem periodu. Ona je posebno istakla značaj donošenja ove strategije za našu državu kao komparativne prednosti za povlačenje EU fondova u odnosu na region Zapadnog Balkana. Takođe je istakla da ekonomija zasnovana na znanju favorizuje determinisane prioritetne oblasti (u slučaju Crne Gore: Održiva poljoprivreda i lanac vrijednosti hrane, Održivi i zdravstveni turizam, Energija i održiva životna sredina i Informaciono-komunikacione tehhnologije) koje sa aspekta resursa i inovativnog kapaciteta imaju realne šanse za uspjeh na širem tržištu, čime se doprinosi ukupnom napretku društva.  Pored toga, konstatovano je da će se implementacijom S3 kreirati jači impuls za nove sektore u našoj privredi. Tokom procesa implementacije, posebno važnu ulogu imaće Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju  koji je prvu sjednicu održao 21. decembra 2019. godine.

Ministarstvo nauke Ministarstvo nauke

Implementatorima politike pametne specijalizacije neophodan je neprekidni dijalog sa akterima kojima je namijenjena: privredom, akademskom zajednicom, javnim ustanovama i civilnim društvom. Izuzetno je važno da svi instrumenti i pozivi resornih ministarstava u čijoj su nadležnosti projekti iz S3 prioritetnih oblasti, budu u liniji sa Strategijom pametne specijalizacije. U tom kontekstu, neophodno je da donosioci i implementatori S3 politike prate aktuelne trendove u kontekstu kontinuiranog procesa preduzetničkog otkrivanja.