Manja slova Veća slova RSSSlobodan pristup informacijama u posjedu Ministarstva nauke

1.VODIČ
  - Vodič za slobodan pristup informacijama 2017.pdf
  - Vodič za slobodan pristup informacijama 2018.pdf


2. JAVNI REGISTRI I JAVNE EVIDENCIJE
  - Lista licenciranih naučnoistraživačkih ustanova.pdf

3. PROGRAM I PLANOVI RADA
  
- Program rada MNA za 2018.pdf
   -
Program rada MNA za 2017.pdf
  
- Program rada MNA za 2016.pdf
  
- Program rada MNA za 2015.pdf

4. IZVJEŠTAJI
   - Izvjestaj o radu MNA 2017.pdf
   - Izvještaj o radu MNA 2016.pdf
   - Izvještaj o radu MNA 2015.pdf
   - Izvještaj o radu MNA 2014.pdf

5. STRATEŠKA DOKUMENTA

   -
Strategija inovativne djelatnosti (2016-2020) s Akcionim planom
   -
Akcioni plan Strategije ID
   -
Strategy of Innovation Activity (2016-2020) with the Action Plan
   -
Action Plan for Strategy
   -
Izmjene Strategije NID 2012-2016.
   -
Srategy for Scientific Research Activities 2008-2016
  
- Strategija naučnoistraživačke djelatnosti Crne Gore (2008-2016)
 
6. ZAKONI

    - Zakon o inovativnoj djelatnosti.pdf
    - ZAKON O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI.pdf
    - ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA.pdf


7. JAVNE NABAVKE

   - Pravilnik - neposredni sporazum.pdf
   - Tenderska dokumentacija - kancelarijski materijal 2017.pdf 
   - Tenderska dokumentacija - kasete sa tonerom 2017.pdf
   - Izmjena tenderske dok. - kancel. mater. 2017.pdf
   - Izmjena tenderske dok. - toneri 2017.pdf
   - Tenderska dokumentacija - gorivo 2017.pdf
   - Tenderska dokumentacija - avio karte 2017.pdf
   - Izmjena tenderske dok. - avio karte 2017.pdf
   - Tenderska dokumentacija - taxi usluge 2017.pdf
   - Tenderska dokumentacija - održavanje vozila 2017.pdf
   -
Plan nabavke male vrijednosti za 2017. godinu.pdf
   -
Pravilnik-hitne nabavke.pdf
  
- Obavještenje o ishodu postupka - nabavka servera za razmjenu fajlova.pdf
   -
OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA-Usluge mobilne telefonije.pdf
   -
Obavještenje o ishodu postupka - press clipping.pdf
   -
Obavještenje o ishodu postupka-usluge taksi prevoza.pdf

8. Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe za izradu Strategije pametne specijalizacije (2018-2022) s Akcionim planom
    
   -
Javni poziv možete preuzeti ovdje

9. Rješenja KONKURS - NID

Rješenja možete preuzeti ovdje

10. Rješenja i ugovori HORIZONT 2020 i COST

Rješenja možete preuzeti ovdje

11. Spisak državnih službenika i namještenika

Spisak možete preuzeti ovdje

12.Rješenje i ugovori - Inovativni projekti 2017

Rješenja i ugovore možete preuzeti ovdje

13.Rješenje o slobodnom pristupu informacijama

Rješenja možete preuzeti ovdje

14. Lista mjesečnih obračuna zarada državnih funkcionera, za 2017.god

Liste obračuna mjesečnih zarada imenovanih lica.pdf 

15. Rješenje i informacije o slobodnom pristupu informacijama

Rješenje i informacije o slobodnom pristupu informacijama.pdf